[[suggestion]]
Jordan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Amman

Etniske grupper

Arabere 98%, armenere 1%, Circassian 1%

Sprog

Arabisk (officielt)

Religion

Muslimer 97,2%(hovedsageligt sunnimuslimer), kristne 2,2%, andre 0,6%

Befolkningtal

9 903 802

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

89 320 km2

Valuta

Jordanske dinarer

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 048 PPP$

Nationaldag

25. maj

Andre landesider

Geografi

Jordan har en cirka 3 km lang lystlinje syd ved Aqababugten, og er ellers omgivet af nabolande til alle sider. Store dele af landområdet er et tørt højplateau på mellem 700 og 1000 meters højde. I vest begynder en dyb dal, som leder ned til Jordanfloden og Dødehavet. Dødehavet ligger 400 meter under havoverfladen, og er jordklodens laveste punkt. I nordøst er det ørkenlandskab, og alle de store byer ligger vest i landet. 

Mangel på ferskvand er Jordans største miljøproblem. Mange vandprojekter er blevet forsøgt i nabolandene, men den politiske uro i regionen gør det vanskeligt. I 2002 blev Jordan og Israel enige om at bygge en vandledning fra Rødehavet til Dødehavet for at undgå, at Dødehavet udtørrer. Vandniveauet i Dødehavet synker 1 meter om året, fordi Jordanfloden bliver tappet meget for ferskvand for at holde gang i landbruget. Andre miljøudfordringer for Jordan er afskovning, overgræsning, jorderosion og ørkenspredning.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Jordan, ville vi behøve 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Nutidens Jordan har været beboet i 8000 år og har været under både kristen og muslimsk kontrol. Fra 633, var Jordan under det islamiske kalifat. I 1516-1918 var Jordan del af det Osmanniske Rige. Efter Første Verdenskrig krævede arabiske nationalister uafhængighed, men dette blev afvist af Frankrig og Storbritannien. De store magter delte Mellemøsten mellem sig i mandatområder, og Storbritannien fik Jordan. Nogle år senere blev Jordan delvist uafhængigt, men Storbritannien havde stadig kontrol over landets militær, økonomi og udenrigspolitik.

Jordan blev et uafhængigt kongerige, da briterne trak sig ud i 1946. Siden da, har udviklingen i landet været tæt knyttet til Israel/Palæstinakonflikten. Ved oprettelsen af Israel i 1948 gik Jordan, sammen med Egypten, Syrien og Irak, i krig og besatte Vestbredden og Østjerusalem. Områderne blev generobret i 1967 og dermed tabte Jordan rige landbrugsområder og mange turistattraktioner i det hellige land. Jordan indgik en fredsaftale med Israel i 1994. Jordan blev et uafhængigt kongerige i 1946, da briterne trak sig ud i 1946. Siden da har udviklingen i landet været tæt knyttet til Israel/Palæstinakonflikten. Ved oprettelsen af Israel i 1948 gik Jordan, sammen med Egypten, Syrien og Irak, i krig og besatte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Områderne blev generobret i 1967 og så tabte Jordan rige landbrugsområder og mange turist attraktioner i det hellige land. Jordan indgik en fredsaftale med Israel i 1994. 

Samfund og politik

Jordan er et monarki, og størstedelen af magten ligger hos kongefamilien. Den jordanske hashemitiske kongefamilie regnes for at være efterkommere af profeten Muhammed, hvilket giver den legitimitet hos befolkningen. Kongen er statschef og øverstkommanderende for hæren. Han har også den udøvende magt og har ret til at erklære krig, slutte fred, udlove eller aflyse valg og opløse parlamentet. Først i 1992 blev politiske partier tilladt. Det vigtigste parti er Den islamistiske aktionsfront, som er knyttet til den islamistiske bevægelse, Det muslimske broderskab. Jordan har længe været blandt Vestens og USA’s nærmeste allierede i regionen.

Efter der udbrød borgerkrig i nabolandet Syrien, har Jordan taget imod over en halv million syriske flygtninge. Oveni dette er der registreret over 2 millioner palæstinensiske flygtninge i landet, hvilket udgør mellem 60-70 % af befolkningen.

Forholdet til de andre lande i sikkerhedsrådet

Jordan blev valgt til at sidde i sikkerhedsrådet i to år, fra start 2014 til udgangen af 2015.

Jordan har i flere årtier haft et tæt samarbejde med USA og Storbritannien, både økonomisk, militært og politisk. Jordan har ført en pro-Vesten politik, og har været en vigtig alliancepartner for NATO. Forholdet til USA og Vesten fik sig et knæk under golfkrigen, da Jordan ikke ville tage afstand til Irak og valgte at forholde sig neutral, men forholdet er siden da igen blevet forbedret. Jordan har fået økonomisk støtte fra USA i mange årtier, både i form af lån og lånegarantier. USA har også støttet forskellige udviklingsprojekter inden for sundhed, uddannelse og infrastruktur.

I forbindelse med at mange syriske flygtninge er ankommet til Jordan, har USA givet økonomisk støtte til at håndtere det store antal flygtninge, og har derudover givet en garanti for lån til Jordans sårbare økonomi.

Jordans forhold til Rusland har været stabilt og venligt, siden der blev oprettet demokratiske forbindelser mellem landene i 60’erne.

Forholdet til Syrien

Forholdet mellem Jordan og Syrien går langt tilbage, da Jordan tidligere var en del af Syrien. Efter første verdenskrig, blev staterne dannet efter en aftale med Storbritannien og Frankrig. Forholdet mellem Syrien og Jordan har svunget mellem at være stabilt og diplomatisk og til at være præget af væbnede konflikter. Siden den første golfkrig i begyndelsen af 1900-tallet, er forholdet mellem landene blevet forbedret. Efter at Jordan og Israel underskrev en fredsaftale og etablerede diplomatiske forbindelser, er Jordan blevet et vigtigt transitområde for syriske forretningsfolk, som skal gøre forretninger i de palæstinensiske dele af Israel. Siden den syriske borgerkrig brød ud, er forholdet mellem Syrien og Jordan dog blevet mere kompliceret. Der har været tilfælde af sammenstød mellem syriske og jordanske styrker i grænseområderne mellem landene.

Som naboland til Syrien, er Jordan stærkt påvirket af den syriske borgerkrig. Syriske flygtninge begyndte at krydse den jordanske grænse i 2011. I marts 2015 var der registreret omkring 600.000 syriske flygtninge i Jordan. Dette tal er kun baseret på de registrerede flygtninge, og det faktiske tal er angiveligt en langt højere. Der er oprettet flygtningelejre i Jordan, og flere er under opbygning. Forskellige hjælpeorganisationer står for den praktiske opbygning af lejrene, men det er Jordan som har det officielle administrative ansvar for dem.

Sammen med Luxemborg og Australien, var Jordan med til at forhandle resolutionerne om Syrien, som blev vedtaget i februar 2014. Jordan udtalte også, at borgerkrigen i Syrien har store konsekvenser for nabolandene, specielt Jordan, og at den truer sikkerheden og stabiliteten i hele Mellemøsten. Jordan kommer til at holde et skarpt øje med, at parterne i konflikten retter sig efter resolutionerne.

Økonomi og handel

På trods af mangel på naturressourcer og en lille landbrugssektor har Jordan opnået større velstand end mange andre lande i regionen. Dette skyldes hovedsageligt bistand fra udlandet, indtægter fra jordanere, som arbejder i udlandet, og eksport af fosfat. Oveni dette udnytter Jordan sin placering som knudepunkt mellem Europa og Mellemøsten, og af at have en veluddannet arbejdsstyrke.

Bygge og anlæg, samt varetransport er vigtige indtægtskilder, og der satses på opbygning af en IT-industri. Jordan vil også videreudvikle turismen, som er en vigtig indtægtskilde for landet. Det store flertal kommer fra andre muslimske lande, blandt andet rejse mange gennem Jordan på pilgrimsfærden til Mekka. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Jordan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet