[[suggestion]]
Gambia

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Banjul

Etniske grupper

Mandinka 42%, fula 18%, wolof 16%, jola 10%, serahuli 9%, andre/uspecificeret 5%

Sprog

Engelsk, mandinka, wolof, fula, mindre stammesprog

Religion

Muslimer 90%, kristne 9%, traditionel religion 1%

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 677 PPP$

Andre landesider

Geografi

Gambia er et langt og smalt land på 470 km. Landet er omgivet af Senegal og ligger i en dal 25 til 75 meter over havets overflade. Gambia-floden løber gennem midten af ​​landet og munder ud i Atlanterhavet. Floden er landets vigtigste transportåre, og flodbredderne består af sump og mangroveskove. Flodens beliggenhed gør landet meget sårbart over for oversvømmelser. Gambia har et tropisk klima med hyppige tørkeperioder og uregelmæssig nedbør. Landet kæmper med skovrydning og ørkendannelse, samt udbrud af sygdomme i befolkningen på grund af dårlig kvalitet af drikkevand.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Gambia, ville vi behøve 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I 1200-tallet var det gambiske landområde en del af det store Mali imperium. Da dette faldt fra hinanden tog lokale kongeriger som Barra, Kombo og Fulladu kontrol. Landet var i 1500-tallet centrum for britisk, portugisisk og fransk handel. Handelen blev koncentreret omkring guld, elfenben og slaver. I lang tid skiftedes briterne og franskmændene med at have kontrollen i landet, men i 1901, blev Gambia britisk protektorat. I 1965 blev landet selvstændigt, og nogle år efter etableredes den gambiske republik. Formanden Jawara regerede landet fra uafhængigheden indtil militærkuppet i 1994. Det ikke-blodige kup blev udført af en gruppe af ​​unge officerer under ledelse af Løjtnant Jammeh. Statskuppet blev fordømt af det internationale samfund og al økonomisk bistand udefra stoppede. Jammeh besad magten i 22 år før han tabte det demokratiske præsidentvalgt i 2016. Selv efter at have anerkendt nederlaget nægtede  Jammeh alligevel at overdrage magten til den nyvalgte president, Adama Barrow. Med hjælp fra regionale styrker, der blev støttet af FN blev Jammeh endelig presset til at trække sig og Barrow kunne overtage magten i januar 2017. Magtovertagelsen var Gambias første regimeændring siden selvstændigheden i 1965.

Samfund og politik

Gambia er en republik og den siddende præsident har stor magt. På papiret har Gambia længe været et demokrati, men under præsident Jammeh besad han næsten al magten, og den politiske opposition blev kraftigt undertrykt. Valgsystemet fungerer således, at præsidenten vælges hvert femte år og derefter udnævnes regeringen. Der findes ingen grænser for, hvor mange gange en præsident kan genvælges. Dette er en af årsagerne til, at Jammeh kunne sidde på magten så længe. Genvalgene af Jammeh har dog været under kraftig beskyldning for valgfusk og for at benytte landets sikkerhedsstyrker til at tvinge befolkningen til valgurnerne. Menneskerettighedssituationen i Gambia blev de sidste år med Jammah på magten værre og værre. Især journalister, men også politikerne blev udsat for vold, tortur og arrestationer. Blandt andet blev der oprettet en national mediekommission, der kan fængsle journalister, samt tvinge dem til at afsløre deres kilder. Ydermere blev Jammah-regeringen udsat for flere kup, hvoraf det sidste blev afværget i 2000. Valget af Adama Barrow som præsident i 2017 har vist sig at have en stor betydning for demokratiet i Gambia. Fremadrettet skal tidligere brud på menneskerettighederne undersøges og der sættes ind overfor at bekæmpe miljøer, hvor der foregår menneskehandel og overgreb mod børn, som Gambia længe har været berygtet for.

Økonomi og handel

Gambia har få naturressourcer, og kun en sjettedel af jorden er dyrkbar. Alligevel er omkring 80 procent af befolkningen beskæftiget i landbruget, hvor en stor del af produktionen går til småbøndernes privatforbrug. Landets økonomi er meget afhængig af peanuts, som tegner sig for omkring 90 procent af eksportindtægterne. Store dele af peanutafgrøderne presses til olie. Turismen er vigtig, men ofte kontrolleret af udenlandske interesser, hvilket kun giver et begrænset antal arbejdspladser til den lokale befolkning. Den nyliberale økonomiske politik har blandt andet medført privatisering af statslige virksomheder, afskedigelse af offentligt ansatte, og sat en stopper for tilskud til dyrkning af peanuts mm. Resultatet har været, at en større andel af befolkningen har fået en lavere levestandard. Den økonomiske vækst i statskassen har imidlertid været stor, og inflationen forholdsvis lav. Landet har en stor transithandel til Senegal, hvor meget hævdes at være smugling. Arbejdsløsheden er meget høj samtidig med at landet modtager høj bistand og har en stor gæld

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Gambia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  269 620 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  10,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,286
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  48,40
  procent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,289
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  56,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  34,8
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  513
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,27
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  16,8
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,989
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  37
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  31,35
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  87,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,5
  Procent av BNP
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  9,6
  Procent
  Undervægtige børn
  11,1
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  64
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,7
  Procent
  Forventet levealder
  59
  Antal år
  Malariaspredning
  56,7
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  706
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  28
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  88
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  174
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  60,8
  Procent
  Alfabetisme
  42,0
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  78,6
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,641
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  44,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  10,34
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  47,8
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  43,9
  Procent
  Ledighed
  8,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  1 489 464 788
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  709
  US Dollar
  Primære erhverv
  17
  Procent
  Sekundære erhverv
  13
  Procent
  Tertiære erhverv
  63
  Procent
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  19,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Gambia

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstal
  2 163 765
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  36 814
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  8 044
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,460
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  60
  År
  Forventet levealder for mænd
  58
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,52
  Skala: 1-10 (10 er bedst)