[[suggestion]]
Georgien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tbilisi

Etniske grupper

Georgiere 83.8%, azeri 6.5%, armenere 5.7%, russere 1.5%, andre 2.5% (2002)

Sprog

Georgisk (officielt), russisk, armensk, azeri, andre

Religion

Ortodokse kristne 83.9%, armensk-gregorianere 3.9%, katolikker 0.8%, muslimer 9.9%, andre/ingen 1,5% (2002)

Styreform

Republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

10 005 PPP$

Andre landesider

Geografi

Georgiens landskab er meget varieret. I nord danner bjergkæden Kaukasus grænse mod Rusland, mens bjergkæden Lille Kaukasus i syd danner en grænse mod Tyrkiet og Armenien. Den centrale del af landet domineres af Suramhøjlandet,der forbinder de to bjergkæder. Højlandet danner skel mellem floden Rioni, som løber mod vest til Sortehavet, og Mtkvari som løber mod øst til Det Kaspiske Hav. I den vestlige del af landet er der lavtliggende slettelandskab, der strækker sig ud mod Sortehavet. Klimaet i Georgien er meget forskelligt i øst og vest. I vest er der subtropisk klima med varme somre, milde vintre og kraftigt nedbør i vintersæsonen. Den østlige del af landet har en mere kontinentalt klima med kun lidt regn, kolde vintre og varme somre. Meget af det naturlige miljø i det vestlige slettelandskab er forsvundet på grund af landbrug og urbanisering. Store dele af skovlandskabet, der dækkede dette område er i dag væk. Brug af kunstgødning og sprøjtemidler i landbruget har også ført til, at jorden i mange områder er ødelagt.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Georgien, ville vi behøve 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Georgiens storhedstid var i 1100-tallet. Kulturen blomstrede, og landet udvidede sit område. Georgien blev flere gange angrebet af både tyrkere og persere. Resultatet var, at landet blev inddelt i små kongeriger. I 1700-tallet blev to af de østlige kongeriger samlet. I håb om beskyttelse indgik de en alliance med Rusland. Den russiske zar opløste kongedømmet i 1801 og indlemmede landet som provins. Da det russiske imperium brød sammen i 1917 fik Georgien selvstændighed. Den var kortvarig, og i 1921 angreb den Røde Hær. Landet blev en del af den nye stat Sovjetunionen. Georgien fik først sin selvstændighed i 1991 efter kommunismen fald. Perioden efter selvstændigheden var præget af interne konflikter mellem forskellige grupper, der ønskede at tage magten i landet. I 1992 blev Georgiens præsident afsat med magt, og den tidligere sovjetiske udenrigsminister Eduard Sjevardnadse blev indsat. Utilfredshed over fattigdom, korruption og stigende kriminalitet blandt befolkningen sammen med beskyldninger om valgsvindel førte til, at præsidenten blev styrtet i 2003 ved fredelig folkelige demonstrationer i den såkaldte rose-revolution.

Samfund og politik

Georgien er en demokratisk republik. Efter revolutionen i 2004 ønskede befolkningen politikere uden rødder i det gamle sovjetiske styre. Det har været store forventninger om, at de nye ledere skal nedbringe arbejdsløsheden, kriminalitet og korruption. Det har vist sig at være vanskeligt, selvom korruptionen i landet er mindsket noget. Arbejdsløsheden er fortsat høj, især i byerne. Velfærdsordninger, der eksisterede i sovjetiden er væk, og en stor del af sundhedssystemet er blevet privatiseret. Regionerne Abkhasien, Ajaria og Sydossetien har længe forsøgt at løsrive sig fra Georgien. Rusland støtter løsrivelsen af de tre regioner, og Georgiens forhold til Rusland er kompliceret. Landets myndigheder ønsker at samarbejde med vestlige aktører som USA, NATO og EU og har ansøgt om medlemskab i NATO.

Økonomi og handel

Georgiens milde klima gør landet til en vigtig producent af landbrugsprodukter, og landet eksporterer meget vin og frugt til nabolandene. Opløsningen af Sovjetunionen førte til et økonomisk sammenbrud for landet. De interne konflikter i landet forværrede den økonomiske situation. Levevilkårene er lave og mange georgiere må arbejde i udlandet eller arbejde uden for det officielle arbejdsmarked. Siden uafhængigheden har regeringen gradvist liberaliseret økonomien og åbnet op for udenlandske investeringer. Den Internationale Valutafond og Verdensbanken har givet megen økonomisk støtte til landet. Georgien ønsker at blive et transitland for handel samt olie- og gastransport. Der er påbegyndt store projekter, hvor der skal bygges gas-og olieledninger fra Det Kaspiske Hav gennem Georgien til Sortehavet og Middelhavet. Dette har været en positiv udvikling for økonomien og er en af de hurtigst voksende i Østeuropa.

Finanskrisen og krigen mod Rusland i 2008 har ramt økonomien hårdt, men takket være pengestøtten fra vesten og Verdensbanken ser den ud til at have stabiliseret sig igen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Georgien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  69 700
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  6,6
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  40,6
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  3 907 131
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,8
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,361
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,780
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  4,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  7,4
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 257
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  22 997
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 631
  Personer
  Internt fordrevne
  289 000
  Internt fordrevne
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  621
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,130
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  10
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  106
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  2,41
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,9
  Hektar pr. person
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,970
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  56
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  31,1
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  74,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,8
  Procent
  Alfabetisme
  99,8
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  86
  Procent
 •  

  Georgien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  32,2
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  1,6
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  7
  Procent
  Sekundære erhverv
  24
  Procent
  Tertiære erhverv
  66
  Procent
  Udenlandsgæld
  13 912 047 000
  US dollar