[[suggestion]]
Guyana

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Georgetown

Etniske grupper

Østindiske 43.5%, sorte (Afrikanske) 30.2%, blandede 16.7%, amerindianske 9.1%, andre 0.5%

Sprog

Engelsk, amerindianske dialekter, Creole, Karibisk Hindustani (en dialekt a Hindi), Urdu

Religion

Hindu 28.4%, Pentecostal 16.9%, Romersk katolske 8.1%, anglikanske 6.9%, Syvende dag adventister 5%, methodist 1.7%, Jehovas vidner 1.1%, andre kristne 17.7%, muslimer 7.2%, andre 4.3%, ingen 4.3%

Bruttonationalindkomst per indbygger

7 836 PPP$

Andre landesider

Geografi

Hele 80 procent af Guyana er dækket af regnskov og der er en særlig stor biologisk mangfoldighed i landet. 25 procent af verdens regnskov ligger på Guyana Plateau i det nordøstlige Amazonas (som er delt mellem Brasilien, Surinam, Fransk Guyana og Guyana).

Dyrelivet i regnskoven er rigt og blandt pattedyr finder man blandt andet pungrotter, myreslugere, bæltedyr, dovendyr, puma, jaguar, halv bjørn og små kattedyr. I sumpene er verdens største gnaver, flodsvinet, og verdens største slange, anakondaen. Der er også stor mangfoldighed blandt aber, gnavere og flagermus. Det er blevet observeret mere end 750 fuglearter.

Landet er meget tyndt befolket og 90% af befolkningen bor langs kysten, mest i landsbyerne. Hovedstaden Georgetown er den eneste større by med 235.000 indbyggere.

Norge har et partnerskab med Guyana for at redde regnskoven i landet. Partnerskabet mellem de to lande kan tjene som et eksempel på, hvordan samarbejdet mellem udviklede lande og udviklingslande kan redde verdens tropiske skove.

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Guyana, ville vi behøve 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Oprindeligt var Guyana beboet af Carib- og Arawak-talende folk. De fleste af disse er forsvundet, men der er stadig nogle små enklaver af indianere, som for det meste lever i regnskoven.

Guyana blev en del af en hollandsk koloni i 1600-tallet, som senere blev delt mellem Holland (hollandsk Guyana, nu Surinam), Frankrig (nu Fransk Guyana) i 1815 og England (nu Guyana). Kolonimagterne bragte store mængder af slaver fra Afrika til Guyana til at arbejde på plantager. Da slaveriet blev forbudt, flyttede de fleste af de tidligere slaver til byerne. Kolonimagterne havde brug for arbejdskraft til sukkerplantagerne og importerede arbejdere fra Indien. Landet har længe været præget af sociale spændinger mellem disse to grupper af mennesker, især på grund af de forskelle, der har udviklet sig mellem rig og fattig.

Guyana blev selvstændigt i 1966, og blev styret af socialistiske regeringer frem til 1992. I 1992 blev Cheddi Jagan fra "People's Progressive Party” valgt til præsident i, hvad der anses for at være landets første demokratiske og retfærdige valg, siden dets uafhængighed. People's Progressive Party har haft magten siden.

Samfund og politik

De to store etniske grupper i Guyana er indere og afrikanere, og landets moderne historie er præget af modsætninger mellem disse etniske grupper. Indere lever mest i landdistrikterne og er den største etniske gruppe, mens sorte bor i byer, hvor mange mennesker arbejder i regeringen, militæret og politiet. Det betyder, at det sorte mindretal er dem, der har mest magt i landet. Guyana's oprindelige befolkning, indianerne, udgør omkring en tiendedel af befolkningen. De politiske skel går også ved befolkningsgrupper, det vil sige, at folk stemmer på det parti der repræsenterer deres etniske gruppe. Calypso og karry lever side om side, men de to forskellige kulturer blandes ikke.

Økonomi og handel

Økonomien i Guyana er stærkt afhængig af eksport af bauxit, guld og landbrugsprodukter som sukker og ris. Landet har oplevet en betydelig økonomisk vækst som følge af et økonomisk reformprogram, der begyndte i 1989. Reformer blev indledt i samarbejde med Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), der indebar reduktion af regeringens rolle i økonomien, fremme af udenlandske investeringer, nedbetaling af gæld og privatisering af statslige virksomheder.

Guyana er et af de fattigste lande i Latinamerika og indkomstfordelingen er meget skæv. En tredjedel af beboerne lever i fattigdom, mens en ud af fem anses for yderst dårlig. Mange er afhængige, af det emigranterne fra deres familie sender hjem. Guyana er også et transitland for narkotika- og våbenhandel, hvilket skaber store problemer. Guyana er 104 af 169 på FN's indeks for menneskelig udvikling (Human Development Index)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Guyana på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  214 970
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  2,1
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  84,0
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  782 225
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,4
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,508
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,654
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  70
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  73
  År
  Forventet levealder for mænd
  67
  År
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  33,1
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  10,6
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  746
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  19
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,043
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  27
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  103
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  2,63
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,9
  Hektar pr. person
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,943
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  38
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  70,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  94,4
  Procent
  Alfabetisme
  87,5
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,3
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  84
  Procent
 •  

  Guyana

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  24,6
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  10,8
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  13
  Procent
  Sekundære erhverv
  35
  Procent
  Tertiære erhverv
  46
  Procent
  Udenlandsgæld
  2 379 137 000
  US dollar