[[suggestion]]
Kosovo
Kosovo

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Pristina

Etniske grupper

Albanere 92,9 %, serbere 1,5%, bosniakker 1,6 %, tyrkere 1,1% gorani 0,6%, egyptere 0,7%, romaer 0,5%, ashkali 0,9% (2011)

Sprog

Albansk (officielt), serbisk (officielt), bosnisk, tyrkisk, romani

Religion

Islam, serbisk-ortodoks kristendom og romersk-katolsk kristendom

Befolkningtal

1 907 592

Styreform

Republik

Areal

10 887 km2

Valuta

Euro

Nationaldag

17. februar

Geografi

Kosovo grænser op til Serbien i nord og øst, Makedonien i syd, Albanien i vest og Montenegro i sydvest. Landet har ingen kyst, og har et såkaldt kontinental klima, med varme og tørre somre og kolde vintre. Kosovo er bjergrigt land, med højeste punkt 2656 meter over havets overflade (deravica) 39,1 % af land arealet er skov og 52 % er landbrugsområder.

Historie

I middelalderen var Kosovo centrum for det serbiske rige. I slaget ved Kosovo i 1389 blev serberne nedkæmpet. Dette førte til 500 år med ottomansk styre, som førte til migration af tyrkere og albanere. Kosovo hørte til Det Osmanniske Rige indtil 1913, da det blev delt mellem Serbien og Montenegro. Da Jugoslavien blev dannet efter Anden Verdenskrig (1946), blev Kosovo etableret som en provins i Serbien. I 80'erne opstod kravet om uafhængighed, hvilket fik Serbien til at stramme grebet om provinsen. Serbiske overgreb mod civile i Kosovo, fik NATO til at gå til luftangreb. Over en million Kosovoalbanere blev fordrevet fra deres hjem. I juni 1999 trak serberne sig tilbage og NATO afblæste sine bombeangreb. FN overtog administrationen af området, og NATO-styrken KFOR blev indsat. Kosovo erklærede sig uafhængigt 17. februar 2008, men Serbien mener løsrivelsen er ugyldig, og regner stadig Kosovo for at være en provins i deres eget land. Den Internationale Domstol konkluderede i juli 2010, at Kosovo med sin uafhængighedserklæring ikke har overtrådt international lov. 

Samfund og politik

Kosovo er præget af etniske spændinger, primært mellem Kosovo-albanere og serbere. Fordomme og manglende gensidig tillid har eksisteret i mange årtier. De omkring 120.000-150.000 serbere, der bor i Kosovo har i efterkrigstiden levet med frygten for hævnaktioner. Mindretal såsom romaer og ashkalier, er også udsat for udstødelse og forskelsbehandling. Kosovo har i kølvandet på krigen været præget af organiseret kriminalitet, narkosmugling og menneskehandel, og oplever høj arbejdsløshed.

Kosovo har en lovgivende forsamling med 120 medlemmer. Forsamlingen har 10 pladser reserveret til kosovo-serbere og 10 pladser for ikke-serbiske minoriteter (Bosniakker, Roma etc). Forsamlingen vælger præsident og statsminister. Lokale myndigheder i de provinser i Kosovo med flertal af serbere, har etableret Community Assembly of Kosovo and Metohija, et alternativt parlament, som underkender Kosovos uafhængighed.

Økonomi og handel

Kosovo er blandt Europas fattigste lande. Landbrug og minedrift er grundlaget i økonomien, men mangel på moderne udstyr, penge og viden giver dårlige afkast. Da landet var en del af Jugoslavien fik de et økonomisk bidrag fra de rigere dele af Jugoslavien, mens infrastrukturen i Kosovo forblev ringe. Jugoslaviens opløsning og krigen i 1990erne forværrede den økonomiske situation. Landet får nu økonomisk støtte fra det internationale samfund. Kosovo er medlem af Verdensbanken og IMF, og har klaret at holde inflationen på et lavt niveau på grund af indførelsen af euroen som møntenhed. Penge som kosovoalbanere i udlandet sender hjem er en vigtig indtægtskilde, nemlig omkring 1/6 af BNP (2013). Kosovo er afhængig af at importere varer, og har et stort underskud i sin officielle handelsbalance. Imidlertid regnes der med at den sorte økonomi er omfattende, med narkotikahandel, cigaretsmugling, prostitution og menneskehandel.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kosovo på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet