Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Filippinerne

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Manila

Etniske grupper

Tagaloger 28%, cebuano 13%, ilocano 9%, bisaya/binisaya 7%, hiligaynon ilonggo 7%, bikol 6%, waray 3%, andre 25.3% (2000)

Sprog

Filipino, engelsk, tagalog, cebuano, ilocano, hiligaynon, ilonggo, bicol, waray, pampango, pangasinan

Religion

Katolikker 81%, muslimer 5%, evangeliske kristne 3%, andre 11% (2000)

Styreform

Republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

7 359 PPP$

Andre landesider

Geografi

Filippinerne er en ø-stat og består af mere end 7.100 øer. Det meste af landskabet på de største øer består af bjerge og plateauer med få lavlandsområder. Øerne har mere end 20 aktive vulkaner og ligger midt tyfonbæltet, der dominerer hele den vestlige del af Stillehavet. Det betyder, at øerne meget ofte er udsat for naturkatastrofer som jordskælv, vulkanudbrud og tyfoner. Klimaet er tropisk med meget høj luftfugtighed og høje temperaturer hele året. I perioden fra juni til november er der regntid, med kraftig regn hvert år. Filippinerne kæmper med mange af de miljøproblemer, der præger fattige lande over hele verden: Afskovning, mangel på rent drikkevand og høj luftforurening. Desuden er mere end halvdelen af koralrevene ved øerne beskadigede eller ødelagt af udslip og fiskeri.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Filippinerne, ville vi behøve 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Øerne, som i dag er Filippinerne blev oprindeligt blev beboet af australomelanesiske folkeslag, der kom dertil fra Asien for flere tusinde år siden. I 800-tallet havde øerne kulturel og økonomisk kontakt med Japan, Malaysia og Indonesien. Senere kom landet i kontakt med Indien, hvilket medførte, at de fleste af indbyggerne blev omvendt til islam i 1200-tallet. Den første vestlige kontakt med Filippinerne kom, da den opdagelsesrejsende Ferdinand Magellan besøgte øerne i 1521. Spanien koloniserede øerne i 1500-tallet og styrede herefter Filippinerne i mere end 300 år. Spanierne indførte katolicismen, byggede veje og enkel industri og gav øerne det latinske præg, der stadig kan mærkes på øerne. Det spanske styre varede indtil 1898, da amerikanerne overtog efter den spansk-amerikanske krig og en kort krig mod de fastboende. USA regerede over Filippinerne indtil Anden Verdenskrig, hvor øerne blev besat af Japan, før landet fik sin selvstændighed for første gang i 1946. Årene efter selvstændigheden var præget af kaos og politisk uro. I 1965 kom Ferdinand Marcos til magten. Han styrede landet i en mere og mere diktatorisk retning, indtil han blev afsat ved et kup i 1986.

Samfund og politik

Filippinerne regeres af en præsident, der er både statsoverhoved, leder af regeringen og øverstbefalende for landets væbnede styrker. Præsidenten sidder i seks år og kan kun vælges for én periode. Politiske partier bygges op og falder fra hinanden omkring magtfulde enkeltpolitikere, og der findes ikke etablerede skillelinjer i landets politiske system. Det er helt almindeligt, at politikere skifter parti efter et valgnederlag, og partier oprettes og nedlægges i ét væk. Styret i landet er dog mere stabilt nu end nogensinde før på trods af, at kupforsøg og andre politiske kriser opstår regelmæssigt. I de sydlige dele af landet har regeringen i mere end 30 år bekæmpet kommunistiske og muslimske oprørsgrupper, og der er blevet begået alvorlige krænkelser af menneskerettighederne fra begge sider af konflikten. Filippinerne i dag er et delt samfund, hvor en lille overklasse styrer både landet og sidder på den største indtjening, mens store dele af befolkningen lever i fattigdom. 

Økonomi og handel

 

I 1960'erne var Filippinerne det næstrigeste land i Asien efter Japan. To årtier under Ferdinand Marcos’s styre bidrog dog til, at landet ikke udviklede sig med samme hastighed som de andre sydøstasiatiske lande; den kinesiske provins Taiwan, Japan og Sydkorea. Efter en periode med kraftig vækst i 1990'erne blev landet ramt af den Asiatiske finanskrise i 1997, og først i de senere år har Filippinerne oplevet stabil økonomisk vækst. Landet er stærkt afhængigt af lån fra udlandet, og gælden til udlandet tegner sig for så meget som 72 procent af landets bruttonationalprodukt (BNP). Økonomien bærer præg af, at landet er blevet industrialiseret for forholdsvis kort tid siden. Landbrug, fiskeri og skovbrug dominerer både i produktionen og antallet af ansatte. Øget privatisering af sektorer, som under Marcos' styre var ejet af staten har bidraget til øgede investeringer fra udlandet. Ligeledes biddrager emigrerede filippinere også til en øget vækst ved at investere i hjemlandet. Mere end 10 % af befolkningen bor i udlandet, og de penge de sender hjem udgør en tiendedel af landets BNP. Disse penge medvirkede til at Filippinerne klarede sig gennem godt gennem den globale finansielle krise i 2008-2009. Filippinerne kæmper imidlertid med en meget høj korruption skræmmer væk mere uden investering.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Filippinerne på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  7,0
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  16,0
  Procent
  Ledighed
  7,1
  Prosent
  Primære erhverv
  11
  Procent
  Sekundære erhverv
  31
  Procent
  Tertiære erhverv
  57
  Procent
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  300 000
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  18,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  27,0
  Procent
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  104 918
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,9
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  73
  År
  Forventet levealder for mænd
  66
  År
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  11,1
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  1,001
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,436
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,682
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  35
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  27,24
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  35,0
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  86,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  692
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  87,5
  Prosent
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  13,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  38,3
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  13,5
  Procent
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  109
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  593
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  269
  Personer
  Internt fordrevne
  119 000
  Internt fordrevne
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  470
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,415
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  1,2
  Procent av BNP
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  28
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  57
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  114
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  288
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  41,08
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,01
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,0
  Hektar pr. person
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,2
  Procent
  Alfabetisme
  96,6
  Procent
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  91,8
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  74
  Procent
 •  

  Filippinerne

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  292 451 000 000
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 899
  US Dollar