[[suggestion]]
Kap Verde

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Praia

Etniske grupper

Kreol (mulat) 71%, afrikansk 28%, europæisk 1%

Sprog

Portugisisk (officielt), kreol (blanding af portugisisk og vestafrikansk)

Religion

Kristendom: katolsk (blandet med afrikansk tro) og protestantisk

Befolkningtal

496 000

Styreform

Republik

Areal

4 030 000

Valluta

Escudo à 100 centavos

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 551 PPP$

Nationaldag

5. juli

Andre landesider

Geografi

Cap Verde er et land, der består af 15 øer. Hovedstaden Praia ligger på den største ø, São Tiago. Cap Verde har mange bjerge og klipper. Øerne er hovedsagelig af vulkansk oprindelse og har dårlig flora. Der findes nogle grønne oaser, ofte med banan-afgrøder. Øgruppen ligger i forlængelse af Sahel bælte i Afrika, og er relativt hyppigt udsat for tørke. Det er både jord- og vandmangel på Kap Verde, hvilket har ført til, at mange har bosat sig i udlandet. Under ti procent af arealet er egnet til landbrug, og endvidere, gør mangel på vand, at Kap Verde er afhængig af massiv import af fødevarer.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Kap Verde, ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

De ubeboede Cap Verde Øer blev opdaget og koloniseret af portugiserne i 1400-tallet. På grund af øernes strategiske beliggenhed, blev de brugt som knudepunkt for slavehandelen til Latinamerika og Europa. Slavehandlen blev forbudt i 1876, og i kombination med en alvorlig tørke, førte det til en økonomisk nedtur. I kolonitiden fik forholdsvis mange fra Kap Verde uddannelse, og de ​​blev brugt i administrationen af ​​andre kolonier. Øgruppens status blev ændret i 1951 fra koloni til oversøisk provins, og 1961 blev alle borgere tildelt portugisisk statsborgerskab.  Forholdet mellem den tidligere portugisiske koloni Guinea-Bissau på fastlandet har været tæt, og målet i løbet af befrielseskampen var, at de to stater blev forenet. Men kuppet i Guinea-Bissau i 1980 satte en stopper for foreningen, og Cap Verde besluttede at fortsætte selvstændigt.

Efter uafhængigheden i 1975, havde Cap Verde et-parti system. Cap Verdes afrikanske uafhængighedsparti (PAICV) førte en socialistisk, men praktisk politik. Protester fra kirken og højt uddannede grupper i befolkningen førte til at PAICV måtte opgive sit politiske monopol i 1990, hvor  en ny forfatning blev vedtaget.

Året efter kunne man vælge mellem to partier: PAICV og Bevægelsen for demokrati (MPD), og MPD’s kandidat Antonio Mascarenhas Monteiro vandt valget. Monteiro prioriterede at åbne økonomien op for privatisering, samtidig med at han mange penge til sundhed og uddannelse. Som resultat var der i 90’erne økonomisk opsving. Parlamentsvalget i 2001 førte til et magtskifte, da PAICV vandt. Partiet har derefter vundet to valg: i 2006 og 2011. PAICV-lederen José Maria Neves er statsminister, mens MPD’s Carlos Fonseca har siddet på præsidentposten.

Samfund og politik

Cap Verde har altid været et vigtigt knudepunkt for skibsfarten mellem Europa, Afrika og Latinamerika. Cap Verde var det første af de fem portugisisktalende lande i Afrika, der indførte demokrati, og ses som værende et af de mest stabile i regionen. Til trods for økonomisk udvikling lever omtrent en ud af fire capverdianere under den nationale fattigdomsgrænse, og der der er store uligheder i landet.

 

Sundhed har længe været et prioriteret område for myndighederne. Næsten alle har adgang til sundhedsydelser, den forventede levealder er steget fra 52 år i 1960 tik 71 år i 2009. Landet har også et velfærdssystem, som de fleste har adgang til. Den største udfordring er adgang til rent vand, hvilket har ført til koleraudbrud med jævne mellemrum. Befolkningsvæksten er blevet holdt nede af udvandringer som følge af tørke. Tal fra 2010 viser at øerne har en ung befolkning: en ud af tre indbyggere er 14 år eller yngre.

Økonomi og handel

Cap Verde har haft god økonomisk udvikling siden uafhængigheden i 1975. I 2008 besluttede FN at regene landet for et udviklingsland. Cap Verde har begrænsede naturressourcer, og manglende jord og vand har hæmmet den økonomiske udvikling. Landet producerer ikke meget. Den smule handel, der sker består af sko, tøj, fisk og skaldyr. Eftersom at forudsætningen for at producere inden for landbrug, er turistindustrien en særlig vigtig indtægtskilde. Et andet særligt vigtigt tilskud er de penge, som capverdianere, der bor i udlandet, sender hjem. Landets største indtægt er dog bistand, som længe udgjorde 90% af statsbudgettet. Portugal er det land, der giver mest i bistand til Cap Verde, men også Verdensbanken, EU, Holland og USA bidrager.

Høj arbejdsløshed er en stor udfrodring for landet. En anden bekymring er nedgangstiderne i EU, for eksempel for Italien og Portugal, som er vigtige handelspartnere for Cap Verde. Man håber at den positive udvikling i turistindustrien vil fortsætte og kunne dæmme op for effekterne af en nedgang i handlen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kap Verde på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  Mangler data
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  13,6
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  22,3
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  553 335
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,1
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,654
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  8,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  9,4
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  194
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  18
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  138
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,93
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,6
  Hektar pr. person
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  57
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  68,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,3
  Procent
  Alfabetisme
  88,5
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  91,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  72
  Procent
 •  

  Kap Verde

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  17,6
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  6
  Procent
  Sekundære erhverv
  17
  Procent
  Tertiære erhverv
  75
  Procent
  Udenlandsgæld
  1 536 772 000
  US dollar