[[suggestion]]
Indien
Indias flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indo-ariere, dravider, mongoler

Sprog

Engelsk, hindi og 21 lokale sprog

Religion

Hinduer 80%, muslimer 13%, kristne 2%, sikher 2%, andre/ingen 3%

Befolkningtal

1 282 390 303

Styreform

Føderal republik

Areal

3,287,590 km2

Valluta

Indiske rupee

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 571 PPP$

Nationaldag

15. august

Andre landesider

Geografi

Indien er et af verdens største lande. Geografisk kan landet inddeles i tre landskabstyper: Himalaya-bjergkæden mod nord, det nordindiske slettelandskab og plateaulandskabet mod syd. Himalaya består af parallelle bjergkæder, og mellem disse ligger frugtbare dale, som Kashmir-dalen. Slettelandskabet i nord er en af Indiens mest frugtbare, og mange af landets største floder løber her, som Ganges, Indus, Brahmaputra og deres bifloder. Omkring 57 procent af jorden anvendes til landbrug, resten er skov, ørken, byer, enge eller liggende brak. Fordi landet er så stort er klimaet meget varieret. Klimaet kan inddeles i to zoner, en tempereret nordlig zone og en tropisk sydlig zone. I nord skifter temperaturene mellem 15 grader i januar til 30-40 i maj, mens temperaturen i syd er konstant mellem 25 og 35 grader. Indien har omfattende miljøproblemer. Et stort problem er den ukontrollerede udledning af giftigt affald fra den voksende industri, som har ført til 70 procent af Indiens overfladevand er forurenet.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Indien, ville vi behøve 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Et af historiens tidligste højkulturer, Induskulturen, udviklede sig ved floden Indus' breder i datidens Indien 3000 år f.Kr. Indoeuropæernes religion lagde fundamentet for hinduisme og har påvirket indisk kultur meget. I 700-tallet begyndte araberne et felttog mod Indien, og tyrkerne kom efter i 1100-tallet. Det muslimske Dhelisultanat blev dannet i 1200-tallet og blev efterfulgt af Lodhidynastiet og Mogulriget. Muslimerne kom med nye impulser inden for kultur, litteratur og arkitektur. I 1498 fandt portugiseren Vasco da Gama søvejen til Indien. Flere europæere fulgte trop, og der blev oprettet handelsstationer. I 1700-tallet kollapsede Mogulriget, og det britiske østindiske kompagni begyndte en hensynsløs udnyttelse af den indiske befolkning. Mod slutningen af 1700-tallet blev selskabets magt reduceret, og i 1858 overtog den britiske regering kontrol over Indien. I 1885 blev Indian National Congress (Kongrespartiet) etableret. De førte an i kampen for frihed mod englænderne med Mohandas Karamchand Gandhi som leder. Han førte en ikke-voldelig linje, og millioner af indere protesterede med fredelig civil ulydighed. Gandhi var hindu, og muslimerne frygtede hinduistisk dominans i en fremtidig selvstændig stat. Da Indien fik sin selvstændighed i 1947 blev to stater etableret - den hinduistiske sekulære stat i Indien og den islamiske republik Pakistan.

Samfund og politik

Indien er en føderation af delstater, der har deres egne regeringer. Samtidig er det den centrale regering, der bestemmer over forhold som udenrigspolitik, forsvar, udviklingsplanlægning og valuta. Der er indført kvoteordninger for kvinder og folk fra lavere kaster til parlamentet. Delstatsregeringerne er ansvarlige for områder som skoler, hospitaler, offentlig transport og landbrug. Landet har mange politiske partier, men det er det venstreorienterede kongresparti, der har haft magten det meste af tiden efter selvstændigheden. Det var også dette parti, der førte an i kampen for selvstændighed. Indien har oplevet en positiv økonomisk udvikling i de senere år og har en voksende middelklasse. Landet er dog stadig præget af enorme forskelle og en stor del af landets befolkning lever i fattigdom. Selvom der bliver færre fattige, befinder 380 millioner mennesker sig stadig under fattigdomsgrænsen. Værst er det i slumområderne i de store byer og i landdistrikterne, hvor næsten en fjerdedel af alle indere bor. Fra 1993 til 2003 begik omkring 100.000 landmænd selvmord, fordi de ikke magtede at forsørge deres familier.

Det hinduistiske kastesystem præger fortsat samfundet. De sidste år har landet oplevet øget korruption, oprør og terrorhandlinger. Indien er en atommagt, og har længe ligget i strid med Pakistan om Kashmir. Landet ønsker at blive et permanent medlem af FN’s sikkerhedsråd.

Økonomi og handel

Det meste af tiden efter, at landet fik sin selvstændighed, har Indien haft en slags socialistisk tilgang til økonomien. Staten har streng kontrol over den private sektor, udenrigshandel og udenlandske investeringer. Fra 1991 har landet gradvist åbnet sine markeder gennem økonomiske reformer og mindre statslig kontrol over udenrigshandelen og investeringer. Dette har ført til stor politisk debat i landet, fordi den økonomiske politik ændres. Indien har en af verdens hurtigst voksende økonomier. Samtidig har væksten været meget uensartet, når man sammenligner forskellige sociale grupper, økonomiske grupper, regioner og forskellene mellem by og land. Indien har udviklet atomkraftindustri, de er en stor våbenfabrikant og de bygger deres egne rumfartøjer. Landet er også en af de største inden for IT-branchen og har udviklet sig til en stor softwareproducent.

En vigtig side af den økonomiske udvikling i landet er den sorte økonomi, som ikke registreres i den officielle statistik. Indien blev påvirket af finanskrisen, som faldt sammen med en stor monsun i 2008. Alligevel fortsatte landets økonomi med at vokse 2009 - takket være en pengepakke fra regeringen, som skulle stimulere vigtige sektorer i landet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Indien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  3 093 640 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  21,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,121
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  21,90
  procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,468
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  30,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  24,0
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  2 238 377
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,73
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,5
  Prosent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  656
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,504
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Korruption
  41
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  45,67
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  76,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,5
  Procent av BNP
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  14,8
  Procent
  Undervægtige børn
  21,0
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  39
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  66
  Antal år
  Malariaspredning
  7,7
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  217
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  24
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  28
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  204
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  86,1
  Procent
  Alfabetisme
  69,3
  Procent
  Antal år i skole
  10
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  92,3
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,530
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  22,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  11,81
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  36 102
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  806
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  84,5
  Prosent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  9,5
  Procent
  Ledighed
  2,6
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  2 650 725 335 364
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 979
  US Dollar
  Primære erhverv
  15
  Procent
  Sekundære erhverv
  26
  Procent
  Tertiære erhverv
  52
  Procent
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  34,5
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Indien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  5 074
  Personer
  Befolkningstal
  1 354 051 854
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  48 327
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  207 665
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,640
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  806 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  68
  År
  Forventet levealder for mænd
  64
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,02
  Skala: 1-10 (10 er bedst)