[[suggestion]]
Iran

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Teheran

Etniske grupper

Persiske 51%, azeri 24%, gilaki/mazandarani 8%, kurdere 7%, arabere 3%, lur 2%, balochi 2%, turkmenere 2%, andre 1%

Sprog

Persisk, tyrkisk, kurdisk, luri, balochi, arabisk

Religion

Muslimer 99.4% (shia 90-95%, sunni 5-10%), andre (inkl. jøder, kristne og zarathutrisme) 0.3%, uspecificeret 0.4% (2011)

Befolkningtal

82 011 735

Styreform

Teokratisk republik

Areal

1.745.150 km2

Valluta

Rial

Bruttonationalindkomst per indbygger

19 949 PPP$

Nationaldag

11. februar

Andre landesider

Geografi

Iran består hovedsageligt af bjerge og sletter beliggende i de centrale områder af landet. De flade, dyrkbare områder ligger på kysten til Det Kaspiske Hav og Den Persiske Golf. Klimaet i Iran varierer betydeligt mellem højlandet hvor det er koldt og ofte sner, og lavlandet hvor det kan blive op til 40-50 grader. Iran har ofte været ramt af kraftige og ødelæggende jordskælv. På grund af olieudslip under Golfkrigen er Den Persiske Golf stadig meget forurenet. CO2-udslip fra biler, har sammen med forurening fra olie- og tungindustrien svækket luftens kvalitet, især i byerne. Teheran, der er hovedstaden i Iran, regnes for en af verdens mest forurenede byer.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Iran, ville vi behøve 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Iran, tidligere Persien, var i Oldtiden verdens største og mest magtfulde herredømme. Landet har været regeret af flere dynastier og var under mongolsk styre i over 300 år. Utilfredsheden med Shahens (kongens) politik, og hans forsøg på at vestliggøre det iranske samfund, førte i 1979 til den iranske revolution. Shahen blev tvunget til at forlade landet, og Ayatollah Khomeini overtog magten. Det monarkiske styre blev forkastet og erstattet med en islamisk republik. I 1979 besatte en gruppe studerende den amerikanske ambassade i Teheran og tog gidsler. Siden da har forholdet mellem Iran og USA været anspændt. I 1980 gik Irak under Saddam Hussein i krig mod Iran. Den otte år lange krig kostede ifølge vestlige kilder ca. 400.000 mennesker livet. Efter Khomeinis død i 1989 har iransk politik i de senere år været præget af en magtkamp mellem det konservative præsteskab og de mere liberale og folkevalgte organer.

Samfund og politik

Irans styreform er en blanding af præstestyre og demokrati. Den åndelige leder er landets øverste leder og kan blandt andet ophæve beslutninger, som er truffet af præsidenten og parlamentet. Desuden kontrollerer han retsvæsenet, radio, tv, politi- og militærstyrker. Mens hverken præsterne eller den åndelige leder er valgt af folket, vælges præsidenten og parlamentet for fire år ad gangen. Den iranske grundlov fra 1979 slår fast, at islamisk lov, sharia, står over alle andre love i samfundet. Det er Vogternes Råd, der består af seks præster udpeget af den åndelige leder og seks jurister udpeget af parlamentet, som har ansvaret for at overvåge dette. Efter Khomeinis død i 1989 har iransk politik i de senere år været præget af en magtkamp mellem det konservative præsteskab og de mere liberale og folkevalgte organer. Efter valget i 2009 blev landets præsident Mahmoud Ahmadinejad beskyldt for valgfusk, og forskellige protester varede året ud. Ytringsfrihed og retten til at organisere sig i Iran er meget begrænset, og myndighederne kritiseres for brug af uortodokse straffemetoder ved lovbrud, som for eksempel stening til døde.

Iran bliver beskyldt, især af de amerikanske myndigheder, for at være i færd med at udvikle atomvåben. Iran, som er i gang med opførelsen af sit første kernekraftværk i samarbejde med Rusland, afviser påstandene og hævder, at deres ambitioner i forhold til atomkraft kun er fredelige. I 2016 godkendte FN Irans nedtrapning af deres atomkraftprojekter, og internationale sanktioner, der blandt andet påvirkede Irans oliesalg, blev fjernet. I 2018 trak USA sig dog fra aftalen og genindførte deres sanktioner mod Iran, navnligt dem der omhandler oliesalg- og eksport, og derfor dem der påvirker Irans økonomi mest. 

Økonomi og handel

Hovedparten af Irans eksport er baseret på olie og gas, og landets olieforekomster samt landets strategiske placering har i årenes løb skabt en række problemer både nationalt og internationalt. I midten af 1970'erne kom der en lov om fuldstændig nationalisering af olieindustrien, og det har siden været Irans vigtigste indtægtskilde. Oliepriserne på verdensmarkedet påvirker i stor grad landets økonomi. Øgede investeringer i landbrugssektoren har forbedret eksport af landbrugsprodukter, men landet er stadig afhængigt af import af mad. Hindringer, såsom store underskud i den offentlige sektor og praktisering af islamisk lov også inden for økonomien, har vanskeliggjort Irans deltagelse på verdensmarkedet. Den amerikanske regering har siden 1995 opretholdt et handelsembargo mod Iran. Årsagen til dette er dels mistanken om et iransk atomvåbenprogram samt påstandene om, at Iran støtter blandt andet den libanesiske shiamuslimske militære organisation, Hizbollah. Iran har et anstrengt forhold til USA og Israel, og det er blandt andet officiel, iransk politik, at den jødiske stat skal ødelægges.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Iran på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  140 280 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,707
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  68,9
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  649 481
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  8,28
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,8
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  27
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,439
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  567
  Antall henrettede
  Korruption
  28
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  64,41
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  6
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  84,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  3,1
  Procent av BNP
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  4,9
  Procent
  Undervægtige børn
  4,0
  Procent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  15
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Malariaspredning
  0,1
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  21
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  9
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  38
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  14
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,1
  Procent
  Alfabetisme
  85,5
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  98,6
  Procent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,509
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  19,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  5,88
  Procent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  91,4
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  4 472
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  2 986
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  24,2
  Procent
  Ledighed
  12,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  454 012 768 724
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  5 594
  US Dollar
  Primære erhverv
  10
  Procent
  Sekundære erhverv
  35
  Procent
  Tertiære erhverv
  52
  Procent
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  60,4
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Iran

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  42
  Personer
  Befolkningstal
  82 011 735
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  193 733
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  979 519
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,798
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,55
  Skala: 1-10 (10 er bedst)