[[suggestion]]
Indien
Indias flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indo-ariere, dravider, mongoler

Sprog

Engelsk, hindi og 21 lokale sprog

Religion

Hinduer 80%, muslimer 13%, kristne 2%, sikher 2%, andre/ingen 3%

Befolkningtal

1 282 390 303

Styreform

Føderal republik

Areal

3,287,590 km2

Valluta

Indiske rupee

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 571 PPP$

Nationaldag

15. august

Andre landesider

Geografi

Indien er et af verdens største lande. Geografisk kan landet inddeles i tre landskabstyper: Himalaya-bjergkæden mod nord, det nordindiske slettelandskab og plateaulandskabet mod syd. Himalaya består af parallelle bjergkæder, og mellem disse ligger frugtbare dale, som Kashmir-dalen. Slettelandskabet i nord er en af Indiens mest frugtbare, og mange af landets største floder løber her, som Ganges, Indus, Brahmaputra og deres bifloder. Omkring 57 procent af jorden anvendes til landbrug, resten er skov, ørken, byer, enge eller liggende brak. Fordi landet er så stort er klimaet meget varieret. Klimaet kan inddeles i to zoner, en tempereret nordlig zone og en tropisk sydlig zone. I nord skifter temperaturene mellem 15 grader i januar til 30-40 i maj, mens temperaturen i syd er konstant mellem 25 og 35 grader. Indien har omfattende miljøproblemer. Et stort problem er den ukontrollerede udledning af giftigt affald fra den voksende industri, som har ført til 70 procent af Indiens overfladevand er forurenet.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Indien, ville vi behøve 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Et af historiens tidligste højkulturer, Induskulturen, udviklede sig ved floden Indus' breder i datidens Indien 3000 år f.Kr. Indoeuropæernes religion lagde fundamentet for hinduisme og har påvirket indisk kultur meget. I 700-tallet begyndte araberne et felttog mod Indien, og tyrkerne kom efter i 1100-tallet. Det muslimske Dhelisultanat blev dannet i 1200-tallet og blev efterfulgt af Lodhidynastiet og Mogulriget. Muslimerne kom med nye impulser inden for kultur, litteratur og arkitektur. I 1498 fandt portugiseren Vasco da Gama søvejen til Indien. Flere europæere fulgte trop, og der blev oprettet handelsstationer. I 1700-tallet kollapsede Mogulriget, og det britiske østindiske kompagni begyndte en hensynsløs udnyttelse af den indiske befolkning. Mod slutningen af 1700-tallet blev selskabets magt reduceret, og i 1858 overtog den britiske regering kontrol over Indien. I 1885 blev Indian National Congress (Kongrespartiet) etableret. De førte an i kampen for frihed mod englænderne med Mohandas Karamchand Gandhi som leder. Han førte en ikke-voldelig linje, og millioner af indere protesterede med fredelig civil ulydighed. Gandhi var hindu, og muslimerne frygtede hinduistisk dominans i en fremtidig selvstændig stat. Da Indien fik sin selvstændighed i 1947 blev to stater etableret - den hinduistiske sekulære stat i Indien og den islamiske republik Pakistan.

Samfund og politik

Indien er en føderation af delstater, der har deres egne regeringer. Samtidig er det den centrale regering, der bestemmer over forhold som udenrigspolitik, forsvar, udviklingsplanlægning og valuta. Der er indført kvoteordninger for kvinder og folk fra lavere kaster til parlamentet. Delstatsregeringerne er ansvarlige for områder som skoler, hospitaler, offentlig transport og landbrug. Landet har mange politiske partier, men det er det venstreorienterede kongresparti, der har haft magten det meste af tiden efter selvstændigheden. Det var også dette parti, der førte an i kampen for selvstændighed. Indien har oplevet en positiv økonomisk udvikling i de senere år og har en voksende middelklasse. Landet er dog stadig præget af enorme forskelle og en stor del af landets befolkning lever i fattigdom. Selvom der bliver færre fattige, befinder 380 millioner mennesker sig stadig under fattigdomsgrænsen. Værst er det i slumområderne i de store byer og i landdistrikterne, hvor næsten en fjerdedel af alle indere bor. Fra 1993 til 2003 begik omkring 100.000 landmænd selvmord, fordi de ikke magtede at forsørge deres familier.

Det hinduistiske kastesystem præger fortsat samfundet. De sidste år har landet oplevet øget korruption, oprør og terrorhandlinger. Indien er en atommagt, og har længe ligget i strid med Pakistan om Kashmir. Landet ønsker at blive et permanent medlem af FN’s sikkerhedsråd.

Økonomi og handel

Det meste af tiden efter, at landet fik sin selvstændighed, har Indien haft en slags socialistisk tilgang til økonomien. Staten har streng kontrol over den private sektor, udenrigshandel og udenlandske investeringer. Fra 1991 har landet gradvist åbnet sine markeder gennem økonomiske reformer og mindre statslig kontrol over udenrigshandelen og investeringer. Dette har ført til stor politisk debat i landet, fordi den økonomiske politik ændres. Indien har en af verdens hurtigst voksende økonomier. Samtidig har væksten været meget uensartet, når man sammenligner forskellige sociale grupper, økonomiske grupper, regioner og forskellene mellem by og land. Indien har udviklet atomkraftindustri, de er en stor våbenfabrikant og de bygger deres egne rumfartøjer. Landet er også en af de største inden for IT-branchen og har udviklet sig til en stor softwareproducent.

En vigtig side af den økonomiske udvikling i landet er den sorte økonomi, som ikke registreres i den officielle statistik. Indien blev påvirket af finanskrisen, som faldt sammen med en stor monsun i 2008. Alligevel fortsatte landets økonomi med at vokse 2009 - takket være en pengepakke fra regeringen, som skulle stimulere vigtige sektorer i landet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Indien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  3 287 260
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  52,6
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  23,8
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  1 354 051 854
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,4
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,530
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,640
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  66
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  68
  År
  Forventet levealder for mænd
  64
  År
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  36 102
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  21,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  24,0
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  15,2
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  5 074
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  48 327
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  207 665
  Personer
  Internt fordrevne
  806 000
  Internt fordrevne
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  652
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,504
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  35
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  167
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,73
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,1
  Hektar pr. person
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,819
  Skala
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Korruption
  40
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  29,2
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  76,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  89,7
  Procent
  Alfabetisme
  72,2
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  94,1
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  40
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  9,5
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  15
  Procent
  Sekundære erhverv
  30
  Procent
  Tertiære erhverv
  52
  Procent
  Udenlandsgæld
  463 230 000 000
  US dollar