[[suggestion]]
Island

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Reykjavik

Etniske grupper

Nordisk-keltiske og andre folkegrupper

Sprog

Islandsk, engelsk, andre nordiske sprog, tysk

Religion

Kristne 94%, andre/ingen/uspecificeret 6%

Befolkningtal

337 780

Styreform

Republik

Areal

103 000 km2

Valluta

Islandsk krone

Bruttonationalindkomst per indbygger

50 746 PPP$

Nationaldag

17. juni

Andre landesider

Geografi

En tiendedel af øen er dækket af gletsjere. Derudover har landet hundredvis af varme kilder og gejsere. I midten af ​​landet er bjerge og gletsjere, mens kysten er fladere og har dybe fjorde. Island er beliggende på en undersøisk bjergkæde, der løber langs Atlanterhavets havbund. Bjergkæden ligger mellem to kontinentalplader, der langsomt bevæger sig fra hinanden. På grund af dette, har landet flere aktive vulkaner. I gennemsnit har Island vulkanudbrud hvert femte år. I 1963 dannede et stort udbrud den nye ø Surtsey. Island ligger lige syd for polarcirklen, men på grund af Golfstrømmen er klimaet relativt mildt. Landet har kølige somre og milde vintre. Som et resultat af både vind og overgræsning, er jorderosion er et af de største miljøproblemer på Island.

Historie

Island blev formentlig beboet af irske munke før skandinaverne begyndte at bosætte sig fra 870. Allerede inden 930 var al dyrkbar jord udnyttet og et lovgivende og dømmende parlament (Altinget) blev oprettet. Kristendommen blev introduceret omkring år 1000. Island var uafhængig indtil 1262, hvor det blev en del af Norge. I slutningen af ​​1400-tallet blev Island og Norge en del af Danmark under Kalmarunionen. Klimaet var hårdt og koldt i 1800-tallet, og mange islændinge emigrerede til USA og Canada.

En islandsk selvstændighedsbevægelse voksede gradvist, og i 1870 fik landet sin egen grundlov. Først i 1918 blev landet selvstændigt. Under Anden Verdenskrig tog USA militær kontrol over Island, eftersom Danmark var blevet besat af tyskerne. Øen blev først uafhængigt igen i 1944. Landet havde dog ikke eget forsvar, og indgik en aftale med USA, som påtog sig ansvaret for et forsvar, til gengæld for udstationering af tropper og brug af luftbasen i landet.

Samfund og politik

Island er en republik med en præsident som øverste leder. Præsidenten har svag politisk magt, og har primært formelle opgaver. Landet har i henhold til forfatningen fra 1944 en parlamentarisk regering baseret på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren, der er leder af regeringen og som udnævner regeringen. Det islandske parlament kaldes Altinget og består af 63 personer. Altinget går tilbage til år 930. Island har en lang socialdemokratisk tradition til fælles med de andre skandinaviske lande. Landet har et veludviklet velfærdssystem med gratis uddannelse, et godt sundhedsvæsen og en god velfærd og socialsikring.

Finanskrisen i 2008 fik store konsekvenser for mange islændinge, og mange har mistet tilliden til politikerne. Selv om Island har været i forhandlinger med EU, er planerne om EU-medlemskab foreløbigt lagt på is.

Økonomi og handel

Island var længe et af ​​verdens rigeste lande. Økonomien var hovedsagelig baseret på fiskeindustrien, som tegnede sig for 60 procent af eksportindtægterne. I 90'erne påbegyndte regeringen en kraftig liberalisering af økonomien. Statslige virksomheder blev solgt, og de store banker blev privatiseret. Den finansielle sektor voksede og mange islandske banker etablerede sig udlandet. Dette skabte en meget høj økonomisk vækst, og inden den finansielle krise ramte, havde banerne en omsætning der var tolv gange større end landets BNP, desuden havde de en lige så stor udlandsgæld. Bankerne havde optaget store udenlandske lån for at finansiere deres egne lån. Da den finansielle krise ramte, brød de tre største banker sammen. Staten overtog bankerne i et forsøg på at stabilisere økonomien. Mange islandske virksomheder er gået konkurs, den islandske krone er faldet drastisk, og arbejdsløsheden er steget. Island er det første nordiske land, der har modtaget et kriselån. Island modtog 2.1 milliarder dollars fra IMF. Island har ansøgt om medlemskab af EU i 2009, behandlingen af ansøgningen er stadig i gang. Landets høje uddannelsesniveau samt rige naturressourcer giver gode betingelser for at landet på lang sigt, vil komme ud af krisen. Island deltager gennem EØS-aftalen i det europæiske økonomiske samarbejde. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Island på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,879
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  93,6
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  1 984
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  6,06
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  2,2
  Prosent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,096
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  76
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  14,71
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  20,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,0
  Procent av BNP
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  2
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  82
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  2
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  1
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  8
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  99,5
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,051
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  47,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  38,10
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,3
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  69
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  53 832
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  8,3
  Procent
  Ledighed
  2,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  24 488 467 010
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  71 312
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  20
  Procent
  Tertiære erhverv
  69
  Procent
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  98,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Island

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  337 780
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  719
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,935
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  84
  År
  Forventet levealder for mænd
  80
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,49
  Skala: 1-10 (10 er bedst)