[[suggestion]]
Jamaica

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kingston

Etniske grupper

sorte 91.2%, blandede 6.2%, andre 2.6%

Sprog

Engelsk

Religion

protestanter 62.5% , katolikker 2.6%, andre religioner 14.2%, ingen religion 20.9%

Befolkningtal

2 813 276

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

10 990 km2

Valluta

Dollar à 100 cents

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 821 PPP$

Nationaldag

Første mandag i august

Andre landesider

Geografi

Jamaica er den tredje største ø i det Caribiske Hav efter Cuba og Hispaniola. Jamaica ligger på en undersøisk ryg, som forbinder Honduras med det sydlige Hispaniola. Efterfølgende hævninger, sprækkedannelser og forkastninger har efterladt flere parallelle bjergkæder. En smal kystslette, som er bredest i syd og vest, rammer øen ind. De fleste strande er på nord- og vestkysten. Vestkysten, og dele af sydkysten, er omgivet af koralrev, hvilket gør strandene helt hvide.

Jamaicas klima påvirkes af havet og passatvindene fra nordøst. Ved kysten er det varm og fugtig luft, mens det i højderne er mærkbart køligere. Der kan temperaturen falde til kun få plusgrader. Nedbøren er ujævnt fordelt. Sydkysten får helt klart mest, og den største nedbør er i perioden fra oktober til november. 

Ecoprint

1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Jamaica, ville vi behøve 1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Før Columbus ankom til Jamaica i 1494, blev øen beboet af arawak-talende indianere. De blev på få år fuldstændig udryddet.

Afrikanske slaver blev bragt til øen fra 1517.  Da briterne overtog kolonien i 1655, flygtede slaverne op i bjergene, hvor de etablerede sig med landbrug og jagt. Denne befolkningsgruppe kaldes maroons. Briterne hentede nye slaver til deres plantager, men Jamaicas historie præges af modstand mod overmagten. Det har været flere væbnede konflikter mellem briterne og maroonerne. Slaver flygtede i flere perioder for at slutte sig til dem, som var frie, og det var også flere større oprør blandt slaverne.

Fra 1739 fik Jamaica delvis selvstændighed, men frem til 1938 blev landet domineret af de hvide, som udgjorde 1% af befolkningen. Dette året blev People's National Party (PNP) oprettet, og det sorte flertal fremsatte krav om økonomiske og sociale reformer. I midten af 50’erne emigrerede mere end 100 000 jamaicanere til Storbritannien og USA. I 1959 fik landet indre selvstyre og i 1962 fuld selvstændighed.

Siden Jamaica blev selvstændig fra briterne i 1962, har højrepartiet Jamaicas arbejderparti (JLP) og det socialdemokratiske Folkets Nationale parti (PNP) skiftevis haft regeringsmagten. Siden 60’erne har økonomien været igennem forskellige rutsjeturer – og udfordringer med social uro og bandekriminalitet. I 80’erne blev valgkampen til en national tragedie. Over tusinde mennesker blev dræbt, og der blev indført undtagelsestilstand. PNP tabte, og JLP overtog med partilederen Edward Seaga som statsminister. Seaga ønskede en mere vestvendt politik og forsøgte hurtigt at knytte tættere bånd til USA. Han bad også om hjælp fra IMF. I 1988 blev landet ramt af orkanen Gilbert, som førte til enorme ødelæggelser på bebyggelser og i landbruget. Året efter tog PNP magten tilbage med Michael Manley som statsminister. Han førte en politik, som var forenelig med rådene fra IMF, men da den jamaicanske dollar blev sluppet fri i 1990, medførte det en enorm prisforhøjelse, og PNP’s popularitet dalede i takt med pengeværdien. 

I november 2011 havde JLP haft magten i tre år, men i valget 2011 tabte de igen til PNP. Landets første kvindelige statsminister, Portia Simpson Miller, vandt støtte hos de fattige, som var trætte af manglen på arbejde, bolig, skyhøje strømpriser og usikker tilgang til vand. Det lykkedes hende at forhandle en ny aftale med IMF på plads i 2013. Vilkårene for lånet var blandt andet nye nedskæringer i den offentlige sektor. Fagforeningerne protesterede, men regeringen har insisteret på, at hvis ikke Jamaica får reduceret den enorme statsgæld, så går de en dyster fremtid i møde. 

Regeringen tog også kampen op for at bekæmpe den omfattende kriminalitet. Målet var at reducere antallet dræbte med en hver dag inden 2017. Det amerikanske udenrigsdepartements internationale rapport om narkotikabekæmpelse viser, at Jamaica har gjort fremskridt. Men i en rapport fra 2012 blev det slået fast, at Jamaica har over 250 kriminelle bander, som opererer ganske frit. 

Samfund og politik

Jamaica satsede tidligt på at opbygge et velfærdssystem for alle sine indbyggere. Allerede i 1938 indførte de mindsteløn, og i 1966 kom et system for alderspension og forsikringer på plads. FN har alligevel udregnet, at hver femte jamaicanere levede i fattigdom i 2012. Det er en nedgang fra 1991, hvor omtrent hver tredje blev defineret som fattige. Tilgangen til rent vand er dog blevet bedre, sanitæranlæggene fungerer, og den forventede levealder er øget. 

Det største sociale problem i landet er kriminaliteten, ikke mindst i hovedstaden Kingston. Koblingen mellem narkotika og kriminalitet er tydelig. Både narkotikahandelen og misbrug af narkotika er omfattende. Jamaica ligger på verdenstoppen i antallet af drab. 

Jamaica er måske mest kendt for rastafari-bevægelsen, der fremstod som en mobiliserende reaktion mod undertrykkelsen af den sorte befolkning. Drømmen om at vende tilbage til Afrika stod stærkt, og de havde en egen tolkning af Bibelen, hvor Etiopiens kejser Haile Selassie fremstod som den levende Kristus (Jah). Rastafari-bevægelsens mest kendte formidlingsform er reggaemusikken. Maroon-traditionen havde bidraget til, at den autentiske afrikanske kultur stod stærkt på Jamaica.

Økonomi og handel

Jamaicas økonomi har siden 60’erne udviklet sig fra at være helt afhængig af landbrug til at basere sig mere og mere på mineindustri, turisme og penge, som jamaicanere bosat i udlandet, sender hjem. Landbruget spiller dog fortsat en ganske vigtig rolle i landets økonomi, og det er særligt sukker og bananer, som dyrkes. Men siden 60’erne har Jamaica været en verdensledende leverandør af aluminium, og det er især eksport af bauxit og alluminiumoksid. Det har samtidig gjort økonomien i landet sårbar – for hver gang priserne svinger på verdensmarkedet, påvirkes nationalbudgetterne. 

I 70’erne nærmede Jamaica sig Cuba for at styrke sammenholdet i Caribien, hvilket førte til en amerikansk kampagne mod Jamaica. Bauxitselskaberne fik reduceret deres aktiviteter, turismen blev svækket, og USA trak deres økonomiske støtte til øen tilbage. Dette fik dramatiske konsekvenser. I 1981 brød Jamaica sine forbindelser til Cuba, og de blev hurtigt USA’s vigtigste støtte i området.

Siden 90’erne er den økonomiske politik blevet dikteret af IMF (Den Internationale Pengefond), hvilket har ført til øget privatisering, at statsgælden har kommet under kontrol, og at landet har fået bugt med den galopperende inflation. Fra årtusindskiftet har Jamaica oplevet en forholdsvis stærk økonomisk vækst, men den forventes ikke at vare ved. Statsgælden er fortsat 128% af BNP, og knap halvdelen af statsbudgettet går til at betale renter – og en fjerdedel til udbetaling af lønninger. Årsagen er lavt skatteniveau og store lønomkostninger til den offentlige sektor.

I 2013 var arbejdsløsheden 16%, en stigning fra året før, hvilket skyldes krav fra IMF om at privatisere statslige selskaber i større grad samt en ny skattereform.  

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Jamaica på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  58 790 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  1,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,018
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  19,90
  procent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,608
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  52,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  60,5
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  7 422
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  2,59
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  3,6
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,068
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  44
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  11,13
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  63,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  8,9
  Procent
  Undervægtige børn
  3,6
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  15
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,7
  Procent
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  89
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  11
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  46
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  5
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  96,3
  Procent
  Alfabetisme
  88,1
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,5
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,422
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  45,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  17,46
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 056
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  98,2
  Prosent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  31,0
  Procent
  Ledighed
  9,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  14 781 107 822
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  5 114
  US Dollar
  Primære erhverv
  6
  Procent
  Sekundære erhverv
  20
  Procent
  Tertiære erhverv
  72
  Procent
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  48,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Jamaica

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstal
  2 898 677
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3 680
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  24
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,732
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  76
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,89
  Skala: 1-10 (10 er bedst)