[[suggestion]]
Grækenland

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Athen

Etniske grupper

Græsk 91.6%, albansk 4.4%, andre 4% (2011) OBS! data repræsenterer statsborgerskab, da Grækenland ikke indsamler data om etnicitet.

Sprog

Græsk (officielt) 99%, andre (inklusiv engelsk og fransk) 1%

Religion

Greek Orthodox (official) 81-90%, Muslim 2%, other 3%, none 4-15%, unspecified 1% (2015)

Befolkningtal

11.142.161

Bruttonationalindkomst per indbygger

26 779 PPP$

Andre landesider

Geografi

Grækenland ligger i den sydøstlige del af Europa og strækker sig over 132.000 kvadrat kilometer fra fastlandet og ud i Middelhavet. Landet er præget af bjerge og har en meget varieret geologi. Landet er sunket således, at de kystnære arealer er delvist under vand. På grund af disse ændringer er øbuer over Det Ægæiske Hav opstået. Hele området er strukturelt ustabilt, og jordskælv er meget almindelige. Grækenland har mere end 2.500 øer, hvoraf 227 er beboede. Landet har et typisk middelhavsklima med milde og regnfulde vintre og relativt varme og tørre somre. Middelhavsområdet er stærkt påvirket af skovbrande, og Grækenland er ingen undtagelse. I sommeren 2007 resulterede ekstrem tørke og rekordhøje temperaturer i, at landet oplevede de værste skovbrande i 150 år. Branden efterlod meget store skader, og har haft omfattende økologiske konsekvenser, hvilket har gjort, at økosystemerne i mange områder er blevet stærkt reduceret. Dette har ført til jorderosion, vandmangel og tab af biologisk mangfoldighed.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Grækenland, ville vi behøve 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Indsigt i landets gamle historie er nødvendigt for at forstå nutidens Grækenland. Guder og gudinder har tidligere spillet en central rolle i den græske dagligdag, og grækerne har et tæt forhold til store historiske personligheder såsom filosofferne Sokrates, Platon og Aristoteles. Det samme gælder for matematikerne Arkimedes og Pythagoras og berømte statsmænd og forfattere gennem tiderne. Grækenland blev ikke anerkendt som en selvstændig stat indtil 1830, og landet har været præget af perioder med politisk ustabilitet. I 1946-1949 var landet i borgerkrig. Krigen blev udkæmpet mellem den græske regeringshær, støttet af Storbritannien og det kommunistiske parti. Krigen endte med kommunistisk nederlag. Dette førte til, at Grækenland blev medlem af NATO, og der opstod en ideologisk balance mellem øst og vest i det indre Middelhav. I 1967 blev der gennemført et militærkup. Monarkiet blev afskaffet i 1973, og året efter brød den militære junta sammen. Siden da har to partier regeret - Socialdemokraterne PASOK og det konservative Ny Demokrati.

Samfund og politik

Grækenland er opdelt i 13 regioner, som igen er opdelt i 54 præfekturer og 1033 kommuner. Landet er en parlamentarisk republik og parlamentet vælges for en periode på fire år. Regeringen ledes af en premierminister, der er ansvarlig for Parlamentet. Præsidenten vælges for en periode på fem år. I 2009 vandt Georgios Papandreou og det socialistiske parti PASOK parlamentsvalget i Grækenland, men som følge af landets gældskrise trak han sig for at bane vejen for en national samlingsregering i 2011. Gældskrisen har ført til en stor splittelse og utilfredshed med græske politiker. I 2012 gav den økonomiske situation mulighed for, at den venstreorienterede og EU-skeptiske koalition Syriza dannede regering med det højreorienterede parti De Uafhængige Grækere efter et jordskredsvalg.

Mellem 2015 og 2016 modtog Grækenland over én million flygtninge og migranter. Efter en periode med færre indkomne, blussede tilstrømningen op igen i 2017. Ifølge FN husede Grækenland 74.000 flygtninge og migranter i maj 2018. 

Grækenland har yderligere været i konflikt med Republikken Nordmakedonien, førhen kendt som Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Konflikten bundede i netop dette navneskift, da Grækenland nægtede at anerkende det tidligere brugte navn Republikken Makedonien, som landet tog til sig efter frigørelsen. Dette skyldes en græsk tilknytning til navnet Makedonien, der også er navnet på en nordlig region af Grækenland. Det nu godkendte navneskift trådte i kraft i begyndelsen af 2019, og var afslutningen på en over 20 år lang konflikt. 

Økonomi og handel

I 2001 gik Grækenland ind i eurosamarbejdet. Tre år senere blev det kendt, at grækerne aldrig opfyldte kravene til medlemskab. I december 2009, kom det frem, at landet havde opbygget et enormt budgetunderskud og en enorm statsgæld. Dette har ført landet ud i historisk store økonomiske vanskeligheder, noget der bragte hele eurosamarbejdet på prøve. Landet har modtaget enorm kritik for ikke at have været åben omkring den økonomiske tilstand. Statsapparatet har været præget af generøse bonusser og tjenester, hvilket har dannet grundlag for en korruptionskultur. Grækenland har i de kommende år forpligtet sig til at spare og gennemføre offentlige reformer, men ikke uden protester. Mange grækere er imod planerne om nedskæringer i lønninger og pensioner, øget pensionsalder og stigende skatter og afgifter.

Hidtil har grækerne haft en blandingsøkonomi. Grækenland er meget afhængig af turisme, landbrug og skibsfart. Handelsskibsflåden er en af ​​de største i verden. Vigtige varer der bliver eksporteret, er mad og drikkevarer, petroleum, stål, olivenolie og tobak.

 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Grækenland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,753
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  61,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  67 319
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  6,18
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  3,1
  Prosent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,020
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  45
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  29,08
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  55,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,5
  Procent av BNP
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  5
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  3
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  3
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  8
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,8
  Procent
  Alfabetisme
  97,4
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  92,9
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,119
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  43,9
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  18,33
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,9
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  75
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  5 063
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  47,0
  Procent
  Ledighed
  19,2
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  203 085 551 429
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  18 885
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  15
  Procent
  Tertiære erhverv
  80
  Procent
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  69,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Grækenland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  31 929
  Personer
  Befolkningstal
  11 142 161
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  209
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  83 220
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,870
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,29
  Skala: 1-10 (10 er bedst)