[[suggestion]]
Etiopien
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Addis Abeba

Etniske grupper

oromoer 34,4%, amharer 27%, somaliere 6.2%, tigrinja-tigré 6,1%, sidama 4%, gurage 2.5%, welaita 2,3%, hadiya 1,7%, afar 1,7%, gamo 1,5%, gedeo 1,3%, silt'e 1,3%, kefficho 1,2%, andre 8.8% (2007)

Sprog

oromo 33,8%, amharisk (det officielle nationalsprog) 29.3%, somali 6,2%, tigrinsk 5.9%, sidaama 4%, wolaytta 2,2%, gurage 2%, afar 1,7%, hadiyya 1,7%, gamo 1,5%, gedeo 1,3%, opuo 1,2%, kafa 1,1%, andre sprog 8,1%, engelsk (som der undervises i i skolerne), arabisk (2007)

Religion

etiopisk-ortodokse 43,5%, muslimske 33,9%, protestanter 18,5%, stammereligioner 2,7%, katolikker 0,7%, andre 0,6% (2007)

Befolkningtal

105 350 020

Styreform

Føderal republik

Areal

1 104 300 km^2

Valluta

Birr

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 734 PPP$

Nationaldag

28. maj

Andre landesider

Geografi

Etiopien ligger i den nordøstlige del af Afrika på det, der kaldes Afrikas horn, og deler grænse med b.la. Sudan og Kenya. Naturen er præget af høje bjergplateau og dybe dale, der er skabt af en store vulkanske aktivitet i området. Landet havde indtil Eritrea erklærede sig selvstændig i 1993 kyst ud mod Det Røde Hav.

Etiopien har et rigt dyreliv, med flere arter som ikke findes andre steder – bl.a. den abessinske ræv og den abessinske stenbuk.

Klimaet i Etiopien er overvejende varmt og tørt med ørkendannelse i den østlige del af landet, men i løbet af året er dog også to regnperioder. Klimaet i bjergene er visse steder næsten alpint.

Nedbørsmængden varierer kraftigt fra år til år, og Etiopien bliver med jævne mellemrum rammet af tørke. Landbruget er i forvejen meget sårbart, da mange års overgræsning og fældning af skov har ført til jorderosion i landet, og fordi man ude på landet mangler effektive vandsystemer, der kan sørge for afvanding af landbrugsjorden, når regnen udebliver. Det har ført til, at Etiopien flere gange er blevet ramt af hungersnød.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Etiopien, ville vi behøve 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Nogen af de ældste spor af mennesker findes på Afrikas horn og er næsten 200 000 år gamle. Omkring 300 år f.v.t. voksede Aksumriget frem som en stormagt i nutidens Etiopien. Da riget var på sit højeste i det 1. århundrede e.v.t omfattede det nutidens Eritrea, Etiopien, Somalia, Djibouti, Sudan, Egypten, Yemen og Saudi Arabien. Omkring 325 e.v.t konverterede den daværende konge Ezana til kristendom, og gjorde riget kristent, som en af de første stater i verdenen.  Riget var dog også hjemsted for muslimer, bl.a. Muhammeds første følgere (Sahabaen), der i 600-tallet e.v.t flygtede fra Mekka og forfølgelse fra Quraysh-stammen. Denne migration er i Islams historie kendt som den første Hijra.

Etiopien blev som et af de eneste lande i Afrika aldrig koloniseret, og landet har stadig en særlig status blandt resten af de afrikanske lande af den grund. Nabolandene, Eritrea og Somalia, var italienske kolonier, og italienerne forsøgte flere gange at underlægge sig Etiopien. I 1936 kom de så langt som til at erobre landet, men i 1941, efter Anden Verdenskrigs udbrud, frigjorde landet sig med hjælp fra britiske styrker. Efter krigen gik Eritrea som en selvstændig stat i en føderation med Etiopien. For Etiopien var ikke dette nok, og de annekteret Eritrea i 1962. Dette blev starten på en lang selvstændighedskamp for eritreerne.

Korruption og manglende udvikling bidrog til, at den enevældige kejser Haile Selassie blev styrtet i 1974. En militærjunta støttet af Sovjetunionen og Cuba overtog magten, og erklærede Etiopien som en socialistisk republik. Den politiske situationen i landet blev med tiden yderst anspændt, og hungersnød gjorde at modstandsgrupper greb til våben.

I 1991 formåede eritreiske separatister sammen med en række etiopiske rebelgrupper at vælte det diktatoriske kommunistregime. Eritrea blev, som en del af aftalen mellem oprørerne, erklæret selvstændig i 1993. Man formåede imidlertid ikke at fastsætte grænsen mellem de to landene. Dette skulle vise sig at blive skæbnesvangert, da uenigheden om grænsen senere krævede 100 000 menneskeliv mellem 1998 og 2000. Situationen er stadig fastlåst, og der har været flere sammenstød mellem de to landes militær, bl.a. i 2016 ved den eritreiske grænseby Tsorona.

Samfund og politik

Etiopien er en føderal republik som består af ni delstater delt efter etniske og sproglige skillelinjer. Delstaterne har stor grad af indre selvstyre. Præsidenten er statsoverhoved, men har næsten kun ceremonielle opgaver. Statsministeren har den politiske magt, og udpeges og godkendes af flertallet i nationalforsamlingen.

Etiopisk politik domineres af partialliancen ”Det etiopiske folks revolutionære demokratiske front” (EPRDF), som udspringer fra de rebelgrupper, der sammen med eritreere væltede regimet i 1991. Partialliancen har siddet ved magten siden 1991, og selv om landet formelt er et liberalt demokrati, er det i praksis en etpartistat. EPRDF kontrollerer alle formelle institutioner i republikken, og havde indtil for nyligt ikke megen konkurrence ved nogen valg. Dette ændrede sig ved valget i 2005, hvor oppositionen i begyndelsen så ud til at få flest stemmer. Inden vinderen af valget kunne blive udråbt, erklærede præsident Meles Zenawi dog national undtagelsestilstand. Som følge af dette opstod der uroligheder, som blev slået hårdt ned på af regeringen. Ca. 193 demonstranter blev dræbt i sammenstød med regeringsledede styrker, og over 30 000, inklusiv en række oppositionspolitikere, blev arresteret.

Da Meles Zenawi døde i 2012, overtog hans efterfølger Hailemariam Desalegn præsidentembedet. I februar 2018 trak hans imidlertid igen, og der blev erklæret undtagelsestilstand. Fra Vestens side har Etiopien været anset som forholdsvis stabil allieret i en urolig region med islamisk terrorisme, men man frygter hvilke konsekvenser dette pludselige magtvakuum kan få.

Økonomi og handel

Etiopien har længe været et af verdens fattigste og mindst udviklede land selv om økonomisk vækst de senere årene har forbedret situationen noget. De fleste etiopiere bor i landsbyer og ernærer sig ved jordbrug, som udgør næsten halvdelen af landets bruttonationalprodukt (BNP), og især kaffe er en vigtig eksportvare. Eftersom jordbrug er så vigtig for Etiopiens økonomi, er landet meget sårbart over for tørkeperioder, og man har flere gange haft sultkatastrofer.  

Den etiopiske stat har valgt at satse på vandkraft ved fx at bygge damme og kraftværker, og vandkraft er i dag Etiopiens vigtigste naturressource. Udbygningen med vandkraft har imidlertid mødt protester af miljømæssige årsager, fordi opdæmningen ødelægger økosystemer ved bl.a. at tørlægge områder og dermed sætter madproduktionen i fare. Vandkraftudbygningen skaber også konflikter med nabolandene, hvor særlig Egypten er bekymret for, at opdæmningen af floder vil skade deres egen vandforsyning.

De senere års store økonomiske vækst har gjort det mulig at satse på uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og infrastruktur. Alligevel er Etiopien et af de mest bistandsafhængige lande i verden med EU, USA og Canada som de største ydere. Etiopien er afhængig af import af en række varer, hovedsagelig olie, elektronik og maskiner, hvilket betyder, at landet altid har underskud på handelsbalancen.

Kina er i dag Etiopiens vigtigste handelspartner.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Etiopien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  4 117 500 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  26,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,490
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  29,60
  procent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,463
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,331
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  62
  År
  Forventet levealder for mænd
  58
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,29
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  16,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  73,9
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  105
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  1,1
  Hektar pr. person
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  11 599
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,12
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  50
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  225 517
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  905 379
  Personer
  Fredsindekset
  2,524
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  2 137 000
  Internt fordrevne
  Korruption
  34
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  35,11
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  99,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  21,4
  Procent
  Undervægtige børn
  9,9
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  59
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  60
  Antal år
  Malariaspredning
  37,4
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  353
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  29
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  80
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  164
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  55,0
  Procent
  Alfabetisme
  39,0
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  85,4
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,499
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  38,76
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  10,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  70
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  42,9
  Prosent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  7,8
  Procent
  Ledighed
  1,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  80 561 496 134
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  768
  US Dollar
  Primære erhverv
  34
  Procent
  Sekundære erhverv
  23
  Procent
  Tertiære erhverv
  43
  Procent
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  18,6
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Etiopien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  4 124
  Personer
  Befolkningstal
  107 534 882
  antal indbyggere