[[suggestion]]
Ghana

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Accra

Etniske grupper

Akan 45%, mole-dagbon 15%, ewe 12%, ga-dangme 7%, guan 4%, gurma 4%, grusi 3%, mande-busanga 1%, andre stammer 1%, andre/uspecificeret 8% (2000)

Sprog

Engelsk, twi, ewe, fante, boron, dagomba, dangme, dagarte, akayem, ga, akuapem, andre

Religion

Kristne 69%, muslimer 16%, traditionelle 9%, andre/uspecificeret/ingen 7% (2000)

Befolkningtal

26.984.328

Styreform

Konstitutionelt demokrati

Areal

238.540 km2

Valluta

Cedi

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 292 PPP$

Nationaldag

6. marts

Andre landesider

Geografi

På grund af Ghanas beliggenhed lige nord for ækvator og lige på Greenwich meridian, siger ghaneserne, at landet er tættere på verdens centrum end noget andet land i verden. Ghanas 500 km lange kyststrækning er domineret af sandfyldte laguner og klippefremspring. I den sydvestlige del er der et regnskovsbælte, i sydøst præger skovklædte bjerge landskabet. Landets nordlige del er domineret af savanner. I den østlige del af Ghana ligger Voltasøen, der er en af ​​verdens største kunstige søer. Ghana ligger i den tropiske klimazone, og sydvestmonsunen medvirker til, at det er varmt og fugtigt i kystområdet hele året. I nord påvirkes klimaet af ørkenvinde fra nordøst, og der er store variationer i temperatur og nedbør. En tredjedel af Ghanas jord er truet af ørkendannelse, hvilket skyldes skovafbrænding og overdyrkning. Hertil kommer, at overgræsning skovhugst og minedrift fører til yderligere skovrydning. Udledninger fra industri og landbrug, samt utilstrækkelig håndtering af affald, har resulteret i vandforurening.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ghana, ville vi behøve 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I 1400-tallet lokkede guld, slaver og elfenben europæere til det område, vi i dag kender som Ghana. I 1901 blev landet en britisk koloni under navnet Guldkysten. Modstanden mod briterne steg efter Anden Verdenskrig, og Kwame Nkrumah var en central figur i befrielsesprocessen. Ghana blev selvstændigt i 1957, med Nkrumah som præsident. I 1966 tog militæret magten og den tid, der fulgte, var præget af politisk ustabilitet og økonomisk recession. Løjtnant Jerry Rawlings var ved magten i Ghana fra 1979 til 2000, bortset fra en lille periode i 1980'erne. I 00’erne indførte Rawlings demokratiske reformer. Landet oplevede økonomisk vækst, og Ghana blev en af ​​de vestlige hjælpeorganisationers favoritter. Væksten gik i stå i slutningen af ​​1990'erne, og utilfredsheden med præsidenten steg. Præsident- og parlamentsvalget i 2000 førte til en ændring af styret i Ghana.

Samfund og politik

Ghana er en republik, og både præsidenten og parlamentets 230 medlemmer vælges for fire år ad gangen. Ghana har forskellige etniske grupper, men i modsætning til sine naboer, har landet undgået interne konflikter. Tvister om ejerskab har dog ført til etniske uroligheder i den nordlige del i midten af ​​1990'erne, og senest i 2002, hvor 36 mennesker blev dræbt ved urolighederne i regionen. Efter præsidents- og parlamentsvalget i 2000, blev der udpeget en kommission til at efterforske krænkelser af menneskerettighederne begået under Rawlings militærstyre. Ghana regnes som et af de mest stabile demokratier af de afrikanske lande syd for Sahara. Regeringsmagten har længe vekslet mellem det socialdemokratiske parti, National Democratic Congress (NDC), og det markedsliberale partim Det nye patriotiske parti (NPP). I den seneste tid er bekæmpelse af korruption og forbedring af uddannelse og sundhedsvæsen blevet fremhævet. Ghana fører en offensiv udenrigspolitik og deltager ofte i FN's fredsbevarende operationer. Landet er også aktiv i regionalpolitikken, og har arbejdet for fredelige løsninger på konflikterne i Liberia og Elfenbenskysten.

Økonomi og handel

Med støtte fra Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), blev økonomiske reformer indledt i 1980'erne. Statsejede virksomheder blev solgt og offentligt ansatte afskediget. Reformerne førte til økonomisk vækst, og blev betragtet som et af ​​de mest vellykkede eksempler på denne politik. I begyndelsen af ​​00'erne blev Ghana inkluderet i gældslettelsesprogrammet for Verdensbanken og IMF, og fik nedskrevet dele af dets udenlandsgæld. Landet har stadig en stor udlandsgæld, og økonomien var længe afhængig af eksport af guld og kakao. I 2010 begyndte landet imidlertid at udvinde olie, hvilket førte til stor økonomisk vækst. Dette medførte, at Ghana gik fra at være “lavindkomstland” til “mellemindkomstland”. Over halvdelen af ​​befolkningen forsørger sig ved landbrug. Ghana har en relativt veludviklet industri, især i områderne omkring Accra og havnebyen Tema, men mange varer må stadig importeres. Ghana er med i det vestafrikanske frihandelssamarbejde ECOWAS. Landet har også handelsforbindelser med Vesteuropa og Asien. Det meste af den udenlandske handel passerer gennem landets to havne, Tema og Takoradi. Ghana ønsker at blive et transportknudepunkt i Vestafrika, og transportinfrastruktur prioriteres højt.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ghana på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  1 256 700 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  12,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,132
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  24,20
  procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,592
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,420
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  66
  År
  Forventet levealder for mænd
  64
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,00
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  51,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,9
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  127
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  2,0
  Hektar pr. person
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  14 466
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,54
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,6
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  30 643
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  13 216
  Personer
  Fredsindekset
  1,772
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  5 000
  Internt fordrevne
  Korruption
  41
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  20,81
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  68,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,4
  Procent av BNP
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  6,1
  Procent
  Undervægtige børn
  4,7
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  49
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,9
  Procent
  Forventet levealder
  65
  Antal år
  Malariaspredning
  270,7
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  319
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  24
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  76
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  152
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  85,7
  Procent
  Alfabetisme
  71,5
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  83,6
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,547
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  12,73
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  26,9
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  355
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  79,3
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  12,5
  Procent
  Ledighed
  6,7
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  58 996 776 238
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 046
  US Dollar
  Primære erhverv
  17
  Procent
  Sekundære erhverv
  31
  Procent
  Tertiære erhverv
  50
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  37,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  2 638
  Personer
  Befolkningstal
  29 463 643
  antal indbyggere