[[suggestion]]
Japan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tokyo

Etniske grupper

Japanere 98%, koreanere og kinesere 1%, andre 1%

Sprog

Japansk

Religion

Shinto og buddhisme 84%, andre/uspecificeret/ingen 16%

Bruttonationalindkomst per indbygger

42 281 PPP$

Andre landesider

Geografi

Japan består af flere tusinde øer, de fleste af dem små og ubeboede. Størstedelen af ​​befolkningen bor på de fire største øer. To tredjedele af landet er dækket af tæt skov og forvredet bjerg terræn, hvilket gør, at kun en meget lille del af Japan er beboelig og med dyrkbar landbrugsjord. Landet er beliggende i et område af stor geologisk aktivitet, og er hjemsted for næsten en tiendedel af verdens aktive vulkaner. Landet ofte ramt af jordskælv og mindre flodbølger. Japan har et tempereret monsunklima, med store skift i nedbør og temperatur. Der er store forskelle i temperaturen i landet - i det høje nord er det koldt, med blæsende vintre, mens de sydlige dele er næsten tropisk klima med ensartede høje temperaturer hele året rundt. Den hurtige industrialisering har haft store konsekvenser for miljøet i Japan og i de større byer er især luftkvaliteten et stort problem. Personer der har problemer med luftvejene er ofte nødt til at blive inde i flere dage om ugen for at undgå at blive syge når smoggen er særligt slem. Også store dele af ferskvandet er alvorligt forurenet af udslip fra den tunge industri

I 2011 oplevede Japan det kraftigste jordskælv i landets historie, efterfulgt at en voldsom tsunami som forsagede store ødelæggelser langs den nordøstlige kyst. 

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Japan, ville vi behøve 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Efter indvandrere fra de kinesiske og koreanske fastland havde indført risdyrkning og metal på øerne, omkring 300 f.Kr., begyndte de første spæde forsøg på statsdannelse at tage form på de japanske øer. I 600-tallet opblomstrede Heian riget med Kyoto som hovedstad og sæde for kejseren. I 1100-tallet begyndte mægtige krigsherrer at overtage stadig mere magt, og fra 1200-tallet var kejseren i praksis kun en symbolsk figur, mens provinserne blev regeret af krigsherrer. Efter en række krige, blev dagens Japan forenet som ét rige omkring år 1600. De næste 250 år var landet mere eller mindre lukket for omverdenen under Tokugawa dynastiet. Først efter amerikanske krigsskibe trængte ind i nationens havne, for at indgå handelsaftaler i midten af 1800-tallet, begyndte Japan at forholde sig til andre lande igen. Åbningen til verden betød, at magten igen var centreret om kejseren, som søsatte omfattende moderniseringsreformer af hele samfundet. På kort tid, blev Japan et af de mest magtfulde lande i Østasien. Under Anden Verdenskrig deltog Japan på den tabende side, og i 1945 blev verdens eneste atombomber, der blev anvendt under krigen, kastet over de japanske byer Nagasaki og Hiroshima. Efter mange års genopbygning rejste landet sig igen som en af de vigtigste i Østasien.

Samfund og politik

Japan er i dag en central aktør i international og regional politik, og spiller en afgørende rolle for stabiliteten i Østasien, særligt i forhold til nabolande som Kina og Nordkorea. Landet er stadig kontrolleret af den vestligt inspirerede forfatning, der blev skrevet af sejrherrerne fra Anden Verdenskrig i 1947. Kejseren er regeringens formelle overhoved, men den reelle magt udøves af premierministeren, der danner regering på grundlag af regelmæssige valg. Efterkrigstidens politik har været domineret af det konservative Liberale Demokratiske Parti LDP, der har en række tætte bånd til både industrien og bureaukrati. Oppositionen har aldrig formået at samle en reel udfordrer til LDP, der har siddet med regeringsmagten, de fleste af de sidste årtier. De centrale politiske temaer i de senere år har været det spændte forhold til nabolandene, privatisering af den gigantiske statsejede postvæsen og håndtering af en økonomi, der aldrig kom sig fuldstændig efter krisen i midten af ​​1990'erne. Selvmordsraten i Japan er blandt verdens højeste.

I 2015 godkendte parlamentet midlertidige lovændringer som åbner for at Japan kan bidrage i militære operationer i udlandet under enkelte omstændigheder. Kejseren er statens formelle overhovede, men den reelle magt udøves af statsministeren. Han/hun danner regering med udgangspunkt i jævnlige valg. I efterkrigstiden har politikken været dominerende af det konservative liberaldemokratiske parti LDP. De senere år har  Det demokratiske parti DPJ også haft magten. Energitilgang og brug af kernekraft er sammen med treg økonomi og en aldrende befolkninge blandt de største udfordringer Japan står overfor. Derudover er forholdet til Kina blevet mere anspændt, og det har føret til øget nationalisme. Levestandarden i Japan er høj, og forbedringerne som er kommet som følge af økonomisk vækst er ganske jævnt fordelt. 

Økonomi og handel

Japan er et af de største og vigtigste økonomier, og er verdens førende inden for flere områder inden for elektronik og IT. Landet genopbyggede sin industrielle kapacitet inden for meget kort tid efter ødelæggelsen fra anden verdenskrig, og oplevede en kolossal vækst fra 1960'erne og fremefter. Den eksplosive vækst blev til på baggrund af en meget højt uddannet befolkning, politisk stabilitet og de ​​eksisterende industrielle strukturer fra før krigen. Japan har ikke en markedsøkonomi i traditionel forstand, da båndene mellem erhvervslivet og det offentlige er særligt tætte – myndighederne udformer ofte regler og foranstaltninger i tæt samarbejde med store virksomheder for at sikre en stabil udvikling. Landet blev hårdt ramt af den asiatiske finanskrise i 1990'erne, men steg igen senere i 2000. I dag kæmper landet med en stadig stigende offentlig gæld, en faldende arbejdsstyrke og en voldsom bølge ældre nødvendiggør en fornyelse af pensionssystemet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Japan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,876
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  90,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  1 214 048
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  9,54
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  3,4
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,391
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Korruption
  73
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  29,36
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  34,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,9
  Procent av BNP
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  2,3
  Procent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  84
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  5
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  1
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  4
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  15
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  98,2
  Procent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,116
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  43,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  10,11
  Procent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  97,2
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  0
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  7 820
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  5,9
  Procent
  Ledighed
  2,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  4 872 415 104 315
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  38 430
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  29
  Procent
  Tertiære erhverv
  73
  Procent
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  90,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Japan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  9 296
  Personer
  Befolkningstal
  127 185 332
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  155
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  33 395
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,909
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  87
  År
  Forventet levealder for mænd
  80
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,89
  Skala: 1-10 (10 er bedst)