[[suggestion]]
Frankrig

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Paris

Etniske grupper

Keltiske, latinske, slaviske og nordafrikanske befolkningsgrupper. Sorte, hvide, mulatter, østindere, amerindiske og kinesere i de oversøiske territorier.

Sprog

Fransk

Religion

Katolikker 83%-88%, protestanter 2%, jøder 1%, muslimer 5%-10%, andre/uspecificeret/ingen 4%

Befolkningtal

64.982.894

Styreform

Republik

Areal

594.190 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

41 343 PPP$

Nationaldag

14. juli

Andre landesider

Geografi

Frankrig består af tre geografiske regioner - lavlandsområder i nordvest, højlandsområdet Massif Central i syd og bjergkæderne Pyrenæerne og Alperne i sydvest og sydøst. Landskabet gennemskæres af de store floder Rhône, Loire og Seinen, som har været vigtige transportveje i mange århundreder. Kyststrækningerne mod Atlanterhavet og Middelhavet består af både klipper og lange sandstrande, og har mange naturhavne, hvor store handelsbyer er vokset frem. I den nordlige del af landet er klimaet typisk nordatlantisk, med meget nedbør hele året og moderate forskelle mellem årstiderne. Længere mod syd er der typisk middelhavsklima med mindre nedbør og varmere somre. Efter mange års ureguleret industriudslip er store dele af drikkevandskilderne stærkt forurenede. Udslippene har også ført til syreregn og dårligere luftkvalitet i de større byer. Frankrig indførte miljøregler i 1970’erne, og selv om udslippene nu er faldende, er landet stadig en af verdens største CO2 syndere.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Frankrig, ville vi behøve 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Dagens Frankrig blev indlemmet i det romerske imperium 50 år f.Kr. efter voldsomme kampe mellem romere, keltere og gallere. Efter faldet i Rom omkring år 400, overtog frankerne området, hvilket førte til det franske imperium under Karl den Store i 800-tallet. Dette imperium blev opdelt allerede mod slutningen af ​​900-tallet, og Frankrig blev opdelt i flere mindre kongedømmer, der konstant var i konflikt med hinanden. I århundreder var der en klar sondring mellem de sydlige og nordlige dele af området, og først efter hundredårskrigen mod England (1337-1453), blev Frankrig samlet som et mere eller mindre forenet land. Efter reformationen i 1500-tallet blev landet kastet ud i en række religiøse krige, som blev efterfulgt af den blodige revolution i 1789, hvor titusinder af mennesker blev dræbt, og regentparret blev afsat og halshugget. Få år efter kom Napoleon til magten og erklærede sig kejser af Frankrig. Napoleon førte en række krige mod andre europæiske magter, indtil han blev besejret i Slaget ved Waterloo i 1815. Under en ny revolution i 1870 blev monarkiet endeligt afskaffet. Samtidig blev der indført store sociale reformer, og Frankrig blev en ledende industriel magt og tilegnede sig flere kolonier i Afrika. Frankrigs kolonimagter koloniserede store dele af Afrika med imperialistisk ideologi, hvor den lokale befolkning bl.a. skulle blive kristne og lære fransk. I dag er et fransk et stort sprog på det afrikanske kontinent af samme grund. Landet deltog på den sejrende side i begge verdenskrige, og voksede efter krigen frem som en central aktør i både europæisk og international politik. 

Samfund og politik

Frankrig styres af præsidenten, som er statens formelle overhoved, og statsministeren, der leder regeringen. Fransk politik er præget af moderate højre og venstre kræfter der skiftes til at vinde et flertal til at danne en regering, som regel uden at det fører til store ændringer i den politiske kurs. Statsapparatet har traditionelt haft en stærk rolle, og den offentlige sektor er meget stor. Dette tynger de offentlige finanser, men fører også til, at Frankrig har en af ​​verdens bedste sundhedsvæsen, og scorer højt på generelle velfærdsydelser til befolkningen. Den gode arbejdssikkerhed i den offentlige sektor, står i kontrast til en vedvarende høj arbejdsløshed, som har ligget konstant på omkring otte procent i mange år. Kunstigt store overførsler til et meget lidt konkurrencedygtigt landbrug, udgør en enorm udfordring for landet, som ofte oplever strejker i flere uger, sæt i værk af stærke fagforeninger. Landet har en af ​​Europas største indvandrerbefolkninger, og i flere af de større byer kæmper myndighederne med at integrere disse, hvilket resulterer i fremkomsten af ​​separate samfund. Internationalt har landet været et af de vigtigste i udviklingen af ​​Den Europæiske Union, og Frankrig nyder også stor magt gennem sin permanente plads i FN's Sikkerhedsråd.

Emmanuel Macron vandt præsidentvalget i maj 2017 og hans parti "En Marche!" fik nok stemmer til at vinde over de traditionelle republikanske og socialistiske kandidater i første valgrunde. Emmanuelle Macron er tidligere økonomiminister i Frankrig, og fik embedet som præsident, den allerførste gang han stillede op til valg i landet (Kilde: BBC country profiles - Frankrig).

Macron er især kendt for at ville gennemføre reformer i det offentlige system, samt at afbureaukratisere landet. Desuden er han venligsindet overfor globalt samarbejde gennem bl.a. EU og FN. 

Økonomi og handel

Frankrig er en af verdens største økonomier, og de har et effektivt og moderne økonomisk system. Traditionelle industrier, som tekstil- og stålproduktion, er i de seneste år afløst af computerindustri og teknologi. Landet er også efterhånden blevet en vigtig leverandør inden for servicesektoren, og et varieret landbrug gør Frankrig til en af ​​verdens største eksportører af landbrugsprodukter. Staten har traditionelt haft en stor ejerandel i vigtige industrier, men i de senere år er flere og flere sektorer blevet privatiseret, ofte mod højlydte protester fra fagforeningerne. Et kostbart velfærdssystem er en tung byrde på statens finanser, og Frankrig har for nylig kæmpet for at holde budgettet inden for rammerne af Den Europæiske Monetære Union (ØMU). Regeringen har været tvunget til at optage store lån for at dække budgetunderskuddet og udenlandsk gæld er til tider kommet op på to tredjedele af landets samlede BNP. Dette lægger en dæmper på væksten i økonomien og reducerer regeringens råderum. Den økonomiske krise i eurozonen har ramt Frankrig hårdt - især fordi franske banker har investeret meget i Grækenland. I 2012 blev den franske stats kreditværdighed nedjusteret.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Frankrig på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  549 091
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  33,5
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  31,0
  Procent
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  65 233 271
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,0
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,102
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,901
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  82
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  85
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  436 474
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  55 862
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  206
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  400 304
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  3
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,909
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  9
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  4,57
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  4,7
  Hektar pr. person
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,988
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  70
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  30,4
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  32,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Frankrig

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  24,1
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  19
  Procent
  Tertiære erhverv
  79
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar