[[suggestion]]
Finland

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Helsinki

Etniske grupper

Finner 93.4%, svenskere 5.7%, russere 0.4%, estere 0.2%, sigøjnere 0.2%, samer 0.1%

Sprog

Finsk (officielt), svensk (officielt), andre (små samisk- og russisktalende minoriteter) (2003)

Religion

Protestanter 84.2%, Ortodokse kristne 1.1%, anden kristendom 1.1%, andre 0.1%, ingen religion 13.5% (2003)

Bruttonationalindkomst per indbygger

43 378 PPP$

Andre landesider

Geografi

Næsten 2/3 af landet er dækket af skov, og en 1/10 er dækket af vand. Med 187.000 søer i forhold til størrelsen er ​​det, det land i verden med flest søer. Landet er relativt fladt og har en lang kyststrækning. Finlands klima svarer til det skandinaviske med kolde vintre og varme somre. Ruslands store landmasse skaber kolde vinde om vinteren og hedebølger om sommeren. Landet kæmper med skovrydning fra skovindustrien. Finlands søer er lavvandede, og er derfor meget sårbare over for forurening. Meget af vandet fra søer og floder, løber ud i Østersøen, der i dag er meget forurenet.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Finland, ville vi behøve 3.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I 1300-tallet var Finland en svensk provins. Landet har siden været tæt forbundet med Sverige, både formelt og kulturelt og svensk var længe det dominerende sprog i landet. I 1809 erobrede Rusland Finland, og landet blev et delvist uafhængigt storhertugdømme. Zaren af Rusland lovede at respektere dets love, så længe de ikke var imod zardømmet. På denne måde fik Finland rum til at udvikle deres selvstændighed, og som følge deraf kom et ønske om uafhængighed. Efter den russiske Oktoberrevolutionen i 1917 krævede de borgerlige partier i Finland uafhængighed, mens de venstreorienterede ønskede at slutte sig til revolutionen. Uenigheden førte til borgerkrig, i 1918, mellem de borgerlige partier kaldet "de hvide" og de venstreorienterede partier kendt som "de røde". ”De hvide" vandt, men konflikten skabte en dyb politisk splittelse i landet, der kom til at præge politikken i en lang periode. Under 2.verdenskrig kæmpede Finland mod Rusland to gange på grund af uenighed om russisk adgang til det finske område. Først under vinterkrigen, som varede fra 1939 til 1940. Russiske tropper angreb, men de finske tropper formåede at stoppe det uventede angreb i tre måneder. Efterfølgende var den finske regering nødt til at kapitulere. Kun et år senere gik Finland over til den tyske side og angreb Sovjetunionen igen. Krigen varede indtil 1944. Finland måtte efterfølgende afstå mere jord og betale krigsgæld til Sovjetunionen.

Samfund og politik

Finland var et af de første lande i verden til at indføre stemmeret til kvinder (1906).

I kølvandet på 2.verdenskrig måtte Finland både opbygge landet og dets forhold til Sovjetunionen igen. Landene underskrev en venskabs- og støttepagt, der ville påvirke Finlands udenrigspolitik indtil Sovjetunionen fald. Finland blev for eksempel nødt til at afstå fra Marshallhjælpen. Efter kommunismens sammenbrud ændrede landet gradvist sin udenrigspolitik. De finske myndigheder orienterede sig mod EU, og blev medlem i 1995. Landet har blandt andet indført euroen. Finland er en demokratisk republik med en præsident som statsoverhoved. Parlamentet består af 200 mennesker, der vælges hvert fjerde år. Præsidenten havde oprindeligt meget magt, men den er blevet begrænset, og i dag har parlamentet større indflydelse. Præsidenten vælges for seks år ad gangen og kan kun vælges for én periode. Præsidenten afgør, hvem der skal sidde i regeringen, men det skal godkendes af det finske parlament. Finland har ligesom de øvrige nordiske lande udviklet omfattende velfærdssystemer.

Økonomi og handel

Finland har en masse af skov, og skovindustrien i landet er stor. Efter 2.verdenskrig blev der også etableret metal- og maskinindustri i landet. I begyndelsen af ​​1990’erne, opstod der en økonomisk krise i Finland. Dette førte til, at landet fokuserede mere på eksportorienterede virksomheder. Finland har især fokuseret på højteknologisk produktion. Siden midten af ​​1990’erne er landets økonomi vokset. Nokia er den største og mest succesfulde virksomhed, og er en af ​​verdens førende inden for mobiltelefoni. På trods af den positive udvikling, førte økonomisk recession til et stærkt pres på velfærdsordningerne. De er blevet skåret ned, og der er tegn på stigende social ulighed i landet. Det har også vist sig at være svært at få dele af befolkningen, der faldt ud af arbejdslivet, tilbage i job. Arbejdsløsheden i Finland er stadig forholdsvis høj (8% i 2017).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Finland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  338 420
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  7,3
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  73,1
  Procent
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  5 542 517
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,9
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,056
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,920
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  77
  År
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  23 580
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 754
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  15
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  23 955
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,506
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  2
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  6
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  8,66
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  6,1
  Hektar pr. person
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  1,000
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  85
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  31,3
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  17,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  98
  Procent
 •  

  Finland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  24,6
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  27
  Procent
  Tertiære erhverv
  71
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar