[[suggestion]]
Forenede Arabiske Emirater

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Abu Dhabi

Etniske grupper

Emiratere 19%, andre arabere og iranere 23%, sydasiatere 50%, andre gæstearbejdere (inkluderer vestlige og østasiatere) 8% (1982)

Sprog

Arabisk (officielt), persisk, engelsk, hindi, urdu

Religion

Muslimer 96% (shia 16%), andre (inkluderer kristne, hinduer) 4%

Befolkningtal

9 577 128

Styreform

Monarki, forbundsstat

Areal

83 600 km2

Valluta

Emiratarabisk dirham

Bruttonationalindkomst per indbygger

72 400 PPP$

Nationaldag

2. december

Andre landesider

Geografi

De Forenede Arabiske Emirater ligger på sydkysten af den Persiske Bugt, i den nordøstlige del af Den arabiske halvø. I øst grænser landet til Oman-bugten. Landets vigtigste byer ligger ved den Persiske Bugt. I landets østlige del hæver Hajarbjergene sig til 2 500 meter over havets overflade. Den største del af De Forenede Arabiske Emiraters areal er sandørken, som i vest og syd grænser til Saudi-Arabien og i øst til Oman. Kun under 1% er dyrkbar jord. I sandørkenen er der klitter med lidt oaser og vandkilder, der har gjort permanent beboelse og dyrkning af jord mulig. I sandørkenen forekommer der en del stærke standstorme. Klimaet er varmt og tørt, specielt i kystområderne, hvor det kun regner lidt. Mangel på ferskvand er et problem for landet.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Forenede Arabiske Emirater, ville vi behøve 5.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Området var beboet allerede 5.500 år før vor tidsregning. Takket være handel, voksede områdets bebyggelse. De første handelsforbindelser byggede på kamelkaravaner, men senere blev søfarten også en betydelig forudsætning for handlen. Profeten Muhammed erklærede i 630 området for et islamisk område, hvilket medførte, at religionen islam spredte sig til andre steder i Mellemøsten og Asien. Efter Vasco da Gamas opdagelsesrejser i 1500-tallet, var området i 150 år under portugisisk herredømme. Derefter blev det erobret af Det Osmanniske Rige. Området var i 1700-tallet berygtet for sørøvere og blev kaldt Piratkysten. Efter fortsættende overfald på det britiske East India Kompagnis skib indgik briterne en fredsaftale med områdets sheiker. Mod slutningen af 1800-tallet blev området til et britisk protektorat.

Vejen til uafhængighed startede efter 2. verdenskrig. I 1952 blev et fælles emirråd grundlagt. Da briterne trak sig ud af området i 1971, gik seks af emiraterne sammen og oprettet De Forenede Arabiske Emirater. Emiratet Ras al-Khaimah sluttede sig til føderationen i 1972. Tanken var at både Bahrain og Qatar skulle blive en del af føderationen, men de valgte at stå udenfor. Krigsudbruddet mellem Irak og Iran i 1980 blev den første trussel mod De Forenede Arabiske Emirater. Irak ville blokere en vigtig færdelsrute for olietransporten, hvilket ville kvæle landets indtægter. Emiraterne gav penge til Irak og levede med stor risiko for at blive draget ind i krigen før våbenhvilen i 1988. I 2004 døde sheik Zayed, som havde været præsident for landet siden uafhængigheden i 1971 og emir af Abu Dhabi siden 1966. Sheik Zayed var vellidt og havde i sine ældre dage overdraget en stor del af magten til sin ældste søn, Kronprins sheik Khalifa. Dagen efter Zayeds død, valgte landet emirer Khalifa til præsident. Khalifas halvbror, sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, blev udpeget til ny kronprins i Abu Dhabi.

Emiraterne styres enevældigt af præsidenten of lederne for de syv emirater. Det første valg nogensinde blev afholdt i 2006, men kun et mindretal af indbyggerne stemte, og valget gjaldt kun halvdelen af pladserne i den rådgivende forsamling. Det arabiske forår, og kampen for demokrati i regionen fik kun lidt opbakning i Emiraterne. Grunden til det var en stærk indgriben fra politiets side og militærets, og derudover en lov som forbyder kritik af regimet. I foråret 2013 blev over 90 personer stillet for retten, anklaget for at have planlagt et kup.

Samfund og politik

Siden begyndelsen af 1960’erne har De Forenede Arabiske Emirater været et af de vigtigste olieeksporterende lande i verden. Emiraterne har udviklet sig fra at være en fattig kyststat til et moderne og fremgangsrigt land med meget generøse velfærdsydelser til sine indbyggere. Ved hjælp af olieindtægterne har man udbygget sundhedsvæsenet, uddannelse og infrastruktur. De Forenede Arabiske Emirater er et af de mest frie lande ved den Persiske Bugt, men politisk er landet stadig meget autoritært. De Forenede Arabiske Emirater var helt indtil 2006 det eneste land i regionen uden et organ, som var valgt ved almene valg. Landet styres af en præsident, som vælges for fem år ad gangen. Præsidentperioden er ikke begrænset. Vicepræsidenten er samtidig også statsminister, som også sidder ved magten i fem år ad gangen. Både præsidenten og vicepræsidenten vælges af Herskernes øverste råd, som styrer landet. Rådet består af sheikerne i de syv emirater. Abu Dhabi er det dominerede emirat og har også præsidentposten, mens emiren af Dubai er statsminister. Inden for hvert emirat ligger al magt hos emiren.

Hvis man ser på BNP for Emiraterne, er en gennemsnitlig indbygger i landet blandt verdens rigeste. Men rigdommen er ulige fordelt mellem de syv emirater: I Dubai og Abu Dhabi har tusindvis af familie fået gratis bolig. Flere steder er velfærdsydelserne blevet kritiseret for at være så generøse at mange unge har ladet være med at uddanne sig og at arbejde.

Kvinder kan have stillinger i statsforvaltningen og udgør en stor andel af landets universitetsstuderende, men i praksis er der langt fra ligestilling i arbejdslivet.

Økonomi og handel

De Forenede Arabiske Emirater har i dag et af de højeste indtægtsniveauer i verden, men det har ikke altid været sådan: Før olieepoken var emiraterne meget lidt udviklede, og domineret af perlefiskeri, almindeligt fiskeri, handel og dyrkning af dadler. Forandringen startede, da man i 1958 fandt olie i Abu Dhabi. Hvis man fortsætter med at udvinde landets olie i samme tempo som i dag, regner man med at ressourcen vil vare i ca. 150 år. Olieindustrien forandrede landets økonomi og samfund. Som følge af olieindustrien, flyttede et stort antal udenlandske arbejdere til landet, og i 00’erne udgjorde de mere end tre fjerdedele af landets befolkning. For at reducere afhængigheden af oliesektoren, har emiraterne satset på at udbygge finans-, turisme-, og industrisektorerne. Indtægterne, som emiraterne får af landets naturressourcer, råolie og gas, udgør alligevel stadig en betydelig andel af statens BNP. Forretnings- og byggesektoren har oplevet en markant vækst efter udenlandske virksomheder og investorer er blevet tilbudt skattefrie områder og gratis jord, samt mulighed for at eje land. De Forenede Arabiske Emirater er et af de lande, der har den højeste densitet af banker. I 1999 åbnede de en børs. Vigtige handelspartnere er Japan, USA, Kina samt Vesteuropa.

Særlig Dubai anses for at være et centrum for smugling og hvidvaskning af penge. Efter 11. september har især USA lagt pres på landet for at få kontrol over finansmarkedet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Forenede Arabiske Emirater på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  83 600
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  0,4
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  3,9
  Procent
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  9 541 615
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,7
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,232
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,863
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  77
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  76
  År
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  216
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  352
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 779
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,820
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  7
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  2
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  23,30
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  9,8
  Hektar pr. person
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,972
  Skala
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Korruption
  71
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  42,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,5
  Procent
  Alfabetisme
  93,0
  Procent
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  99,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  98
  Procent
 •  

  Forenede Arabiske Emirater

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  11,1
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  1
  Procent
  Sekundære erhverv
  55
  Procent
  Tertiære erhverv
  44
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar