[[suggestion]]
Israel

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Jerusalem

Etniske grupper

Jøder 76.4%, arabere og andre 23.6% (2004)

Sprog

Hebraisk, arabisk, engelsk

Religion

Jødedom 76.4%, Islam 16%, andre 7,8% (2004)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Bruttonationalindkomst per indbygger

37 258 PPP$

Andre landesider

Geografi

De nordlige dele af Israel består af kuperet slettelandskab med god adgang til vand og frugtbar jord. Længere mod syd ligger langstrakte sletter ud mod den lavtliggende kyst. Desto længere sydpå man kommer, jo tørrere og mere goldt bliver landskabet. Ved grænsen til Egypten er der mere eller mindre rent ørkenlandskab. I øst danner Jordanfloden, som løber gennem dybe dale, en naturlig grænse mod nabolandet Jordan. Det er stor forskel på klimaet i de nordlige og i de sydlige områder - langs kysten er der primært tempereret middelhavsklima, mens der længere mod syd er typisk ørkenklima med store temperaturudsving og kun lidt nedbør i løbet af året. Det største miljømæssige problem i landet er adgangen til vand - især i de sydlige dele af landet, er der ind imellem stor vandmangel. Skovplantningsprojekter har bidraget til at stabilisere den svage vandforsyning, og Israel har også eksperimenteret meget med afsaltning af havvand, men foreløbig er denne teknologi ikke nået langt nok til at give brugbare resultater.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Israel, ville vi behøve 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Det område, der i dag er Israel har været beboet af mennesker i mange tusind år, og byen Jerusalem nævnes i egyptiske skrifter så tidligt som 1400 f.Kr. Mange forskellige folkeslag har boet og haft magten i området i forskellige perioder. Landet blev erobret af Alexander den Store omkring 300 f.Kr. og blev senere indlemmet i det romerske imperium. Israel blev invaderet af arabiske styrker i 600-tallet og forblev under arabisk kontrol mere eller mindre konstant indtil Første Verdenskrig. Da det muslimske Osmanniske Rige faldt efter Første Verdenskrig, blev området underlagt britisk styre efter mandat fra Folkeforbundet. Den voksende nationalisme blandt jøder, der indvandrede til området i 1800-tallet kulminerede efter Anden Verdenskrig med Israels selvstændighedserklæring i 1948, i strid med FN-resolutioner om, at området bør deles mellem arabere og jøder. Alle de arabiske nabolande erklærede krig mod den nydannede stat, men Israel gik sejrende ud af konflikten og besatte det meste af den jord, der var tiltænkt palæstinenserne. I løbet af de næste par årtier udkæmpede Israel flere krige mod sine naboer, og den dag i dag er landets grænser særdeles omstridte. Det er ikke til at komme uden om Israel-Palæstina konflikten, som er den konflikt der er mest i verdenspressens søgelys i forbindelse med de to lande. En konflikt som har stået på siden Israels selvstændighedserklæring i 1948, som i strid med FNs resolutioner om at dele området mellem arabere og jødere. Dog har konflikten kun kulmineret og bragt med sig både død og ødelæggelse. Israels insisteren på at have eneret på området har resulteret i en seperationsbarriere, også kaldet Muren på Vestbredden, som er betegnelsen på en afspærring med en længde på 670 km. Muren er løbende blevet opdateret med avancerede tekniske sporingsfunktioner, pga. flere forsøg på at kravle over muren fra palæstinensernes side og israelernes frygt for at undgå modstandsangreb i form af selvmordsbombninger. Konstruktionen af muren har forudsaget tab af meget af palæstinensernes land og huse. I 2003 konluderede en FN rapport at barrieren var ulovlig.    Noget af strukturen af muren består af 5 meter høj cement og   pga. modstanden fra palæstinensernes, en påstand som israelerne mener er forudindtaget og ensidigt. 

Samfund og politik

Knesset, der vælges for fire år ad gangen, er Israels parlament. Traditionelt har magten ligget hos denne forsamlings 120 medlemmer, og hos den regering, de vælger. Præsidenten udpeges også af Knesset, men har i hovedsagen kun en repræsentationsfunktion. Israel har ikke formået at nå til enighed om en samlet forfatning, men vedtager love løbende i parlamentet. Landets jødiske befolkning består af to hovedgrupper: de såkaldte ashkenaziske jøder, der udvandrede fra Europa og sefardiske jøder, der oprindeligt nedstammer fra Asien og Afrika. De europæiske jøder dominerede den zionistiske bevægelse, der var central i oprettelsen af Israel og har siden udgjort en politisk og kulturel elite i landet. Et af de grundlæggende diskussionstemaer i landet er hvilken rolle jødedommen skal have i statslige organer og i samfundet. Der er store uenigheder mellem ortodokse og ikke-religiøse israelere. Efter Sovjetunionens fald flyttede over en million jødere fra tidligere sovjetstater til Israel. Landets største minoritet er arabiske israelere; palæstinensere som blev boende i Israel efter at staten blev oprettet. Menneskerettighedsgrupper anklager den israelske stat for at behandle arabiske israelere dårligere end den jødiske befolkning. Fredsforhandlinger og en løsning på Israel-Palæstina konlikten har været forsøgt mange gange, hvor især USA har spillet en stor mediatorrolle. Senest har det været USA's nye udenrigsminister, John Kerry, som har forsøgt at sparke fredsforhandlingerne i gang, mellem Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas. Detaljerne om disse forhandlinger vides ikke. Menneskerettighedsgrupper anklager den israelske regering for at behandle arabiske dårligere end den jødiske befolkning.

I marts 2015 blev der i Israel udskrevet valg for 33. gang på 67 år og mindre end to år efter Israels seneste valg. Valget stod imellem genvalget af Netanyahu fra det koservative Likud-parti og Arbejderpartiet ledet af Isaac Herzog. Endnu engang løb Netanyahu afsted med sejren.  

Økonomi og handel

Israel bruger mange penge på militæret, og sikkerhed har altid haft høj prioritet for landets myndigheder. Der er almen værnepligt for både mænd og kvinder, henholdsvis tre og to år. Undertiden er så meget som 40 procent af det nationale budget gået til forsvaret. Israel har en effektiv landbrugsproduktion og en alsidig industri, men hverken landbruget eller industrien giver særligt store indtægter. Derimod har landet en betydelig turistindustri, på grund af alle de historisk vigtige steder, der ligger inden for Israels grænser. Landet har dog stadig længe været afhængig af økonomiske bistand og støtte fra udlandet for at få budgettet til at gå op.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Israel på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  22 070
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  13,9
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  7,6
  Procent
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  8 452 841
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,8
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,103
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,903
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  82
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  84
  År
  Forventet levealder for mænd
  80
  År
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 190
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  55 208
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  1 671
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,764
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  6
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  7,86
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  4,7
  Hektar pr. person
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,973
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  62
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  28,8
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  91,8
  Procent
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Israel

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  8,9
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar