[[suggestion]]
Ghana

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Accra

Etniske grupper

Akan 45%, mole-dagbon 15%, ewe 12%, ga-dangme 7%, guan 4%, gurma 4%, grusi 3%, mande-busanga 1%, andre stammer 1%, andre/uspecificeret 8% (2000)

Sprog

Engelsk, twi, ewe, fante, boron, dagomba, dangme, dagarte, akayem, ga, akuapem, andre

Religion

Kristne 69%, muslimer 16%, traditionelle 9%, andre/uspecificeret/ingen 7% (2000)

Befolkningtal

26.984.328

Styreform

Konstitutionelt demokrati

Areal

238.540 km2

Valluta

Cedi

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 292 PPP$

Nationaldag

6. marts

Andre landesider

Geografi

På grund af Ghanas beliggenhed lige nord for ækvator og lige på Greenwich meridian, siger ghaneserne, at landet er tættere på verdens centrum end noget andet land i verden. Ghanas 500 km lange kyststrækning er domineret af sandfyldte laguner og klippefremspring. I den sydvestlige del er der et regnskovsbælte, i sydøst præger skovklædte bjerge landskabet. Landets nordlige del er domineret af savanner. I den østlige del af Ghana ligger Voltasøen, der er en af ​​verdens største kunstige søer. Ghana ligger i den tropiske klimazone, og sydvestmonsunen medvirker til, at det er varmt og fugtigt i kystområdet hele året. I nord påvirkes klimaet af ørkenvinde fra nordøst, og der er store variationer i temperatur og nedbør. En tredjedel af Ghanas jord er truet af ørkendannelse, hvilket skyldes skovafbrænding og overdyrkning. Hertil kommer, at overgræsning skovhugst og minedrift fører til yderligere skovrydning. Udledninger fra industri og landbrug, samt utilstrækkelig håndtering af affald, har resulteret i vandforurening.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ghana, ville vi behøve 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I 1400-tallet lokkede guld, slaver og elfenben europæere til det område, vi i dag kender som Ghana. I 1901 blev landet en britisk koloni under navnet Guldkysten. Modstanden mod briterne steg efter Anden Verdenskrig, og Kwame Nkrumah var en central figur i befrielsesprocessen. Ghana blev selvstændigt i 1957, med Nkrumah som præsident. I 1966 tog militæret magten og den tid, der fulgte, var præget af politisk ustabilitet og økonomisk recession. Løjtnant Jerry Rawlings var ved magten i Ghana fra 1979 til 2000, bortset fra en lille periode i 1980'erne. I 00’erne indførte Rawlings demokratiske reformer. Landet oplevede økonomisk vækst, og Ghana blev en af ​​de vestlige hjælpeorganisationers favoritter. Væksten gik i stå i slutningen af ​​1990'erne, og utilfredsheden med præsidenten steg. Præsident- og parlamentsvalget i 2000 førte til en ændring af styret i Ghana.

Samfund og politik

Ghana er en republik, og både præsidenten og parlamentets 230 medlemmer vælges for fire år ad gangen. Ghana har forskellige etniske grupper, men i modsætning til sine naboer, har landet undgået interne konflikter. Tvister om ejerskab har dog ført til etniske uroligheder i den nordlige del i midten af ​​1990'erne, og senest i 2002, hvor 36 mennesker blev dræbt ved urolighederne i regionen. Efter præsidents- og parlamentsvalget i 2000, blev der udpeget en kommission til at efterforske krænkelser af menneskerettighederne begået under Rawlings militærstyre. Ghana regnes som et af de mest stabile demokratier af de afrikanske lande syd for Sahara. Regeringsmagten har længe vekslet mellem det socialdemokratiske parti, National Democratic Congress (NDC), og det markedsliberale partim Det nye patriotiske parti (NPP). I den seneste tid er bekæmpelse af korruption og forbedring af uddannelse og sundhedsvæsen blevet fremhævet. Ghana fører en offensiv udenrigspolitik og deltager ofte i FN's fredsbevarende operationer. Landet er også aktiv i regionalpolitikken, og har arbejdet for fredelige løsninger på konflikterne i Liberia og Elfenbenskysten.

Økonomi og handel

Med støtte fra Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), blev økonomiske reformer indledt i 1980'erne. Statsejede virksomheder blev solgt og offentligt ansatte afskediget. Reformerne førte til økonomisk vækst, og blev betragtet som et af ​​de mest vellykkede eksempler på denne politik. I begyndelsen af ​​00'erne blev Ghana inkluderet i gældslettelsesprogrammet for Verdensbanken og IMF, og fik nedskrevet dele af dets udenlandsgæld. Landet har stadig en stor udlandsgæld, og økonomien var længe afhængig af eksport af guld og kakao. I 2010 begyndte landet imidlertid at udvinde olie, hvilket førte til stor økonomisk vækst. Dette medførte, at Ghana gik fra at være “lavindkomstland” til “mellemindkomstland”. Over halvdelen af ​​befolkningen forsørger sig ved landbrug. Ghana har en relativt veludviklet industri, især i områderne omkring Accra og havnebyen Tema, men mange varer må stadig importeres. Ghana er med i det vestafrikanske frihandelssamarbejde ECOWAS. Landet har også handelsforbindelser med Vesteuropa og Asien. Det meste af den udenlandske handel passerer gennem landets to havne, Tema og Takoradi. Ghana ønsker at blive et transportknudepunkt i Vestafrika, og transportinfrastruktur prioriteres højt.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ghana på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  238 540
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  20,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  41,0
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  29 463 643
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  3,6
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,547
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,592
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  65
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  66
  År
  Forventet levealder for mænd
  64
  År
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  12,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,9
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  2 638
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  34 561
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  13 469
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,772
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  41
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  165
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,54
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,0
  Hektar pr. person
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,899
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  40
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  21,4
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  68,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  90,6
  Procent
  Alfabetisme
  76,6
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  88,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  15
  Procent
 •  

  Ghana

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  12,5
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  19,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  17
  Procent
  Sekundære erhverv
  28
  Procent
  Tertiære erhverv
  50
  Procent
  Udenlandsgæld
  17 611 828 000
  US dollar