[[suggestion]]
Georgien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tbilisi

Etniske grupper

Georgier 86.8%, azerier 6.3%, armener 4.5%, andre 2.3% (inklusiv russere, ossetere, yazidier, ukrainere, kistere, grækere) (2014)

Sprog

Georgisk (official) 87.6%, azeri 6.2%, armensk 3.9%, russisk 1.2%, andet 1% (2014)

Religion

Ortodokse (officiel) 83.4%, muslimer 10.7%, armensk apostolsk 2.9%, andre 1.2% (inklusiv katolikker, Jehovas vidner,yazidier, protestanter, jøder), ingen 0.5%, uspecificeret/intet svar 1.2% (2014)

Befolkningtal

3 907 131

Styreform

Republik

Areal

69 700 km2

Valluta

Lari

Bruttonationalindkomst per indbygger

10 005 PPP$

Nationaldag

26. maj

Andre landesider

Geografi

Georgiens landskab er meget varieret. I nord danner bjergkæden Kaukasus grænse mod Rusland, mens bjergkæden Lille Kaukasus i syd danner en grænse mod Tyrkiet og Armenien. Den centrale del af landet domineres af Suramhøjlandet, der forbinder de to bjergkæder. Højlandet danner skel mellem floden Rioni, som løber mod vest til Sortehavet, og floden Mtkvari, som løber mod øst til Det Kaspiske Hav. I den vestlige del af landet er der lavtliggende slettelandskab, der strækker sig ud mod Sortehavet. Klimaet i Georgien er meget forskelligt i øst og vest. I vest er der subtropisk klima med varme somre, milde vintre og kraftigt nedbør i vintersæsonen. Den østlige del af landet har en mere kontinentalt klima med kun lidt regn, kolde vintre og varme somre. Meget af det naturlige miljø i det vestlige slettelandskab er forsvundet på grund af landbrug og urbanisering. Store dele af skovlandskabet, der dækkede dette område er i dag væk. Brug af kunstgødning og sprøjtemidler i landbruget har også ført til, at jorden i mange områder er ødelagt.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Georgien, ville vi behøve 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Georgiens storhedstid var i 1100-tallet. Kulturen blomstrede, og landet udvidede sit område. Georgien blev flere gange angrebet af både tyrkere og persere. Resultatet var, at landet blev inddelt i små kongeriger. I 1700-tallet blev to af de østlige kongeriger samlet. I håb om beskyttelse indgik de en alliance med Rusland. Den russiske zar opløste kongedømmet i 1801 og indlemmede landet som provins. Da det russiske imperium brød sammen i 1917 fik Georgien selvstændighed. Den var kortvarig, og i 1921 angreb den Røde Hær. Landet blev en del af den nye stat Sovjetunionen. Georgien fik først sin selvstændighed i 1991 efter kommunismen fald. Perioden efter selvstændigheden var præget af interne konflikter mellem forskellige grupper, der ønskede at tage magten i landet. I 1992 blev Georgiens præsident afsat med magt, og den tidligere sovjetiske udenrigsminister Eduard Sjevardnadse blev indsat. Utilfredshed over fattigdom, korruption og stigende kriminalitet blandt befolkningen kombineret med beskyldninger om valgsvindel førte til, at præsidenten blev styrtet i 2003 ved fredelige, folkelige demonstrationer i den såkaldte rose-revolution.

Samfund og politik

Georgien er en demokratisk republik. Efter revolutionen i 2004 ønskede befolkningen politikere uden rødder i det gamle sovjetiske styre. Det har været store forventninger om, at de nye ledere skal nedbringe arbejdsløsheden, kriminalitet og korruption. Det har vist sig at være vanskeligt, selvom korruptionen i landet er mindsket noget. Arbejdsløsheden er fortsat høj, især i byerne. Velfærdsordninger, der eksisterede i sovjettiden, er væk, og en stor del af sundhedssystemet er blevet privatiseret. Regionerne Abkhasien, Ajaria og Sydossetien har længe forsøgt at løsrive sig fra Georgien. Rusland støtter løsrivelsen af de tre regioner.  Georgiens forhold til Rusland er kompliceret, og landets myndigheder ønsker at samarbejde med vestlige aktører som USA, NATO og EU og har ansøgt om medlemskab i NATO.

Økonomi og handel

Georgiens milde klima gør landet til en vigtig producent af landbrugsprodukter, og landet eksporterer meget vin og frugt til nabolandene. Opløsningen af Sovjetunionen førte til et økonomisk sammenbrud for landet. De interne konflikter i landet forværrede den økonomiske situation. Levevilkårene var lave og mange georgiere måtte arbejde i udlandet eller arbejde uden for det officielle arbejdsmarked. Siden uafhængigheden har regeringen gradvist liberaliseret økonomien og åbnet for udenlandske investeringer. Den Internationale Valutafond og Verdensbanken har givet stor økonomisk støtte til landet. Georgien ønsker at blive et transitland for handel samt olie- og gastransport. Der er påbegyndt store projekter, hvor der skal bygges gas-og olieledninger fra Det Kaspiske Hav gennem Georgien til Sortehavet og Middelhavet. Dette har været en positiv udvikling for økonomien, der er en af de hurtigst voksende i Østeuropa.

Finanskrisen og krigen mod Rusland i 2008 ramte også økonomien hårdt, men takket være pengestøtten fra vesten og Verdensbanken ser den ud til at have stabiliseret sig igen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Georgien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  446 270 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  4,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  21,30
  procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,682
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  52,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  8 988
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,42
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,3
  Prosent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  621
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,130
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  58
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  28,98
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  74,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,2
  Procent av BNP
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  7,4
  Procent
  Undervægtige børn
  1,6
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  11
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,4
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  0,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  47
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  7
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  44
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  86
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,7
  Procent
  Alfabetisme
  99,6
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  97,9
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,361
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  45,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  16,00
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  73,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  2 694
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  32,2
  Procent
  Ledighed
  14,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  15 081 338 092
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  4 045
  US Dollar
  Primære erhverv
  7
  Procent
  Sekundære erhverv
  23
  Procent
  Tertiære erhverv
  66
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  60,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 257
  Personer
  Befolkningstal
  3 907 131
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  22 997
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 631
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,780
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  289 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,52
  Skala: 1-10 (10 er bedst)