[[suggestion]]
Grenada

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Saint George's

Etniske grupper

Sorte 82 %, mulatter 13 %, europæere og indere 5 %

Sprog

Engelsk (officielt)

Religion

Katolikker 53 %, protestanter 47 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

14 200 PPP$

Andre landesider

Geografi

Grenada er en stat i Caribien, i de små Antiller, der findes længst mod syd blandt Windward Islands. Landet udgøres af øen Grenada og de sydligste øer i Grenadine Islands, hvoraf Carriacou og Petite Martinique er befolket. Grenada står for en stor del af verdens muskatnødproduktion og kaldes derfor "krydderiøen".

Grenada er en vulkanø og er dækket af en central skovklædt kæde med retning mod nordøst og sydvest. Grenada er grøn og frodig, men størstedelen af regnskoven i det centrale Grenada er hugget ned og erstattet af sekundære skove eller plantager. Klimaet er tropisk havklima, hvor temperaturen varierer efter højden. Den gennemsnitlige temperatur for hele året i lavlandet er ca. 26° C, med mindre sæsonmæssige variationer.

Grenada er sårbar over for orkaner og ekstreme vejrforhold som følge af klimaændringerne. Orkanen "Ivan" i 2004 var den værste naturkatastrofe i mands minde, hvor 90 % af bygningerne på øen blev ødelagt. Ivan og "Emily" (2005) forårsagede store skader på landbruget og førte til en markant nedgang i turismen. Turismeudvikling var i forvejen ved at nærme sig de kritiske belastninger for miljøet.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Grenada, ville vi behøve 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Grenada var oprindeligt beboet af Arawak-indianere, der senere blev udryddet af caribindianere. Britiske købmænd forsøgte at grundlægge en koloni i 1609, men indianerne tvang dem til at forlade øen. Senere i 1600-tallet lykkedes det franskmændene at kolonisere øen og Grenada var en fransk koloni helt frem til 1762. Fra 1762 var Grenada en engelsk koloni.

Grenada blev selvstændig i 1974 med en ny statsminister, der var kendt for korruption og en voldelig politik. Oppositionen var inspireret af Black Power-bevægelsen og den kommunistiske New Jewel Movement (NJM). NJM overtog magten i 1979 og proklamerede revolution. De indførte en række reformer inden for landbrug, fiskeri, lønningssystemer og fagforeningerne. Samtidig blev der lagt vægt på at bekæmpe korruption og analfabetisme.

Revolutionen og det efterfølgende samarbejde med Cuba, Sovjetunionen og DDR vakte ængstelse i Caribien og USA, især fordi man var bange for, at det ville påvirke andre lande i Caribien. USA, der brød sine diplomatiske forbindelser med Grenada, gjorde sit for at sabotere landets økonomi og lagde pres på Vesteuropa for at afvikle udviklingshjælpen til øen.

En radikal fraktion i NJM var utilfreds og startede en ny revolution i 1983. Mange civile blev dræbt og den tidligere statsminister og andre ministre blev henrettet. USA invaderede på det tidspunkt Grenada uden varsel, hvilket blev stærkt fordømt af det internationale samfund.

Samfund og politik

Siden 1980’erne har Grenada været et demokratisk land og blev hurtigt midtpunkt for USA’s interesser i Caribien. Det der blev opnået ved fire års revolution er hurtigt blevet forvandlet tilbage til det gamle. I det første frie valg vandt New National Party (NNP), hvor også resterne af New Jewel Movement deltog. Efter et lille afbræk, har NNP siddet ved magten siden 1995 med mål om stabilitet og nationalt fællesskab. Ved indgangen til det nye århundrede blev der nedsat en sandhedskommission efter den sydafrikanske model, for at læge sårene efter revolutionsperioden i 1970'erne og 1980'erne.

Levestandarden i landet er relativ god sammenlignet med mange andre steder. BNP per indbygger er forholdsvis høj og der er gode muligheder for at modtage velfærdsydelser. Dog medførte naturkatastroferne i starten af 00’erne øget arbejdsløshed og ifølge FN’s udviklingsprogram levede næsten 38% af befolkningen i ekstrem fattigdom i 2008. I 2012 var situationen forbedret og regeringen indførte mindsteløn for alle. Mindstelønnen er dog fortsat så lav, at det ikke er nok til at forsørge en familie.

Ved valget i 2013 tog NNP magten tilbage efter fem år i opposition og Keith Mitchell blev igen statsminister. I årene efter har regeringens største udfordring været landets økonomiske situation. Et af de største problemer har været manglende udbetaling til de offentlige ansatte efter orkanen i 2004.

Økonomi og handel

Servicesektoren har fået øget betydning i Grenada og stod i 2002 for 70 % af landets BNP, primært pga. turisme. Grenada er verdens største producent af muskatnød, men landbrug udgør kun 10 % af BNP. Bananer og kakao eksporteres også, men orkanerne i 2004 og 2005 ødelagde produktionen i ekstrem grad.

Fra slutningen af 1990'erne har man satset på at få udenlandske banker og andre virksomheder til at etablere sig i landet. Grenada har stået på en international sortliste for manglende indsats mod hvidvaskning og økonomisk kriminalitet, men blev efter en målrettet indsats fjernet fra listen i 2002.

Arbejdsløsheden har altid været høj og økonomien er presset med underskud på betalingsbalancen. Landet har efter orkanerne været afhængig af lån og hjælp fra blandt andet Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Grenada på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  5 840 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  38,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  6,0
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  242
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,28
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,8
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  52
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  59,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  17
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  76
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  42
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  11
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  53
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  3
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,2
  Procent
  Alfabetisme
  98,6
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  95,2
  Procent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  Mangler data
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  33,33
  Procent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  92,3
  Prosent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  1 126 882 296
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  10 451
  US Dollar
  Primære erhverv
  6
  Procent
  Sekundære erhverv
  13
  Procent
  Tertiære erhverv
  79
  Procent
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  59,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Grenada

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  3
  Personer
  Befolkningstal
  108 339
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  168
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  5
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,772
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  74
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)