[[suggestion]]
Kosovo
Kosovo

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Pristina

Etniske grupper

Albanere 92,9 %, serbere 1,5%, bosniakker 1,6 %, tyrkere 1,1% gorani 0,6%, egyptere 0,7%, romaer 0,5%, ashkali 0,9% (2011)

Sprog

Albansk (officielt), serbisk (officielt), bosnisk, tyrkisk, romani

Religion

Islam, serbisk-ortodoks kristendom og romersk-katolsk kristendom

Befolkningtal

1 907 592

Styreform

Republik

Areal

10 887 km2

Valluta

Euro

Nationaldag

17. februar

Geografi

Kosovo grænser op til Serbien i nord og øst, Makedonien i syd, Albanien i vest og Montenegro i sydvest. Landet har ingen kyst, og har et såkaldt kontinental klima, med varme og tørre somre og kolde vintre. Kosovo er bjergrigt land, med højeste punkt 2656 meter over havets overflade (deravica) 39,1 % af land arealet er skov og 52 % er landbrugsområder.

Historie

I middelalderen var Kosovo centrum for det serbiske rige. I slaget ved Kosovo i 1389 blev serberne nedkæmpet. Dette førte til 500 år med ottomansk styre, som førte til migration af tyrkere og albanere. Kosovo hørte til Det Osmanniske Rige indtil 1913, da det blev delt mellem Serbien og Montenegro. Da Jugoslavien blev dannet efter Anden Verdenskrig (1946), blev Kosovo etableret som en provins i Serbien. I 80'erne opstod kravet om uafhængighed, hvilket fik Serbien til at stramme grebet om provinsen. Serbiske overgreb mod civile i Kosovo, fik NATO til at gå til luftangreb. Over en million Kosovoalbanere blev fordrevet fra deres hjem. I juni 1999 trak serberne sig tilbage og NATO afblæste sine bombeangreb. FN overtog administrationen af området, og NATO-styrken KFOR blev indsat. Kosovo erklærede sig uafhængigt 17. februar 2008, men Serbien mener løsrivelsen er ugyldig, og regner stadig Kosovo for at være en provins i deres eget land. Den Internationale Domstol konkluderede i juli 2010, at Kosovo med sin uafhængighedserklæring ikke har overtrådt international lov. 

Samfund og politik

Kosovo er præget af etniske spændinger, primært mellem Kosovo-albanere og serbere. Fordomme og manglende gensidig tillid har eksisteret i mange årtier. De omkring 120.000-150.000 serbere, der bor i Kosovo har i efterkrigstiden levet med frygten for hævnaktioner. Mindretal såsom romaer og ashkalier, er også udsat for udstødelse og forskelsbehandling. Kosovo har i kølvandet på krigen været præget af organiseret kriminalitet, narkosmugling og menneskehandel, og oplever høj arbejdsløshed.

Kosovo har en lovgivende forsamling med 120 medlemmer. Forsamlingen har 10 pladser reserveret til kosovo-serbere og 10 pladser for ikke-serbiske minoriteter (Bosniakker, Roma etc). Forsamlingen vælger præsident og statsminister. Lokale myndigheder i de provinser i Kosovo med flertal af serbere, har etableret Community Assembly of Kosovo and Metohija, et alternativt parlament, som underkender Kosovos uafhængighed.

Økonomi og handel

Kosovo er blandt Europas fattigste lande. Landbrug og minedrift er grundlaget i økonomien, men mangel på moderne udstyr, penge og viden giver dårlige afkast. Da landet var en del af Jugoslavien fik de et økonomisk bidrag fra de rigere dele af Jugoslavien, mens infrastrukturen i Kosovo forblev ringe. Jugoslaviens opløsning og krigen i 1990erne forværrede den økonomiske situation. Landet får nu økonomisk støtte fra det internationale samfund. Kosovo er medlem af Verdensbanken og IMF, og har klaret at holde inflationen på et lavt niveau på grund af indførelsen af euroen som møntenhed. Penge som kosovoalbanere i udlandet sender hjem er en vigtig indtægtskilde, nemlig omkring 1/6 af BNP (2013). Kosovo er afhængig af at importere varer, og har et stort underskud i sin officielle handelsbalance. Imidlertid regnes der med at den sorte økonomi er omfattende, med narkotikahandel, cigaretsmugling, prostitution og menneskehandel.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kosovo på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,6
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  Mangler data
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  Mangler data
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  Mangler data
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  Mangler data
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  Mangler data
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  Mangler data
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  Mangler data
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  Mangler data
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  Mangler data
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)