[[suggestion]]
Jordan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Amman

Etniske grupper

Arabere 98%, armenere 1%, Circassian 1%

Sprog

Arabisk (officielt)

Religion

Muslimer 97,2%(hovedsageligt sunnimuslimer), kristne 2,2%, andre 0,6%

Befolkningtal

9 903 802

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

89 320 km2

Valluta

Jordanske dinarer

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 048 PPP$

Nationaldag

25. maj

Andre landesider

Geografi

Jordan har en cirka 3 km lang lystlinje syd ved Aqababugten, og er ellers omgivet af nabolande til alle sider. Store dele af landområdet er et tørt højplateau på mellem 700 og 1000 meters højde. I vest begynder en dyb dal, som leder ned til Jordanfloden og Dødehavet. Dødehavet ligger 400 meter under havoverfladen, og er jordklodens laveste punkt. I nordøst er det ørkenlandskab, og alle de store byer ligger vest i landet. 

Mangel på ferskvand er Jordans største miljøproblem. Mange vandprojekter er blevet forsøgt i nabolandene, men den politiske uro i regionen gør det vanskeligt. I 2002 blev Jordan og Israel enige om at bygge en vandledning fra Rødehavet til Dødehavet for at undgå, at Dødehavet udtørrer. Vandniveauet i Dødehavet synker 1 meter om året, fordi Jordanfloden bliver tappet meget for ferskvand for at holde gang i landbruget. Andre miljøudfordringer for Jordan er afskovning, overgræsning, jorderosion og ørkenspredning.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Jordan, ville vi behøve 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Nutidens Jordan har været beboet i 8000 år og har været under både kristen og muslimsk kontrol. Fra 633, var Jordan under det islamiske kalifat. I 1516-1918 var Jordan del af det Osmanniske Rige. Efter Første Verdenskrig krævede arabiske nationalister uafhængighed, men dette blev afvist af Frankrig og Storbritannien. De store magter delte Mellemøsten mellem sig i mandatområder, og Storbritannien fik Jordan. Nogle år senere blev Jordan delvist uafhængigt, men Storbritannien havde stadig kontrol over landets militær, økonomi og udenrigspolitik.

Jordan blev et uafhængigt kongerige, da briterne trak sig ud i 1946. Siden da, har udviklingen i landet været tæt knyttet til Israel/Palæstinakonflikten. Ved oprettelsen af Israel i 1948 gik Jordan, sammen med Egypten, Syrien og Irak, i krig og besatte Vestbredden og Østjerusalem. Områderne blev generobret i 1967 og dermed tabte Jordan rige landbrugsområder og mange turistattraktioner i det hellige land. Jordan indgik en fredsaftale med Israel i 1994. Jordan blev et uafhængigt kongerige i 1946, da briterne trak sig ud i 1946. Siden da har udviklingen i landet været tæt knyttet til Israel/Palæstinakonflikten. Ved oprettelsen af Israel i 1948 gik Jordan, sammen med Egypten, Syrien og Irak, i krig og besatte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Områderne blev generobret i 1967 og så tabte Jordan rige landbrugsområder og mange turist attraktioner i det hellige land. Jordan indgik en fredsaftale med Israel i 1994. 

Samfund og politik

Jordan er et monarki, og størstedelen af magten ligger hos kongefamilien. Den jordanske hashemitiske kongefamilie regnes for at være efterkommere af profeten Muhammed, hvilket giver den legitimitet hos befolkningen. Kongen er statschef og øverstkommanderende for hæren. Han har også den udøvende magt og har ret til at erklære krig, slutte fred, udlove eller aflyse valg og opløse parlamentet. Først i 1992 blev politiske partier tilladt. Det vigtigste parti er Den islamistiske aktionsfront, som er knyttet til den islamistiske bevægelse, Det muslimske broderskab. Jordan har længe været blandt Vestens og USA’s nærmeste allierede i regionen.

Efter der udbrød borgerkrig i nabolandet Syrien, har Jordan taget imod over en halv million syriske flygtninge. Oveni dette er der registreret over 2 millioner palæstinensiske flygtninge i landet, hvilket udgør mellem 60-70 % af befolkningen.

Forholdet til de andre lande i sikkerhedsrådet

Jordan blev valgt til at sidde i sikkerhedsrådet i to år, fra start 2014 til udgangen af 2015.

Jordan har i flere årtier haft et tæt samarbejde med USA og Storbritannien, både økonomisk, militært og politisk. Jordan har ført en pro-Vesten politik, og har været en vigtig alliancepartner for NATO. Forholdet til USA og Vesten fik sig et knæk under golfkrigen, da Jordan ikke ville tage afstand til Irak og valgte at forholde sig neutral, men forholdet er siden da igen blevet forbedret. Jordan har fået økonomisk støtte fra USA i mange årtier, både i form af lån og lånegarantier. USA har også støttet forskellige udviklingsprojekter inden for sundhed, uddannelse og infrastruktur.

I forbindelse med at mange syriske flygtninge er ankommet til Jordan, har USA givet økonomisk støtte til at håndtere det store antal flygtninge, og har derudover givet en garanti for lån til Jordans sårbare økonomi.

Jordans forhold til Rusland har været stabilt og venligt, siden der blev oprettet demokratiske forbindelser mellem landene i 60’erne.

Forholdet til Syrien

Forholdet mellem Jordan og Syrien går langt tilbage, da Jordan tidligere var en del af Syrien. Efter første verdenskrig, blev staterne dannet efter en aftale med Storbritannien og Frankrig. Forholdet mellem Syrien og Jordan har svunget mellem at være stabilt og diplomatisk og til at være præget af væbnede konflikter. Siden den første golfkrig i begyndelsen af 1900-tallet, er forholdet mellem landene blevet forbedret. Efter at Jordan og Israel underskrev en fredsaftale og etablerede diplomatiske forbindelser, er Jordan blevet et vigtigt transitområde for syriske forretningsfolk, som skal gøre forretninger i de palæstinensiske dele af Israel. Siden den syriske borgerkrig brød ud, er forholdet mellem Syrien og Jordan dog blevet mere kompliceret. Der har været tilfælde af sammenstød mellem syriske og jordanske styrker i grænseområderne mellem landene.

Som naboland til Syrien, er Jordan stærkt påvirket af den syriske borgerkrig. Syriske flygtninge begyndte at krydse den jordanske grænse i 2011. I marts 2015 var der registreret omkring 600.000 syriske flygtninge i Jordan. Dette tal er kun baseret på de registrerede flygtninge, og det faktiske tal er angiveligt en langt højere. Der er oprettet flygtningelejre i Jordan, og flere er under opbygning. Forskellige hjælpeorganisationer står for den praktiske opbygning af lejrene, men det er Jordan som har det officielle administrative ansvar for dem.

Sammen med Luxemborg og Australien, var Jordan med til at forhandle resolutionerne om Syrien, som blev vedtaget i februar 2014. Jordan udtalte også, at borgerkrigen i Syrien har store konsekvenser for nabolandene, specielt Jordan, og at den truer sikkerheden og stabiliteten i hele Mellemøsten. Jordan kommer til at holde et skarpt øje med, at parterne i konflikten retter sig efter resolutionerne.

Økonomi og handel

På trods af mangel på naturressourcer og en lille landbrugssektor har Jordan opnået større velstand end mange andre lande i regionen. Dette skyldes hovedsageligt bistand fra udlandet, indtægter fra jordanere, som arbejder i udlandet, og eksport af fosfat. Oveni dette udnytter Jordan sin placering som knudepunkt mellem Europa og Mellemøsten, og af at have en veluddannet arbejdsstyrke.

Bygge og anlæg, samt varetransport er vigtige indtægtskilder, og der satses på opbygning af en IT-industri. Jordan vil også videreudvikle turismen, som er en vigtig indtægtskilde for landet. Det store flertal kommer fra andre muslimske lande, blandt andet rejse mange gennem Jordan på pilgrimsfærden til Mekka. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Jordan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  2 920 750 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,1
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,005
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  14,40
  procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,617
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  82,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  12,9
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  26 450
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  3,00
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  34
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,104
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  2
  Antall henrettede
  Korruption
  49
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  5
  Pressefrihed
  43,11
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  76,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  4,8
  Procent av BNP
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  13,5
  Procent
  Undervægtige børn
  2,4
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  17
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  58
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  10
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  26
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  7
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,1
  Procent
  Alfabetisme
  97,9
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  92,4
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,478
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  17,8
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  15,38
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  93,3
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  77
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 888
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  33,0
  Procent
  Ledighed
  15,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  40 068 308 451
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  4 130
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  25
  Procent
  Tertiære erhverv
  66
  Procent
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  66,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Jordan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  18 789
  Personer
  Befolkningstal
  9 903 802
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  5 639
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 941 577
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,735
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  72
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,91
  Skala: 1-10 (10 er bedst)