[[suggestion]]
Kasakhstan

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Astana

Etniske grupper

Qazaqer 53.4%, russere 30%, ukrainere 3.7%, usbekere 2.5%, tyskere 2.4%, tatarer 1.7%, uighurer 1.4%, andre/uspecificeret 4.9% (1999)

Sprog

Qazaq, russisk (2001)

Religion

Muslimer 47%, russisk ortodoks kristne 44%, protestanter 2%, andre/uspecificeret/ingen 7%

Bruttonationalindkomst per indbygger

25 286 PPP$

Andre landesider

Geografi

Kasakhstan er på størrelse med hele Vesteuropa. Det meste af jorden består af tørre steppe landskaber, dækket med græs og sand.  I øst ligger de kolde og øde Altay-bjerge. Landet har ingen adgang til kyst, og har et kontinentalt klima med kolde vintre og varme somre. Da landet var en del af Sovjetunionen, brugte sovjetiske myndigheder regionen til afprøvning af atomvåben og dumpning af giftigt affald. Dette har ført til omfattende miljøproblemer, og udgør en væsentlig sundhedsrisiko for landets befolkning. Enkelte områder er radioaktive, desuden er mange af floderne stærkt forurenede. Aralsøen er beskrevet som en af verdens værste miljøkatastrofer. Vandforsyning til industri- og landbrugsvarer fra bifloderne har ført til, at Aralsøen er faldet med 70 procent. Kemiske forurenende stoffer forbliver i udtørrede områder, og blæses rundt af vinden som sundhedsskadeligt støv.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Kasakhstan, ville vi behøve 3.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Kasakhstan har siden stenalderen været beboet af forskellige nomadestammer. I 1400-tallet, havde stammerne udviklet fælles sprog, kultur og økonomi. Historikere mener, at kasakherne sandsynligvis var de første til at tæmme og ride heste. Truslen om en mongolsk invasion i begyndelsen af 1700-tallet betød, at stammerne søgte beskyttelse hos den russiske zar. Kasakherne så alliancen som noget midlertidigt, men russerne opfattede det lidt anderledes: De så Kasakhstan som en ny region. I 1920 blev Kasakhstan en russisk republik, og i en sovjetisk republik i 1936. Der blev etableret et kommunistisk styre samtidig med, at tvungen indførelse af kollektiviseringen af jorden førte til hungersnød. Sovjetunionen iværksatte i 1950- og 1960'erne det "jomfruelige landprojekt". Målet var at opdyrke det meste af de nordlige græsområder. Russerne blev opfordret til at flytte til Kasakhstan for at dyrke jorden. Resultatet var, at mange af de traditionelle nomadestammer mistede deres eksistensgrundlag, og den hurtige indvandring førte til et russisk flertal i befolkningen. Da Kasakhstan blev selvstændigt i 1991, flyttede en stor del af den russiske befolkning tilbage.

Samfund og politik

Formelt er Kasakhstan i dag en demokratisk republik. Siden uafhængigheden i 1991 har præsident Nazarbajev med sit kommunistiske parti siddet på magten i landet. Præsidenten er øverste chef for forsvaret, og kan nedlægge veto mod parlamentets lovforslag.

I 2000 udvidede præsidenten sin magt, og kan nu nærmest betragtes som Kasakhstans præsident på livstid. Det betragtes som en forbrydelse at fornærme, hvilket indikerer, at der er ringe respekt for ytringsfriheden og menneskerettighederne i landet. Ved valget i 2005 blev han genvalgt for syv år med 90 procent af stemmerne. Oppositionen i landet, såvel som internationale valgobservatører mente, at der havde været omfattende valgsvindel, og at valget ikke levede op til internationale standarder. Nazarbajev har indgået et tæt politisk partnerskab med sin datter. Hun er delvist repræsenteret i parlamentet ved eget parti samtidig med, at hun ejer en stor del af radio- og tv-institutionerne i landet.

Økonomi og handel

Regeringen har siden uafhængigheden fra Sovjetunionen gradvist liberaliseret økonomien og åbnet op for udenlandske investeringer. Store opdagelser af olie- og gasreserver i Det Kaspiske Hav har ført til hurtig økonomisk vækst. Kasakhstan tilbagebetalte deres gæld til Den Internationale Valutafond (IMF), syv år før tid. Olieledninger har gjort eksporten af olie lettere, og i 2005 åbnede en olieledning mellem Kina og Kasakhstan. Landet har også store forekomster af jernmalm, samt verdens største krom mine. Kasakhstan er præget af fattigdom og høj arbejdsløshed. Det er primært en lille gruppe, der har nydt godt af privatisering og økonomisk vækst. En stor del af befolkningen er beskæftiget i landbruget ved opdræt af får, svin og kvæg, samtidig med, at de dyrker majs og bomuld.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kasakhstan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  59 140 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,002
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  2,70
  procent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,737
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  53,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  248 315
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  14,36
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,974
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  31
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  52,82
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  63,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,8
  Procent av BNP
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  3,1
  Procent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  10
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,2
  Procent
  Forventet levealder
  68
  Antal år
  Malariaspredning
  0,0
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  12
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  5
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  31
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  66
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,9
  Procent
  Alfabetisme
  99,8
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  87,6
  Procent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,202
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,5
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  27,10
  Procent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  5 600
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  6,0
  Procent
  Ledighed
  4,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  162 886 867 832
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  9 030
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  32
  Procent
  Tertiære erhverv
  59
  Procent
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  76,4
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Kasakhstan

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  93
  Personer
  Befolkningstal
  18 403 860
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  5 938
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  817
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,800
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  73
  År
  Forventet levealder for mænd
  62
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,81
  Skala: 1-10 (10 er bedst)