[[suggestion]]
Guyana

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Georgetown

Etniske grupper

Østindiske 43.5%, sorte (Afrikanske) 30.2%, blandede 16.7%, amerindianske 9.1%, andre 0.5%

Sprog

Engelsk, amerindianske dialekter, Creole, Karibisk Hindustani (en dialekt a Hindi), Urdu

Religion

Hindu 28.4%, Pentecostal 16.9%, Romersk katolske 8.1%, anglikanske 6.9%, Syvende dag adventister 5%, methodist 1.7%, Jehovas vidner 1.1%, andre kristne 17.7%, muslimer 7.2%, andre 4.3%, ingen 4.3%

Bruttonationalindkomst per indbygger

7 836 PPP$

Andre landesider

Geografi

Hele 80 procent af Guyana er dækket af regnskov og der er en særlig stor biologisk mangfoldighed i landet. 25 procent af verdens regnskov ligger på Guyana Plateau i det nordøstlige Amazonas (som er delt mellem Brasilien, Surinam, Fransk Guyana og Guyana).

Dyrelivet i regnskoven er rigt og blandt pattedyr finder man blandt andet pungrotter, myreslugere, bæltedyr, dovendyr, puma, jaguar, halv bjørn og små kattedyr. I sumpene er verdens største gnaver, flodsvinet, og verdens største slange, anakondaen. Der er også stor mangfoldighed blandt aber, gnavere og flagermus. Det er blevet observeret mere end 750 fuglearter.

Landet er meget tyndt befolket og 90% af befolkningen bor langs kysten, mest i landsbyerne. Hovedstaden Georgetown er den eneste større by med 235.000 indbyggere.

Norge har et partnerskab med Guyana for at redde regnskoven i landet. Partnerskabet mellem de to lande kan tjene som et eksempel på, hvordan samarbejdet mellem udviklede lande og udviklingslande kan redde verdens tropiske skove.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Guyana, ville vi behøve 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Oprindeligt var Guyana beboet af Carib- og Arawak-talende folk. De fleste af disse er forsvundet, men der er stadig nogle små enklaver af indianere, som for det meste lever i regnskoven.

Guyana blev en del af en hollandsk koloni i 1600-tallet, som senere blev delt mellem Holland (hollandsk Guyana, nu Surinam), Frankrig (nu Fransk Guyana) i 1815 og England (nu Guyana). Kolonimagterne bragte store mængder af slaver fra Afrika til Guyana til at arbejde på plantager. Da slaveriet blev forbudt, flyttede de fleste af de tidligere slaver til byerne. Kolonimagterne havde brug for arbejdskraft til sukkerplantagerne og importerede arbejdere fra Indien. Landet har længe været præget af sociale spændinger mellem disse to grupper af mennesker, især på grund af de forskelle, der har udviklet sig mellem rig og fattig.

Guyana blev selvstændigt i 1966, og blev styret af socialistiske regeringer frem til 1992. I 1992 blev Cheddi Jagan fra "People's Progressive Party” valgt til præsident i, hvad der anses for at være landets første demokratiske og retfærdige valg, siden dets uafhængighed. People's Progressive Party har haft magten siden.

Samfund og politik

De to store etniske grupper i Guyana er indere og afrikanere, og landets moderne historie er præget af modsætninger mellem disse etniske grupper. Indere lever mest i landdistrikterne og er den største etniske gruppe, mens sorte bor i byer, hvor mange mennesker arbejder i regeringen, militæret og politiet. Det betyder, at det sorte mindretal er dem, der har mest magt i landet. Guyana's oprindelige befolkning, indianerne, udgør omkring en tiendedel af befolkningen. De politiske skel går også ved befolkningsgrupper, det vil sige, at folk stemmer på det parti der repræsenterer deres etniske gruppe. Calypso og karry lever side om side, men de to forskellige kulturer blandes ikke.

Økonomi og handel

Økonomien i Guyana er stærkt afhængig af eksport af bauxit, guld og landbrugsprodukter som sukker og ris. Landet har oplevet en betydelig økonomisk vækst som følge af et økonomisk reformprogram, der begyndte i 1989. Reformer blev indledt i samarbejde med Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), der indebar reduktion af regeringens rolle i økonomien, fremme af udenlandske investeringer, nedbetaling af gæld og privatisering af statslige virksomheder.

Guyana er et af de fattigste lande i Latinamerika og indkomstfordelingen er meget skæv. En tredjedel af beboerne lever i fattigdom, mens en ud af fem anses for yderst dårlig. Mange er afhængige, af det emigranterne fra deres familie sender hjem. Guyana er også et transitland for narkotika- og våbenhandel, hvilket skaber store problemer. Guyana er 104 af 169 på FN's indeks for menneskelig udvikling (Human Development Index)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Guyana på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet