[[suggestion]]
Guatemala

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Guatemala City

Etniske grupper

Mestizo (blandet amerindianer-spansk - på lokalt spansk kaldet Ladino) og europæisk 59.4%, K'iche 9.1%, Kaqchikel 8.4%, Mam 7.9%, Q'eqchi 6.3%, andre Maya folk 8.6%, indfødte ikke-Maya 0.2%, andre 0.1% (2001)

Sprog

Spansk (officiel) 60%, amerindianske sprog 40% note: der er 23 officielt anerkendte amerindianske sprog, herunder Quiche, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna, and Xinca

Religion

Romersk katolske, protestanter, indfødt Maya tro

Styreform

konstitutionel demokratisk republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

7 945 PPP$

Andre landesider

Geografi

Mere end halvdelen af ​​Guatemalas landområder er et højlandsområde. Der løber to bjergkæder i landet - Sierra Madre i syd og Altos Chuchmatanes i nord. Sierra Madre er den yngste og har 33 vulkaner, hvoraf tre er aktive. Længere mod syd er Stillehavets kyst med frugtbare sletter. Bjergkæderne er adskilt af en dal, hvor floderne Río Polo Chic og Rio de Matagua løber. Nord for Altos Chuchmatanes er der store lavlandsområder af skov- og græsarealer. Regnskovene forsvinder med hastigt tempo. Siden 1890 er halvdelen af ​​skovene forsvundet. Det har ført til, at den biologiske mangfoldighed er truet. Derudover er jorderosion en alvorlig konsekvens af skovrydning. Klimaet er tropisk ved kysterne og i nord, og ved den caribiske kyst i øst regner det hele året rundt. Det centrale højland er køligere, temperaturen kan komme under nulpunktet i de nordlige bjerge. Vandforurening er et stort problem i Guatemala. I landdistrikter har mindre end halvdelen af ​​befolkningen adgang til rent drikkevand.

Earth

1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Guatemala, ville vi behøve 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

For omkring 4000 år siden voksede samfund op i dagens Guatemala. Samfundene udviklede sig senere til mayakulturen, der er den største af de gamle mellemamerikanske kulturer. I storhedstiden fra år 300 til 900 e.Kr. udviklede Maya-indianerne blandt andet avanceret matematik og tidsregning. I 1520'erne kom spanierne, hvilket betød, at området blev indarbejdet i det spanske imperium. Det var begyndelsen på en lang periode med undertrykkelse af den indfødte befolkning, et problem, der stadig eksisterer. I 1821 blev Guatemala befriet fra Spanien, og i 1838 blev landet fuldstændig uafhængigt. Hundrede år senere blev demokratiet indført i Guatemala. Der blev gennemført sociale reformer, og regeringen forsøgte at reducere den amerikanske styrke i landet. Derfor stoppede USA al støtte og støttede efterfølgende statskuppet i 1954. Over tredive års militærdiktatur fulgte. Det kommunistiske parti blev forbudt og al oppositionen forfulgt. Modstanden voksede, og i 1960'erne brød der en guerillakrig ud, der varede indtil 1996. Fredsaftalen kom som et resultat af en gradvis indførelse af demokrati og reduktion af militær magt i løbet af 1990'erne. Det var også afgørende, at USA stoppede deres støtte til det militære diktatur.

Samfund og politik

I 2007 vandt et venstrefløjsparti præsident- og parlamentsvalg for første gang siden militærkuppet i 1954. Colom fra UNE blev valgt til præsident med løfter om at forbedre de sociale forhold i landet og at standse den stigende vold. Det har dog vist sig, at de løfter, har været vanskelige at opfylde. UNE har ikke et flertal i parlamentet, og med meget lave skatter er det vanskeligt at finansiere reformer. Fredstraktaten af ​​1996 lovede de oprindelige folk en større beskyttelse i forfatningen, men forfatningsmæssige ændringer er endnu ikke kommet. Det samme gælder for løftet om at reducere militærmagt ved lov. Den kultur af vold, der opstod under borgerkrigen, er et stort problem i Guatemala i dag. Bandekriminalitet er udbredt. I 2015 blev den siddende præsident arresteret for korruption, hvilket er et udbredt problem i politik såvel som i retsvæsnet. Guatemala er også et af de lande i verden med den mest ulige fordeling af rigdommen. 60% af befolkningen lever i fattigdom. Børn er hårdest ramt og ca. 1/3 af dem arbejder, mens halvdelen lider af kronisk fejlernæring.

Økonomi og handel

USA har længe haft stor økonomisk og politisk indflydelse i Guatemala. I begyndelsen af ​​det 20. århundrede etablerede det amerikanske United Fruit Company sig i landet og begyndte at dyrke kaffe og bananer. Selv i dag er disse landbrugsprodukter vigtige eksportvarer, og landbrug beskæftiger omkring halvdelen af den ​​arbejdsdygtige befolkning. I de senere år har landet fået et mere mangfoldigt landbrug for at kompensere for svingende råvarepriser på verdensmarkedet. Siden årtusindskiftet har servicesektoren overtaget som landets vigtigste indtægtskilde, og står for 60% af landets BNP. Guatemala har en stærk økonomi i forhold til andre mellemamerikanske lande. Økonomisk udvikling hæmmes imidlertid af dårlig infrastruktur, kriminalitet og lavt uddannelsesniveau. Omfattende korruption gør landet uinteressant for udenlandske investorer. USA er den vigtigste handelspartner, men Guatemala handler også en masse med nabolandene. Guatemalas økonomi led et knæk på grund af den globale finansielle krise i 2008. Situationen forværredes det følgende år, hvor det var tørt, og landet var nødt til at modtage udenlandsk hjælp for at undgå hungersnød. Efter 2010 begyndte økonomien at vokse igen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Guatemala på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  108 890
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  8,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  33,0
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  17 245 346
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  3,5
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,494
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,650
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  72
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  68
  År
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  8,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  34,5
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  15,6
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  109
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  89 015
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  402
  Personer
  Internt fordrevne
  242 000
  Internt fordrevne
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  27
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,214
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  24
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  57
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,15
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,8
  Hektar pr. person
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,959
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  28
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  34,2
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  81,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  93,3
  Procent
  Alfabetisme
  79,1
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  92,8
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  64
  Procent
 •  

  Guatemala

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  5,8
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  10
  Procent
  Sekundære erhverv
  29
  Procent
  Tertiære erhverv
  60
  Procent
  Udenlandsgæld
  18 761 127 000
  US dollar