[[suggestion]]
Gabon

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

18 103 PPP$

Andre landesider

Geografi

Gabon er et lille land, der ligger på den vestlige kyst af Afrika. Det meste af landet består af et højt plateau, der er dækket af regnskov og savanne. Floder har skabt dybe dale gennem plateauet, og terrænet er hårdt. Højplateauet er omgivet af krystalbjergene mod nord og i syd Chaillubjergene. Langs kysten er der et lavlandsbælte. De kystnære sletter i nord har mange floddeltaer, og sydkysten er dækket af mangroveskov og savanne, her og på havbunden lige udenfor er der store oliereserver. Mundingen af ​​landets største flod Ogooue deler kystsletten i et nordligt og sydligt distrikt. Ogooue River er omkring 1.200 km lang og løber gennem landet fra kysten i vest til Congo mod øst. Klimaet i Gabon er fugtigt og varmt. Det regner meget, især fra september til marts. Ca. 80 % af Gabon er dækket af regnskov. Skovrydning har været et stort miljøproblem. I de senere år har myndighederne taget forbehold. Landets 13 nationalparker dækker i øjeblikket 11 % jorden i landet, hvilket er imponerende i verdenssammenhæng.

Earth Ecoprint

1.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Gabon, ville vi behøve 1.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Opdagelsen af ​​værktøjer tyder på, at Gabon var beboet allerede femtusind år f.Kr. Pygmæer var de første indbyggere, og de levede som jæger-samlere. I 1500-tallet, slog andre grupper af mennesker sig ned ved udmundingen af ​​Ogooue floden og sydlige dele af landet. 200 år senere kom fang-folket, den største nuværende gruppe af mennesker i Gabon, fra Cameroun. Fra 1500-tallet blev Gabon center for handel med slaver, elfenben og træ. Landets ressourcer blev udnyttet af franske, hollandske og britiske forhandlere. I 1839 bosatte franskmænd sig ved kysten. Langsomt blev området koloniseret, og i 1910, blev fransk Gabon koloni. Vejen til selvstændighed begyndte efter anden verdenskrig. I 1946 blev landets første politiske parti, PDG, dannet af M'Ba. Gabon blev selvstændigt i 1960, M'Ba blev landets første præsident. Da han døde syv år senere, overtog Albert Bongo som præsident. Bongo indførte et etpartistyre, som varede indtil 1991. Al politiske opposition var længe forbudt, men en stærk modstand hos folket, førte til indførelsen af ​​demokrati.

Samfund og politik

Bongo sad uafbrudt på magten frem til sin død i 2009 og var den længst siddende præsident i Afrika. Sønnen Ali Ben Bongo overtog ledelsen, da hans far døde. Bongo familien har formået at bevare magten, delvist fordi præsidenten afvæbnede og splittede oppositionen, bl.a. ved at inkludere politiske modstandere i regeringen. Præsidenten har også formået at undgå borgerkrig i et etnisk splittet land. I alle hans år som præsident, har Bongo været anklaget for korruption og nepotisme. Gabon er påvirket af fortiden som fransk koloni med både fransk rets- og uddannelsessystem, og båndene til Frankrig er stadig tætte. Arbejdsløsheden i Gabon stiger på grund af voksende ungdomsårgange. I dag er anslås den at være mellem 25 og 40 %. Arbejdstagernes rettigheder i den formelle sektor er gode, herunder en 40-timers arbejdsuge. De samme rettigheder gælder ikke for gæstearbejdere. Handel med børn forekommer, og Gabon modtager mange af disse børn. Andelen af ​​fattige mennesker i Gabon er høj og levestandard for fattige mennesker er faldet siden årtusindskiftet. Mangel på læger og hospitaler er et stort problem.

Økonomi og handel

Gabons økonomi er meget afhængig af oliesektoren. Olie står for 80 % af eksportindtægterne og har gjort Gabon til et af de rigeste lande i Afrika, syd for Sahara. Rigdommen er ulige fordelt, og de fleste arbejder illegalt. Afhængigheden af olieeksport betyder, at landet er meget sårbart over for udsving i oliepriserne på verdensmarkedet. I 1990'erne førte lave oliepriser til økonomiske problemer i landet. I samarbejde med Verdensbanken og IMF blev der indført væsentlige reformer for at få økonomien på benene igen. Landet forsøger også at udvikle nye industrier, der kan erstatte olie, når reserverne slipper op. Frankrig har stor indflydelse i Gabon ved blandt andet olieselskabet Elf. Siden årtusindskiftet har Frankrig fået konkurrence fra USA og Kina. I dag er disse tre lande Gabons vigtigste handelspartnere. Trods gode handelsaftaler handler landet kun lidt med nabolandene. Industrien i Gabon er ubetydelig, men skovbrug er vigtig. Landet eksporterer tømmer. Gabon er afhængig af import af fødevarer på grund af utilstrækkelig egenproduktion.

I 2014 faldt oliepriserne kraftigt, hvilket forårsagede en markant tilbagegang i olieproduktionen i landet. Indkomsten pr. indbygger steg fra $ 3.090 i 2000 til $ 10.410 i 2014, i takt med at oliepriserne steg. Efter faldet i 2014 faldt indkomsten pr. indbygger for første gang i 15 år. Faldende indtægter fra olieproduktionen har fået befolkningen til at føle sig presset og præsident Bongo står i dag over for den stærkeste modstand i mange år. Dette afspejles blandt andet i strejke fra oliearbejdere, der kræver mere i løn og nye kontrakter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Gabon på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  106 350 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  3,4
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,067
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  32,70
  procent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,702
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,545
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  64
  År
  Forventet levealder for mænd
  62
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,80
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  85,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,0
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  8
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  2,7
  Hektar pr. person
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  5 192
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,77
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,3
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 104
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  774
  Personer
  Fredsindekset
  2,099
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  31
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  35,60
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  72,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,1
  Procent av BNP
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  9,4
  Procent
  Undervægtige børn
  3,4
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  48
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  1,6
  Procent
  Forventet levealder
  63
  Antal år
  Malariaspredning
  168,9
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  291
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  22
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  91
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  529
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  88,5
  Procent
  Alfabetisme
  82,3
  Procent
  Antal år i skole
  8
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,3
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,542
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  40,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  17,09
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 173
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  91,4
  Prosent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  36,2
  Procent
  Ledighed
  19,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  15 013 950 984
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  7 414
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  45
  Procent
  Tertiære erhverv
  39
  Procent
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  50,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Gabon

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 890
  Personer
  Befolkningstal
  2 067 561
  antal indbyggere