[[suggestion]]
Indonesien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Jakarta

Etniske grupper

Javaneser 40.1%, sundaneser 15.5%, malayaer 3.7%, bataker 3.6%, madureser 3%, betawier 2.9%, minangkabauer 2.7%, bugineser 2.7%, banteneser 2%, banjareser 1.7%, balineser 1.7%, acehneser 1.4%, dayaker 1.4%, sasaker 1.3%, kineser 1.2%, andre 15% (2010)

Sprog

Bahasa Indonesia (malaysisk), engelsk, hollandsk, javanesisk og andre lokale dialekter

Religion

Muslimer 87.2%, protestanter 7%, romersk katolske 2.9%, hinduer 1.7%, andre 0.9% (inkl. buddhister og konfucianisme), uspecificeret 0.4% (2010)

Befolkningtal

266 794 980

Styreform

Republik

Areal

1 904 570 km2

Valluta

Rupiah à 100 sen

Bruttonationalindkomst per indbygger

11 609 PPP$

Nationaldag

17. august

Andre landesider

Geografi

Indonesien er en øgruppe bestående af 17.506 øer, hvor de største er Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, og den vestlige del Papua på øen Ny Guinea. Indonesien ligger i et område, hvor tre kontinentalplader mødes. Derfor har landet et stort antal aktive vulkaner, og jordskælv er et almindeligt fænomen. Det var også et underjordisk jordskælv der forårsagede den tsunami, der i 2014, ramte store områder i Sydøstasien og dræbte mange mennesker i det nordlige Sumatra. Indonesiens øer er dækket af skovklædte bjerge, men på nogle af øerne findes store lavlandsområder. Landet har et tropisk kystklima, med en luftfugtighed på mellem 70-90 procent. Der er små variationer i temperaturen, og gennemsnitstemperaturen er på 27-28 grader i lavlandet, mens det er lidt køligere i bjergene.

Brugen af ​​olie og kul som energikilder, i kombination med overforbrug af kunstgødning og pesticider, har skabt store miljøproblemer i landet. Indonesien har verdens tredjestørste tropiske regnskov, der dækker 70% af landets areal. Afskovning er et voksende problem.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Indonesien, ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Indonesiens befolkning indvandrede fra det sydøstasiatiske fastland i omkring 500 f.Kr.
i 1300-tallet bredte islam sig til landet, og blev derefter den dominerende religion i området. Portugiserne ønskede monopol på handelen med krydderier fra Østen, og var de første europæere, der bosatte sig i landet. I 1602 fik Holland kontrollen gennem oprettelsen af ​​East India Company, men selskabet gik konkurs i 1799 og Indonesien blev formelt Hollandsk koloni.

Indonesien var under japansk besættelse under 2. verdenskrig, og benyttede kapitulationen til at erklære sig selvstændig i 1945. Holland ville ikke slippe kontrollen over landet, og landene var i krig indtil 1949, hvor Indonesien blev erklæret uafhængig under ledelse af nationalistlederen Suharto. Indonesiens stærke forbindelser med kommunisterne var ikke populært hos USA under den kolde krig, og efter et CIA-støttet statskup i 1968 blev Suharto præsident. Suharto foreslog det politiske program “Den ny dagsorden,” hvor udenlandske investeringer blev fremhævet. Derudover havde Suharto en statsideologi kaldet “Pancasila”. Fem hovedpunkter skulle styre landet: Troen på en gud, menneskeværd, national enhed, demokrati og social retfærdighed. Der blevet slået lighedstegn mellem at være uenig i dette og at være enten kommunist eller radikal muslim. Suharto opbyggede en stor industri, beskyttet af importgrænser, så egne selskaber kunne sælge deres varer på hjemmemarkedet til en høj pris. Landet blev hårdt ramt af den asiatiske finanskrise i 1998. Dette udløste voldsomme protester mod Suhartos autoritære regime, og han gav magten fra sig.

I juni 1999 blev der taget et stort skridt mod demokrati. Det første frie valg siden 1955 blev afholdt, og Østtimor blev selvstændigt efter folkeafstemning.

I 2004 valgte Indonesien for første gang en præsident ved direkte valg; Susilo Bambang Yudhoyono fik mere end 60% af stemmerne. Han blev også genvalgt i 2009. I løbet af sine to perioder, havde han sat sig det vigtige mål, at bekæmpe det enorme problem med korruption i landet, og han har fået ros for at han ledede landet godt gennem finanskrisen i 2008.

Samfund og politik

Indonesien er en republik, og både præsidenten og nationalforsamlingens 550 medlemmer vælges for fem år. Landet er opdelt i 33 provinser, udover områderne Aceh og Yogyakarta, og hovedstads-distriktet i Jakarta. Efter en periode med eks-generalen Susilo Bambang Yudhoyono som præsident, valgte indoneserne ny stats- og regeringschef d. 9. juli 2014. Sejren gik til Joko Widodo, tidligere møbelfabrikant og guvernør i Jakarta. Dermed fik landet sin første præsident uden baggrund i den den traditionelle politiske og militære elite. Landet fik også sin første kvindelige udenrigsminister, Retno Lestari Marsudi. Udnævnelsen af forsvarsministeren er dog blevet kritiseret, da han er tidligere forsvarschef, og har et dårlig ry når det gælder menneskerettigheder.

Indonesien er verdens fjerde mest folkerige land. Længe har befolkningsvæksten været meget høj, men et familieplanlægningsprogram med mottoet “To er nok,” har haft success. Mange indvandringsbølger gennem hele historien har gjort sit for at befolkningen er sammensat af mange forskellige grupper med forskellige sprog, religioner og kulturer. Der findes både jæger- og fiskersamfund og moderne megabyer som Jakarta og det muslimske Aceh. Samtidig findes der en stærk kultur for at have en fælles national identitet. Et motto er “Enighed i mangfoldighed”. Der findes også et system for hvilke traditioner og skikke, de forskellige grupper må indordne sig i. Det handler f.eks. om hvem der skal eje og dyrke jord, hvordan religion skal udøves, osv. Indonesien er et land af landsbyer, der varierer meget i form og størrelse.

Det komplicerede etniske mønster har skabt grobund for at enkelte grupper ønsker at løsrive sig. Det gælder både i Aceh, på Nordsumatra, Nordsulawesi og i Papua.

Levestandarden er blevet forbedret i løbet af de sidste 40 år. Størstedelen af landets fattige bor i landsbyer og i de østlige dele af landet. Mange familier blev hårdt ramt i 2005, da præsidenten fjernede subsidierne til brændsel, samtidig med at ris blev dyrere. De største udfordringer er mødre- og spædbarnsdødeligheden, sammen med underernæring blandt børn. En ny statslig sygeforsikring er påbegyndt, og skal være helt indført i 2019.

Selv om den økonomiske vækst har været høj, så har landet stadig en række udfordringer: bekæmpe fattigdom, forbedre uddannelsesmulighederne, forhindre terrorisme, få bugt med korruption og reformere lovene i landet, så man kan stille militæret og politiet til ansvar for eventuelle brud på menneskerettighederne.

Økonomi og handel

Indonesien oplevede økonomisk vækst under Suhartos styre, men den asiatiske finanskrise i 1998 ramte landet hårdt. Millioner af indonesere blev kastet ud i arbejdsløshed og ekstrem fattigdom. Bruttonationalproduktet (BNP) er steget i de seneste år, og Indonesien er i dag den største økonomi i Sydøstasien, men samtidig øges ulighederne mellem rig og fattig. Indonesien er verdens største producent af palmeolie, og blandt landets største industrier er olie og energi, tekstiler, fodtøj, minedrift, cement, skovdrift, gummi, fødevarer og turisme. De største eksportlande er Japan, Singapore, USA og Kina. Udenlandske investeringer er steget kraftigt de sidste år. Hovedparten af ​​væksten har været koncentreret på øen Java og hovedstaden Jakarta. Landets mange øer skaber transportmæssige udfordringer, og et veludviklet transportnet findes kun i de tæt befolkede områder. Luft- og søtransport spiller en vigtig rolle i at forbinde øerne.

Indonesien har gode kontakter med nabolandene, og landet er en af grundlæggerne af ASEAN, en organisation for Sydøstasiatisk politisk og økonomisk samarbejde. Palmeolieplantager er den største årsag til afskovning i Indonesien. I 2010 indgik Indonesien en aftale om tiltag for at bevare regnskoven, som en del af det internationale samarbejde om at reducere miljøforureninger.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Indonesien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  233 570 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  5,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,029
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  10,60
  procent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,563
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  49,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  21,8
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  464 176
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,82
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  2,8
  Prosent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  213
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,853
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Korruption
  38
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  36,77
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  72,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,8
  Procent av BNP
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  7,7
  Procent
  Undervægtige børn
  13,5
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  25
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  70
  Antal år
  Malariaspredning
  5,8
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  126
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  12
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  48
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  319
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,7
  Procent
  Alfabetisme
  95,4
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,9
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,467
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  38,9
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  19,82
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  812
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  97,6
  Prosent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  18,9
  Procent
  Ledighed
  4,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  1 015 420 587 285
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 846
  US Dollar
  Primære erhverv
  13
  Procent
  Sekundære erhverv
  39
  Procent
  Tertiære erhverv
  42
  Procent
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  32,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Indonesien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  6 916
  Personer
  Befolkningstal
  266 794 980
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  17 882
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  13 840
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,694
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  13 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  72
  År
  Forventet levealder for mænd
  68
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,19
  Skala: 1-10 (10 er bedst)