[[suggestion]]
Grækenland

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Athen

Bruttonationalindkomst per indbygger

26 779 PPP$

Andre landesider

Geografi

Grækenland ligger i den sydøstlige del af Europa og strækker sig over 132.000 kvadrat kilometer fra fastlandet og ud i Middelhavet. Landet er præget af bjerge og har en meget varieret geologi. Landet er sunket således, at de kystnære arealer er delvist under vand. På grund af disse ændringer er øbuer over Det Ægæiske Hav opstået. Hele området er strukturelt ustabilt, og jordskælv er meget almindelige. Grækenland har mere end 2.500 øer, hvoraf 227 er beboede. Landet har et typisk middelhavsklima med milde og regnfulde vintre og relativt varme og tørre somre. Middelhavsområdet er stærkt påvirket af skovbrande, og Grækenland er ingen undtagelse. I sommeren 2007 resulterede ekstrem tørke og rekordhøje temperaturer i, at landet oplevede de værste skovbrande i 150 år. Branden efterlod meget store skader, og har haft omfattende økologiske konsekvenser, hvilket har gjort, at økosystemerne i mange områder er blevet stærkt reduceret. Dette har ført til jorderosion, vandmangel og tab af biologisk mangfoldighed.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Grækenland, ville vi behøve 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Indsigt i landets gamle historie er nødvendigt for at forstå nutidens Grækenland. Guder og gudinder har tidligere spillet en central rolle i den græske dagligdag, og grækerne har et tæt forhold til store historiske personligheder såsom filosofferne Sokrates, Platon og Aristoteles. Det samme gælder for matematikerne Arkimedes og Pythagoras og berømte statsmænd og forfattere gennem tiderne. Grækenland blev ikke anerkendt som en selvstændig stat indtil 1830, og landet har været præget af perioder med politisk ustabilitet.
 I 1946-1949 var landet i borgerkrig. Krigen blev udkæmpet mellem den græske regeringshær, støttet af Storbritannien og det kommunistiske parti. Krigen endte med kommunistisk nederlag. Dette førte til, at Grækenland blev medlem af NATO, og der opstod en ideologisk balance mellem øst og vest i det indre Middelhav. I 1967 blev der gennemført et militærkup. Monarkiet blev afskaffet i 1973, og året efter brød den militære junta sammen. Siden da har to partier regeret - Socialdemokraterne PASOK og det konservative Ny Demokrati.

Samfund og politik

Grækenland er opdelt i 13 regioner, som igen er opdelt i 54 præfekturer og 1033 kommuner. Landet er en parlamentarisk republik og parlamentet vælges for en periode på fire år. Regeringen ledes af en premierminister, der er ansvarlig for Parlamentet. Præsidenten vælges for en periode på fem år. I 2009 vandt Georgios Papandreou og det socialistiske parti PASOK parlamentsvalget i Grækenland, men som følge af landets gældskrise trak han sig for at bane vejen for en national samlingsregering i 2011. Gældskrisen har ført til en stor splittelse og utilfredshed med græske politiker. I 2012 gav den økonomiske situation mulighed for, at den venstreorienterede og EU-skeptiske koalition Syriza dannede regering med det højreorienterede parti De Uafhængige Grækere efter et jordskredsvalg.

Økonomi og handel

I 2001 gik Grækenland ind i eurosamarbejdet. Tre år senere blev det kendt, at grækerne aldrig opfyldte kravene til medlemskab. I december 2009, kom det frem, at landet havde opbygget et enormt budgetunderskud og en enorm statsgæld. Dette har ført landet ud i historisk store økonomiske vanskeligheder, noget der bragte hele eurosamarbejdet på prøve. Landet har modtaget enorm kritik for ikke at have været åben omkring den økonomiske tilstand. Statsapparatet har været præget af generøse bonusser og tjenester, hvilket har åbnet op for en korruptionskultur. Grækenland har i de kommende år forpligtet sig til at spare og gennemføre offentlige reformer, men ikke uden protester. Mange grækere er imod planerne om nedskæringer i lønninger og pensioner, øget pensionsalder og stigende skatter og afgifter.

Hidtil har grækerne haft en blandingsøkonomi. Grækenland er meget afhængig af turisme, landbrug og skibsfart. Handelsskibsflåden er en af ​​de største i verden. Vigtige varer der bliver eksporteret, er mad og drikkevarer, petroleum, stål, olivenolie og tobak.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Grækenland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  131 960
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  20,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  31,5
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  11 142 161
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,6
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,119
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,870
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  31 929
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  209
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  83 220
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,020
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  6,18
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  4,3
  Hektar pr. person
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,957
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  45
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  23,6
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  55,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,7
  Procent
  Alfabetisme
  95,3
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  47,0
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  16
  Procent
  Tertiære erhverv
  80
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar