[[suggestion]]
Island

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Reykjavik

Etniske grupper

Nordisk-keltiske og andre folkegrupper

Sprog

Islandsk, engelsk, andre nordiske sprog, tysk

Religion

Kristne 94%, andre/ingen/uspecificeret 6%

Bruttonationalindkomst per indbygger

50 746 PPP$

Andre landesider

Geografi

En tiendedel af øen er dækket af gletsjere. Derudover har landet hundredvis af varme kilder og gejsere. I midten af ​​landet er bjerge og gletsjere, mens kysten er fladere og har dybe fjorde. Island er beliggende på en undersøisk bjergkæde, der løber langs Atlanterhavet havbund. Bjergkæden ligger mellem to kontinentalplader der langsomt bevæger sig fra hinanden. På grund af dette, har landet flere aktive vulkaner. I gennemsnit har Island vulkanudbrud vært femte år. I 1963 dannede et stort udbrud den nye ø Surtsey. Island ligger lige syd for polarcirklen, men på grund af Golfstrømmen er klimaet relativt mildt. Landet har kølige somre og milde vintre. Som et resultat af både vind og overgræsning er jorderosion er et af de største miljøproblemer på Island.

Historie

Island blev formentlig beboet af irske munke før skandinaverne begyndte at bosætte sig fra 870. Allerede inden 930 var al dyrkbar jord udnyttet og et lovgivende og dømmende parlament (Altinget) blev oprettet. Kristendommen blev introduceret omkring år 1000. Island var uafhængig indtil 1262, hvor det blev en del af Norge. I slutningen af ​​1400-tallet blev Island og Norge en del af Danmark under Kalmarunionen. Klimaet var hårdt og koldt i 1800-tallet, og mange islændinge emigrerede til USA og Canada.

En islandsk selvstændighedsbevægelse voksede gradvist, og i 1870 fik landet sin egen grundlov. Men først, i 1918 blev landet selvstændigt. Under Anden Verdenskrig besatte USA Island, og havde den militære kontrol over øen. Danmark blev besat af tyskerne og amerikanerne ønskede en angrebsbase mellem USA og Europa. Øen blev først uafhængigt igen i 1944. Landet havde dog ikke eget forsvar, og indgik en aftale med USA, som påtog sig ansvaret for et forsvar, til gengæld for udstationering af tropper og brug af luftbasen i landet.

Samfund og politik

Island er en republik med en præsident som øverste leder. Præsidenten har svag politisk magt, og har primært formelle opgaver. Landet har i henhold til forfatningen fra 1944 en parlamentarisk regering baseret på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren, der er leder af regeringen og som udnævner regeringen. Det islandske parlament kaldes Altinget og består af 63 personer. Altinget går tilbage til 930. Island har til fælles med de andre skandinaviske lande, en lang socialdemokratisk tradition. Landet har et veludviklet velfærdssystem med gratis uddannelse, et godt sundhedsvæsen og en god velfærd og socialsikring.

Finanskrisen i 2008 fik store konsekvenser for mange islændinge, og mange har mistet tilliden til politikerne. Selv om Island har været i forhandlinger med EU, er planerne om EU-medlemskab foreløbigt lagt på is.

Økonomi og handel

Island var længe et af ​​verdens rigeste lande. Økonomien var hovedsagelig baseret på fiskeindustrien, som tegnede sig for 60 procent af eksportindtægterne. I 90'erne påbegyndte regeringen en kraftig liberalisering af økonomien. Statslige virksomheder blev solgt, og de store banker blev privatiseret. Den finansielle sektor voksede og mange islandske banker etablerede sig udlandet. Dette skabte en meget høj økonomisk vækst, og inden den finansielle krise ramte, havde banerne en omsætning der var tolv gange større end landets BNP, desuden havde de en lige så stor udlandsgæld. Bankerne havde optaget store udenlandske lån for at finansiere deres egne lån. Da den finansielle krise ramte, brød de tre største banker sammen. Staten overtog bankerne i et forsøg på at stabilisere økonomien. Mange islandske virksomheder er gået konkurs, den islandske krone er faldet drastisk, og arbejdsløsheden er steget. Island er det første nordiske land, der har modtaget et kriselån. Island modtog 2.1 milliarder dollars fra IMF. Island har ansøgt om medlemskab af EU i 2009, behandlingen af ansøgningen er stadig i gang. Landets høje uddannelsesniveau samt rige naturressourcer giver gode betingelser for at landet på lang sigt, vil komme ud af krisen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Island på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  103 000
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  1,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  0,5
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  337 780
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,0
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,051
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,935
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  82
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  84
  År
  Forventet levealder for mænd
  80
  År
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  719
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,096
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  2
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  3
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  6,06
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,965
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  76
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  31,1
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  20,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  8,3
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  24
  Procent
  Tertiære erhverv
  69
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar