[[suggestion]]
Haiti

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port-au-Prince

Etniske grupper

Sorte 95 %, andet 5%

Sprog

Fransk (officielt), kreolsk (officielt)

Religion

Katolikker 80%, Protestanter 16%, ingen eller anden religion 4%. Ca. halvdelen af befolkningen praktiserer voodoo

Befolkningtal

10 603 731

Styreform

Republik

Areal

27.750 km2

Valluta

Gourde, US-dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 784 PPP$

Nationaldag

1. januar

Andre landesider

Geografi

Haiti udgør den vestlige halvdel af øen Hispaniola, og består af en række mindre øer. På den østlige del af øen ligger Den Dominikanske Republik. Haiti er et meget bjergrigt land. Ved kysten er der sletter og mindre dale. Klimaet er tropisk, men køles ned af passatvindene i området. Temperaturerne varierer i takt med højdeforskellene i landet. I de fleste dele af landet er der to regntider i løbet af året. Øen er særlig udsat for orkaner mellem august og november. Tidligere har øen været dækket af frodige skove, men i dag er der kun omkring 1,5 % tilbage af den oprindelige skov. Afskovningen har haft store miljømæssige konsekvenser for Haiti i form af erosion og oversvømmelser. En stor international opmærksomhed på afskovningen har sat gang i flere projekter med udplantning af træer og skovbeskyttelse, dog uden den store succes. I dag er kun 0,3% af Haitis skov beskyttet.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Haiti, ville vi behøve 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Christopher Columbus gik i land på øen Hispaniola i 1492 og erklærede den som spansk. Øen var beboet af indianere, der i 1500-tallet blev udryddet med krig, tvangsarbejde og europæiske sygdomme. Franske sørøvere bosatte sig på den vestlige del af øen i 1600-tallet, og i 1697 overdrog Spanien officielt området, der i dag udgør Haiti, til Frankrig. Haiti blev en af Frankrigs rigeste kolonier med store plantager med sukker, kaffe og bomuld. Plantagerne blev drevet ved hjælp af slavearbejde, og der blev i denne periode fragtet op mod tre millioner slaver fra Afrika til Haiti. I 1791 udbrød et slaveoprør i landet for dets uafhængighed. Det lykkedes ikke at slå oprøret ned, og Frankrig mistede kontrollen over kolonien. I 1804 blev Haiti selvstændig. Siden har forholdene i landet været kaotiske. USA har interveneret flere gange og overtog styret fra 1915 til 1934. Landet var styret af lægen François Duvalier ("Papa Doc") (1957-1971), og efter hans død overtog sønnen Jean-Claude (”Baby Doc”). Regimerne var diktatoriske og brutale. ”Baby Doc” blev afsat ved et militærkup i 1986. Landet har derefter været præget af uroligheder med flere militærkup. Det første demokratiske valg blevet gennemført i 1996. 

Samfund og politik

Haiti er en demokratisk republik. Det første demokratiske valg blev først gennemført i 1996.  Det er præsidenten og regeringen, der sidder med den udøvende magt. Præsidenten vælges for 5 år af gangen. Landets første demokratiske grundlov blev godkendt ved en folkeafstemning i 1987 og er inspireret af det amerikanske og franske system. Alligevel fungerer det demokratiske system dårligt og under 10% af befolkningen deltog i folkeafstemningen. De politiske partier er svage og er ofte blot et redskab for rige enkelt person til at opnå mere magt. Politik såvel som retssystemet i Haiti er gennemsyret af korruption, hovedsageligt på grund af lave lønninger.  Den politiske situation i landet er meget kaotisk, og det er særligt befolkningen, det går ud over. Otte ud af ti lever i fattigdom, få har adgang til rent vand og børnedødeligheden er den højeste i Latinamerika. Det er for det meste frivillige bistandsorganisationer, der yder social service til befolkningen i form af f.eks. sundhedspleje og uddannelse. På grund af fattigdom, overbefolkning og politisk vold bor der omkring 1,5 million haitianere i andre lande.

Efter jordskælvet i 2010 bor mange indbyggere fortsat i lejre på grund af de enorme ødelæggelser jordskælvet medførte, samt den manglende infrastruktur i landet der forsinker nødhjælpen og genopbygningen af landet.  

Økonomi og handel


Haiti er det land på den vestlige halvkugle, der har den laveste BNP per indbygger, og landet er et af verdens fattigste. Forskellen på rig og fattig i landet er stor. Uden bidrag fra udlandet, ville landets økonomi være kollapset. Landbruget er ineffektivt og producerer for det meste kun mad til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består hovedsagelig af udenlandske fabrikker. De bidrager kun lidt til statens indtægter på grund af meget gunstige skatteregler. Lønniveauet er også meget lavt. Landet kæmper med en høj grad af korruption, og den urolige situation gør det vanskeligt for udenlandske og nationale virksomheder at etablere sig i landet. Flere Haiti ressourcepersoner har derfor valgt at rejse væk af Haiti. Mange familier overlever i dag på de penge, de modtager fra slægtninge i udlandet. Der forekommer også megen smugling til USA, især af narkotika. I 2004 påbegyndte man et samarbejde med Verdensbanken i et forsøg på at stabilisere økonomien. Der er også oprettet et offentligt organ, som skal bekæmpe korruption.
Landet bliver hyppigt udsat for naturkatastrofer, der er en stor økonomisk belastning for landet, ikke mindst jordskælvet i 2010 som medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker afhængige af nødhjælp.  

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Haiti på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  27 750
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  38,8
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  3,5
  Procent
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  11 112 945
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,9
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,593
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,498
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  63
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  64
  År
  Forventet levealder for mænd
  61
  År
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  23,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  74,4
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  53,4
  Procent
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  2
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  65 449
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  10
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  207
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,064
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  51
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  200
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,27
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  0,7
  Hektar pr. person
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  20
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  28,6
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  5
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  102,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  82,1
  Procent
  Alfabetisme
  60,7
  Procent
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  57,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  28
  Procent
 •  

  Haiti

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  17,5
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  35,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  18
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Udenlandsgæld
  1 937 469 000
  US dollar