[[suggestion]]
Holland

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Amsterdam

Etniske grupper

Hollændere 80,7%, EU-indbyggere 5%, indonesere 2,4%, tyrkere 2,2%, surinamesere 2%, marokkanere 2%, caribiere 0,8%, andre 4,8% (2008)

Sprog

Hollandsk (officielt), frisisk (officielt)

Religion

Romersk-katolske 30%, protestanter 20%, muslimer 5,8%, andre 2,2%, ingen 42% (2006)

Styreform

Konstitutionelt monarki

Bruttonationalindkomst per indbygger

50 539 PPP$

Andre landesider

Geografi

Holland ligger på Europas vestkyst og er et usædvanligt fladt land. En tredjedel af landets areal ligger under havniveauet og den vestlige halvdel af landet ligger i gennemsnit én meter over havet. Diger og dæmninger langs kysten og langs floder og kanaler forhindrer oversvømmelser. Landets højeste punkt befinder sig sydøst i landet og det højeste punkt på 322,7 meter over havet, er ved Vaalserberg på grænsen mod Tyskland og Belgien. Holland tilhører løvtræzonen, selvom der egentligt er ret få skove i landet. De er blevet hugget ned for at give plads til landbruget. Landet har kystklima, hvilket medfører, at vinteren ikke er særlig kold, og sommeren ikke specielt varm. Mange blomster trives i sådan et klima og Holland er kendt for sine tulipaner, som dyrkes over store områder.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Holland, ville vi behøve 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Germanske folk kom 100 år før vor tidsregning til det nuværende Holland. 50 år før vor tidsregning blev landet indlæmmet i Romerriget. Da frankernes rige blev delt, blev området delt i forskellige kongedømmer og nogen af dem blev givet som gave til Spanien. Andre kongedømmer førte gennem årene krige mod Frankrig og England. De nordlige regioner grundlagde i 1581 republikken Nederland. Landet blev senere en vigtig søfarts- og handelsnation, som skaffede sig kolonier blandt andet i Indien og Afrika. Kongeriget Nederland blev etableret ved Wien-kongressen i 1815. Belgien og Luxembourg blev også indlæmmet i landet, men disse stater erklærede sig selvstændige i samme århundrede. Både i første og anden verdenskrig holdt Holland sig neutralt. I 1940 blev landet alligevel besat af Tyskland, og kongehuset og regeringen flygtede til England. Holland blev frit 5 år senere, og kongefamilien vendte tilbage til landet. 

Samfund og politik

Kongeriget Nederland er et konstitutionelt monarki, ligesom Danmark. Det blev indført ved grundloven i 1815. Regeringen ledes af en statsminister, som udnævnes af monarken. Parlamentet i Holland har to kamre: Underhuset og Senatet. Nederland var i tidligere århundreder en betydelig søfarts- og handelsstat med flere kolonier. I dag hører Aruba og De nederlandske Antillene i Det Caribiske Hav til Kongeriget Nederland. I Holland snakkes der hollandsk, men også tysk, fransk og frisisk. Folketætheden er den største i Europa. Holland er kendt for at have en liberal lovgivning i forhold til lettere narkotiske stoffer, prostitution og ægteskab mellem samme køn.

Premierminister Mark Rutte er leder af det liberale Friheds- og Demokratiparti. Det Hollandske valg i marts 2017 førte til Mark Ruttes tredje periode ved magten. Mark Rutte leder en mindretalsregering holdt oppe af den kontroversielle og højrenationalistiske leder af Frihedspartiet, Geert Wilders. Geert Wilders stod for en valgkamp i 2016/2017, der var domineret af nultolerance over for muslimer og immigration til Holland.

Valgets hovedtemaer var blandt andre immigration, EU og asylpolitik. Mens Mark Rutte har siddet som regeringsleder for Friheds – og Demokratipartiet, har han taget et politisk skift mod højre. Han skrev blandt andet et åbent brev til migranter, der lød på at "opføre sig normalt eller rejse hjem". I Mark Ruttes tid som premierminister har Holland oplevet en økonomisk stabilisering efter den finansielle krise.

I valgkampen 2016/2017 ragede landets regering uklar med Tyrkiet. Stridighederne begyndte med at Holland forbød Tyrkiets udenrigsminister at rejse ind i landet. Efter sigende skulle Holland herefter have eskorteret den tyrkiske familieminister ud af landet, fordi ministeren ville holde kampagnemøder for tyrkere med bopæl i Holland. Tyrkiet meldte derefter ud, at den hollandske ambassadør i landet ikke længere var velkommen i landet. Efter et afsluttet hollandsk parlamentsvalg i marts 2017 har den tyrkiske regering valgt at opildne situationen ved at kritisere hollændernes valgresultat.

Økonomi og handel

Holland er en handels- og eksportnation, med en godt udviklet industrisektor. Landets økonomi er i stor grad baseret på import af råmaterialer, som behandles til færdige produkter og sælges videre. Industrien står for 25% af landets bruttonationalprodukt, og de traditionelt vigtigste industrigrupper er maskin- og metalindustri, elektricitets-, kemi- og tekstilindustrien. Holland var i 50erne med til at etablere Den Europæiske Kul- og Stålunion, som efterfølgende blev Den Europæiske Union (EU). Landbrug er vigtig, og landet er verdens ledende inden for havebrug. Landets vigtigste naturressourcer er olie og gas, som findes i søområder udenfor Hollands kyst. Hollands beliggenhed på Europas vestkyst gjorde det mulig at åbne handelsruter, som landet benyttede sig af allerede i tidligere århundrede. Fordi Hollands handel i stor grad bygger på international handel, blev landet ramt hårdt af den globale finanskrise. Arbejdsløsheden er gået ned i de sidste tiår og forblev lav også under finanskrisen.

Kilder: BBC, FN-Sambandet Norge 2017.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Holland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  41 500
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  31,0
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  11,1
  Procent
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  17 084 459
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,8
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,044
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,931
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  81
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  79
  År
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  4 091
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  6 940
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  115
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  109 678
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  2
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,574
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  6
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  9,92
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  5,9
  Hektar pr. person
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,946
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  82
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  35,3
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  26,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  98
  Procent
 •  

  Holland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  8,7
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  21
  Procent
  Tertiære erhverv
  77
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar