[[suggestion]]
Honduras

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tegucigalpa

Etniske grupper

Europæisk+indiansk oprindelse (mestiser) 90%, indianere 7%, afrikansk oprindelse 2%, europæisk oprindelse 1%

Sprog

Spansk (officielt), indianske dialekter

Religion

Romersk-katolske 97%, protestanter 3%

Befolkningtal

8 423 917

Styreform

Demokratisk konstitutionel republik

Areal

112 490 km2

Valluta

Lempira

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 737 PPP$

Nationaldag

15. september

Andre landesider

Geografi

Honduras er det næststørste af de mellemamerikanske lande. Mindst 75 % af landet består af bjerge og bakker. Det strækker sig fra Nicaragua mod sydøst til El Salvador mod sydvest. Den sydlige del er afgrænset af en smal kyststrækning i bugten Fonseca i Stillehavet. Mod nord går bjergene over til bakker, og landet ender i en lang kyststrækning ved det Caribiske hav. Navnet Honduras stammer fra det spanske ord Hondo, der betyder dyb. Navnet henviser til floddalene Ulúa og Aguán, der løber nord fra det centrale højland til kysten. Der er regnskove i den nordøstlige del af landet, men de trues af skovrydning og udvidelse af landbrugsarealer. Skovrydning øger også risikoen for jorderosion. Landets største ferskvandskilde, Lago de Yojoa, er forurenet af minedrift. Ved kysten er klimaet tropisk. Inde i landet er der mere tørt og køligt. Temperaturen er stabil og varierer kun med højden. Landet er sårbar over for kraftige orkaner og oversvømmelser. Orkanen Fifi i 1974 har været langt den mest ødelæggende. Den tog omkring 12.000 menneskeliv og forårsagede store skader på bananplantager og huse.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Honduras, ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Honduras blev tidligt befolket af forskellige indianerstammer. Mayaindianerne slog sig ned i den vestlige del af Honduras og udviklede blandt andet avanceret matematik og tidsregning. Mayaerne havde deres storhedstid i 600-800 e.Kr. i byen som nu hedder Copán. Christopher Columbus ankom i 1502, og i løbet af et par årtier blev Honduras indlemmet i det spanske imperium. Fra 1570 blevet landet regeret fra Guatemala sammen med andre spanske kolonier. Disse lande dannede en løs føderation, efter deres uafhængighed fra Spanien i 1820'erne. Samarbejdet varede ikke længe, og i 1838 blev Honduras en selvstændig republik. De liberale og de Konservative har siden vekslet mellem at være i opposition og i regering. Med undtagelse af en kort periode fra 1957 til 1963 har Honduras været kontrolleret af militæret i hele landets moderne historie. Et forsøg på at adskille den civile og militære magt, der begyndte i 1990-tallet mislykkedes, da landets præsident blev afsat i et nyt militærkup i 2009.

Samfund og politik

Ifølge grundloven fra 1982 er Honduras et demokrati, hvor præsidenten har udøvende magt, parlamentet har den lovgivende magt, og domstolene har den dømmende magt. Militærets indflydelse fortsætter imidlertidigt med at præge politikken i landet. Både under og efter kuppet i 2009 har Honduras gennemgået flere politiske kriser, hvor de forskellige magtinstanser i landet (præsidenten, parlamentet og domstolene) har haft indbyrdes stridigheder. Helt siden starten af 1900-tallet har de to højreorienterede partier Det liberale parti og Det nationale parti domineret politikken. De sidste årtier har flere små partier etableret sig, og blevet valgt ind i nationalforsamlingen. Retssystemet er svækket af korruption, og præges af at være styret af politikere. Organiseret kriminalitet og vold er stigende, og Honduras blev i både 2012 og 2013 kåret til verdens farligste land, som ikke er i krig. Menneskerettighedsorganisationer peger på, at både politi og militære aktivt hindrer efterforskninger.

Økonomi og handel

Honduras er et af Latinamerikas fattigste lande. Økonomien var længe helt afhængig af banan- og kaffeeksport, men i dag står udenlandske, og særligt amerikanske fabrikker, for en stor del af eksporten. Fabrikkerne er placeret i skattefri zoner, og producerer særligt tøj til eksport til USA. Penge, som honduranere i udlandet sender hjem til familierne en vigtig indtægtskilde. Da orkanin Mitch ramte landet i 1998 blev 70% af bananplantagerne, og store dele af kaffeproduktionen ødelagt. Økonomien fik et alvorligt knæk, men kom sig gradvist efter stor ulandsbistand. Nabolandenes handelsblokade efter statskuppet i 2009, samt den globale finanskrise, førte også til økonomisk nedgang..

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Honduras på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  441 340 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  16,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,090
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  60,90
  procent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,459
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  51,6
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  27,5
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  9 472
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,08
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  2,0
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,282
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  29
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  48,53
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  77,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,6
  Procent av BNP
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  15,3
  Procent
  Undervægtige børn
  1,4
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  18
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  0,2
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  129
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  10
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  103
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  38
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  96,1
  Procent
  Alfabetisme
  89,0
  Procent
  Antal år i skole
  10
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  83,3
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,461
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  36,7
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  21,09
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  630
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  87,6
  Prosent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  7,1
  Procent
  Ledighed
  4,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  22 978 532 897
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 480
  US Dollar
  Primære erhverv
  13
  Procent
  Sekundære erhverv
  26
  Procent
  Tertiære erhverv
  60
  Procent
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  32,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Honduras

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  16
  Personer
  Befolkningstal
  9 417 167
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  74 215
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  40
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,617
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  190 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  76
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,86
  Skala: 1-10 (10 er bedst)