[[suggestion]]
Guyana

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Georgetown

Etniske grupper

Østindiske 43.5%, sorte (Afrikanske) 30.2%, blandede 16.7%, amerindianske 9.1%, andre 0.5%

Sprog

Engelsk, amerindianske dialekter, Creole, Karibisk Hindustani (en dialekt a Hindi), Urdu

Religion

Hindu 28.4%, Pentecostal 16.9%, Romersk katolske 8.1%, anglikanske 6.9%, Syvende dag adventister 5%, methodist 1.7%, Jehovas vidner 1.1%, andre kristne 17.7%, muslimer 7.2%, andre 4.3%, ingen 4.3%

Bruttonationalindkomst per indbygger

7 836 PPP$

Andre landesider

Geografi

Hele 80 procent af Guyana er dækket af regnskov og der er en særlig stor biologisk mangfoldighed i landet. 25 procent af verdens regnskov ligger på Guyana Plateau i det nordøstlige Amazonas (som er delt mellem Brasilien, Surinam, Fransk Guyana og Guyana).

Dyrelivet i regnskoven er rigt og blandt pattedyr finder man blandt andet pungrotter, myreslugere, bæltedyr, dovendyr, puma, jaguar, halv bjørn og små kattedyr. I sumpene er verdens største gnaver, flodsvinet, og verdens største slange, anakondaen. Der er også stor mangfoldighed blandt aber, gnavere og flagermus. Det er blevet observeret mere end 750 fuglearter.

Landet er meget tyndt befolket og 90% af befolkningen bor langs kysten, mest i landsbyerne. Hovedstaden Georgetown er den eneste større by med 235.000 indbyggere.

Norge har et partnerskab med Guyana for at redde regnskoven i landet. Partnerskabet mellem de to lande kan tjene som et eksempel på, hvordan samarbejdet mellem udviklede lande og udviklingslande kan redde verdens tropiske skove.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Guyana, ville vi behøve 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Oprindeligt var Guyana beboet af Carib- og Arawak-talende folk. De fleste af disse er forsvundet, men der er stadig nogle små enklaver af indianere, som for det meste lever i regnskoven.

Guyana blev en del af en hollandsk koloni i 1600-tallet, som senere blev delt mellem Holland (hollandsk Guyana, nu Surinam), Frankrig (nu Fransk Guyana) i 1815 og England (nu Guyana). Kolonimagterne bragte store mængder af slaver fra Afrika til Guyana til at arbejde på plantager. Da slaveriet blev forbudt, flyttede de fleste af de tidligere slaver til byerne. Kolonimagterne havde brug for arbejdskraft til sukkerplantagerne og importerede arbejdere fra Indien. Landet har længe været præget af sociale spændinger mellem disse to grupper af mennesker, især på grund af de forskelle, der har udviklet sig mellem rig og fattig.

Guyana blev selvstændigt i 1966, og blev styret af socialistiske regeringer frem til 1992. I 1992 blev Cheddi Jagan fra "People's Progressive Party” valgt til præsident i, hvad der anses for at være landets første demokratiske og retfærdige valg, siden dets uafhængighed. People's Progressive Party har haft magten siden.

Samfund og politik

De to store etniske grupper i Guyana er indere og afrikanere, og landets moderne historie er præget af modsætninger mellem disse etniske grupper. Indere lever mest i landdistrikterne og er den største etniske gruppe, mens sorte bor i byer, hvor mange mennesker arbejder i regeringen, militæret og politiet. Det betyder, at det sorte mindretal er dem, der har mest magt i landet. Guyana's oprindelige befolkning, indianerne, udgør omkring en tiendedel af befolkningen. De politiske skel går også ved befolkningsgrupper, det vil sige, at folk stemmer på det parti der repræsenterer deres etniske gruppe. Calypso og karry lever side om side, men de to forskellige kulturer blandes ikke.

Økonomi og handel

Økonomien i Guyana er stærkt afhængig af eksport af bauxit, guld og landbrugsprodukter som sukker og ris. Landet har oplevet en betydelig økonomisk vækst som følge af et økonomisk reformprogram, der begyndte i 1989. Reformer blev indledt i samarbejde med Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), der indebar reduktion af regeringens rolle i økonomien, fremme af udenlandske investeringer, nedbetaling af gæld og privatisering af statslige virksomheder.

Guyana er et af de fattigste lande i Latinamerika og indkomstfordelingen er meget skæv. En tredjedel af beboerne lever i fattigdom, mens en ud af fem anses for yderst dårlig. Mange er afhængige, af det emigranterne fra deres familie sender hjem. Guyana er også et transitland for narkotika- og våbenhandel, hvilket skaber store problemer. Guyana er 104 af 169 på FN's indeks for menneskelig udvikling (Human Development Index)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Guyana på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  51 130 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  14,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,014
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,532
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  28,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  33,1
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  2 010
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,63
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  2,4
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,043
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  37
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  26,63
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  70,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  7,5
  Procent
  Undervægtige børn
  6,4
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  31
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,6
  Procent
  Forventet levealder
  70
  Antal år
  Malariaspredning
  32,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  301
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  19
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  74
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  86
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  96,7
  Procent
  Alfabetisme
  85,6
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,5
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,508
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  35,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  31,88
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  84,2
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  24,6
  Procent
  Ledighed
  12,2
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  3 621 046 005
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  4 655
  US Dollar
  Primære erhverv
  13
  Procent
  Sekundære erhverv
  36
  Procent
  Tertiære erhverv
  46
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  37,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstal
  782 225
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  746
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  19
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,654
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  73
  År
  Forventet levealder for mænd
  67
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)