[[suggestion]]
Jordan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Amman

Etniske grupper

Arabere 98%, armenere 1%, Circassian 1%

Sprog

Arabisk (officielt)

Religion

Muslimer 97,2%(hovedsageligt sunnimuslimer), kristne 2,2%, andre 0,6%

Befolkningtal

6 187 000

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

89 320 km2

Valluta

Jordanske dinarer

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 048 PPP$

Nationaldag

25. maj

Andre landesider

Geografi

Jordan har en cirka 3 km lang lystlinje syd ved Aqababugten, og er ellers omgivet af nabolande til alle sider. Store dele af landområdet er et tørt højplateau på mellem 700 og 1000 meters højde. I vest begynder en dyb dal, som leder ned til Jordanfloden og Dødehavet. Dødehavet ligger 400 meter under havoverfladen, og er jordklodens laveste punkt. I nordøst er det ørkenlandskab, og alle de store byer ligger vest i landet. 

Mangel på ferskvand er Jordans største miljøproblem. Mange vandprojekter er blevet forsøgt i nabolandene, men den politiske uro i regionen gør det vanskeligt. I 2002 blev Jordan og Israel enige om at bygge en vandledning fra Rødehavet til Dødehavet for at undgå, at Dødehavet udtørrer. Vandniveauet i Dødehavet synker 1 meter om året, fordi Jordanfloden bliver tappet meget for ferskvand for at holde gang i landbruget. Andre miljøudfordringer for Jordan er afskovning, overgræsning, jorderosion og ørkenspredning.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Jordan, ville vi behøve 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Nutidens Jordan har været beboet i 8000 år og har været under både kristen og muslimsk kontrol. Fra 633, var Jordan under det islamiske kalifat. I 1516-1918 var Jordan del af det Osmanniske Rige. Efter Første Verdenskrig krævede arabiske nationalister uafhængighed, men dette blev afvist af Frankrig og Storbritannien. De store magter delte Mellemøsten mellem sig i mandatområder, og Storbritannien fik Jordan. Nogle år senere blev Jordan delvist uafhængigt, men Storbritannien havde stadig kontrol over landets militær, økonomi og udenrigspolitik.

Jordan blev et uafhængigt kongerige, da briterne trak sig ud i 1946. Siden da, har udviklingen i landet været tæt knyttet til Israel/Palæstinakonflikten. Ved oprettelsen af Israel i 1948 gik Jordan, sammen med Egypten, Syrien og Irak, i krig og besatte Vestbredden og Østjerusalem. Områderne blev generobret i 1967 og dermed tabte Jordan rige landbrugsområder og mange turistattraktioner i det hellige land. Jordan indgik en fredsaftale med Israel i 1994. Jordan blev et uafhængigt kongerige i 1946, da briterne trak sig ud i 1946. Siden da har udviklingen i landet været tæt knyttet til Israel/Palæstinakonflikten. Ved oprettelsen af Israel i 1948 gik Jordan, sammen med Egypten, Syrien og Irak, i krig og besatte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Områderne blev generobret i 1967 og så tabte Jordan rige landbrugsområder og mange turist attraktioner i det hellige land. Jordan indgik en fredsaftale med Israel i 1994. 

Samfund og politik

Jordan er et monarki, og størstedelen af magten ligger hos kongefamilien. Den jordanske hashemitiske kongefamilie regnes for at være efterkommere af profeten Muhammed, hvilket giver den legitimitet hos befolkningen. Kongen er statschef og øverstkommanderende for hæren. Han har også den udøvende magt og har ret til at erklære krig, slutte fred, udlove eller aflyse valg og opløse parlamentet. Først i 1992 blev politiske partier tilladt. Det vigtigste parti er Den islamistiske aktionsfront, som er knyttet til den islamistiske bevægelse, Det muslimske broderskab. Jordan har længe været blandt Vestens og USA’s nærmeste allierede i regionen.

Efter der udbrød borgerkrig i nabolandet Syrien, har Jordan taget imod over en halv million syriske flygtninge. Oveni dette er der registreret over 2 millioner palæstinensiske flygtninge i landet, hvilket udgør mellem 60-70 % af befolkningen.

Forholdet til de andre lande i sikkerhedsrådet

Jordan er valgt til at sidde i sikkerhedsrådet i to år (start 2014-udgangen af 2015)

Jordan har i flere årtier haft et tæt samarbejde med USA og Storbritannien, både økonomisk, militært og politisk. Jordan har ført en pro-Vesten politik, og har været en vigtig alliancepartner for NATO. Forholdet til USA og Vesten fik sig et knæk under golfkrigen, da Jordan ikke ville tage afstand til Irak og valgte at forholde sig neutral, men forholdet er siden da igen blevet forbedret. Jordan har fået økonomisk støtte fra USA i mange årtier, både i form af lån og lånegarantier. USA har også støttet forskellige udviklingsprojekter inden for sundhed, uddannelse og infrastruktur.

I forbindelse med at mange syriske flygtninge er strømmet til Jordan, har USA givet økonomisk støtte til at håndtere flygtningestrømmen, og har derudover givet en garanti for lån til Jordans sårbare økonomi.

Jordans forhold til Rusland har været stabilt og venligt efter at der blev oprettet demokratiske forbindelser mellem landene i 60’erne.

Forholdet til Syrien

Forholdet mellem Jordan og Syrien går langt tilbage. Tidligere var Jordan en del af Syrien. Efter første verdenskrig, blev staterne dannet efter en aftale med Storbritannien og Frankrig. Forholdet mellem Syrien og Jordan har svinget mellem at være stabilt og diplomatisk, og væbnede konflikter landene imellem. Siden den første golfkrig i begyndelsen af 1900-tallet, er forholdet mellem landene blevet forbedret. Efter at Jordan og Israel underskrev en fredsaftale og etablerede diplomatiske forbindelser, er Jordan blevet et vigtigt transitområde for syriske forretningsfolk, som skal gøre forretninger i de palæstinensiske dele af Israel. Siden den syriske borgerkrig brød ud, er forholdet mellem Syrien og Jordan dog blevet mere kompliceret. Der har været tilfælde af sammenstød mellem syriske og jordanske styrker i grænseområderne mellem landene.

Som naboland til Syrien, er Jordan stærkt påvirket af den syriske borgerkrig. Syriske flygtninge begyndte at krydse den jordanske grænse i 2011, og siden dengang er omkring 600.000 syriske flygtninge kommet til Jordan. Dette tal er kun baseret på de registrerede flygtninge, og det faktiske tal er angiveligt en langt højere. Der er oprettet flygtningelejre i Jordan, og flere er under opbygning. Forskellige hjælpeorganisationer står for den praktiske opbygning af lejrene, men det er Jordan som har det officielle administrative ansvar for dem.

Sammen med Luxemborg og Australien, var Jordan med til at forhandle resolutionerne om Syrien, som blev vedtaget i februar 2014. Jordan udtalte også, at borgerkrigen i Syrien har store konsekvenser for nabolandene, specielt Jordan, og at den truer sikkerheden og stabiliteten i hele Mellemøsten. Jordan kommer til at holde et skarpt øje med, at parterne i konflikten retter sig efter resolutionerne.

Økonomi og handel

På trods af mangel på naturressourcer og en lille landbrugssektor har Jordan opnået større velstand end mange andre lande i regionen. Dette skyldes hovedsageligt bistand fra udlandet, indtægter fra jordanere, som arbejder i udlandet, og eksport af fosfat. Oveni dette udnytter Jordan sin placering som knudepunkt mellem Europa og Mellemøsten, og af at have en veluddannet arbejdsstyrke.

Bygge og anlæg, samt varetransport er vigtige indtægtskilder, og der satses på opbygning af en IT-industri. Jordan vil også videreudvikle turismen, som er en vigtig indtægtskilde for landet. Det store flertal kommer fra andre muslimske lande, blandt andet rejse mange gennem Jordan på pilgrimsfærden til Mekka. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Jordan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  89 320
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  2,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  1,1
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  9 903 802
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  3,0
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,478
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,735
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  12,9
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  18 789
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  5 639
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 941 577
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  34
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,104
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  15
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  6
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  3,00
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,1
  Hektar pr. person
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,864
  Skala
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Korruption
  48
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  5
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  76,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,2
  Procent
  Alfabetisme
  98,0
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  96,9
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  99
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  33,0
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  1,7
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  30
  Procent
  Tertiære erhverv
  66
  Procent
  Udenlandsgæld
  24 255 798 000
  US dollar