[[suggestion]]
Guatemala

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Guatemala City

Etniske grupper

Mestizo (blandet amerindianer-spansk - på lokalt spansk kaldet Ladino) og europæisk 59.4%, K'iche 9.1%, Kaqchikel 8.4%, Mam 7.9%, Q'eqchi 6.3%, andre Maya folk 8.6%, indfødte ikke-Maya 0.2%, andre 0.1% (2001)

Sprog

Spansk (officiel) 60%, amerindianske sprog 40% note: der er 23 officielt anerkendte amerindianske sprog, herunder Quiche, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna, and Xinca

Religion

Romersk katolske, protestanter, indfødt Maya tro

Styreform

konstitutionel demokratisk republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

7 945 PPP$

Andre landesider

Geografi

Mere end halvdelen af ​​Guatemalas landområder er et højlandsområde. Der løber to bjergkæder i landet - Sierra Madre i syd og Altos Chuchmatanes i nord. Sierra Madre er den yngste og har 33 vulkaner, hvoraf tre er aktive. Længere mod syd er Stillehavets kyst med frugtbare sletter. Bjergkæderne er adskilt af en dal, hvor floderne Río Polo Chic og Rio de Matagua løber. Nord for Altos Chuchmatanes er der store lavlandsområder af skov- og græsarealer. Regnskovene forsvinder med hastigt tempo. Siden 1890 er halvdelen af ​​skovene forsvundet. Det har ført til, at den biologiske mangfoldighed er truet. Derudover er jorderosion en alvorlig konsekvens af skovrydning. Klimaet er tropisk ved kysterne og i nord, og ved den caribiske kyst i øst regner det hele året rundt. Det centrale højland er køligere, temperaturen kan komme under nulpunktet i de nordlige bjerge. Vandforurening er et stort problem i Guatemala. I landdistrikter har mindre end halvdelen af ​​befolkningen adgang til rent drikkevand.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Guatemala, ville vi behøve 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

For omkring 4000 år siden voksede samfund op i dagens Guatemala. Samfundene udviklede sig senere til mayakulturen, der er den største af de gamle mellemamerikanske kulturer. I storhedstiden fra år 300 til 900 e.Kr. udviklede Maya-indianerne blandt andet avanceret matematik og tidsregning. I 1520'erne kom spanierne, hvilket betød, at området blev indarbejdet i det spanske imperium. Det var begyndelsen på en lang periode med undertrykkelse af den indfødte befolkning, et problem, der stadig eksisterer. I 1821 blev Guatemala befriet fra Spanien, og i 1838 blev landet fuldstændig uafhængigt. Hundrede år senere blev demokratiet indført i Guatemala. Der blev gennemført sociale reformer, og regeringen forsøgte at reducere den amerikanske styrke i landet. Derfor stoppede USA al støtte og støttede efterfølgende statskuppet i 1954. Over tredive års militærdiktatur fulgte. Det kommunistiske parti blev forbudt og al oppositionen forfulgt. Modstanden voksede, og i 1960'erne brød der en guerillakrig ud, der varede indtil 1996. Fredsaftalen kom som et resultat af en gradvis indførelse af demokrati og reduktion af militær magt i løbet af 1990'erne. Det var også afgørende, at USA stoppede deres støtte til det militære diktatur.

Samfund og politik

I 2007 vandt et venstrefløjsparti præsident- og parlamentsvalg for første gang siden militærkuppet i 1954. Colom fra UNE blev valgt til præsident med løfter om at forbedre de sociale forhold i landet og at standse den stigende vold. Det har dog vist sig, at de løfter, har været vanskelige at opfylde. UNE har ikke et flertal i parlamentet, og med meget lave skatter er det vanskeligt at finansiere reformer. Fredstraktaten af ​​1996 lovede de oprindelige folk en større beskyttelse i forfatningen, men forfatningsmæssige ændringer er endnu ikke kommet. Det samme gælder for løftet om at reducere militærmagt ved lov. Den kultur af vold, der opstod under borgerkrigen, er et stort problem i Guatemala i dag. Bandekriminalitet er udbredt. I 2015 blev den siddende præsident arresteret for korruption, hvilket er et udbredt problem i politik såvel som i retsvæsnet. Guatemala er også et af de lande i verden med den mest ulige fordeling af rigdommen. 60% af befolkningen lever i fattigdom. Børn er hårdest ramt og ca. 1/3 af dem arbejder, mens halvdelen lider af kronisk fejlernæring.

Økonomi og handel

USA har længe haft stor økonomisk og politisk indflydelse i Guatemala. I begyndelsen af ​​det 20. århundrede etablerede det amerikanske United Fruit Company sig i landet og begyndte at dyrke kaffe og bananer. Selv i dag er disse landbrugsprodukter vigtige eksportvarer, og landbrug beskæftiger omkring halvdelen af den ​​arbejdsdygtige befolkning. I de senere år har landet fået et mere mangfoldigt landbrug for at kompensere for svingende råvarepriser på verdensmarkedet. Siden årtusindskiftet har servicesektoren overtaget som landets vigtigste indtægtskilde, og står for 60% af landets BNP. Guatemala har en stærk økonomi i forhold til andre mellemamerikanske lande. Økonomisk udvikling hæmmes imidlertid af dårlig infrastruktur, kriminalitet og lavt uddannelsesniveau. Omfattende korruption gør landet uinteressant for udenlandske investorer. USA er den vigtigste handelspartner, men Guatemala handler også en masse med nabolandene. Guatemalas økonomi led et knæk på grund af den globale finansielle krise i 2008. Situationen forværredes det følgende år, hvor det var tørt, og landet var nødt til at modtage udenlandsk hjælp for at undgå hungersnød. Efter 2010 begyndte økonomien at vokse igen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Guatemala på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet