[[suggestion]]
Kosovo
Kosovo

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Pristina

Etniske grupper

Albanere 92%, andre (servere, bosniakker, gorani, rom, tyrkere, ashkali, egyptere) 8% (2008)

Sprog

Albansk (officielt), serbisk (officielt), bosnisk, tyrkisk, rom

Religion

Islam, serbisk-ortodoks kristendom og romersk-katolsk kristendom

Styreform

Republik

Valluta

Euro

Nationaldag

17. februar

Geografi

Kosovo grænser op til Serbien i nord og øst, Makedonien i syd, Albanien i vest og Montenegro i sydvest. Landet har ingen kyst, og har et såkaldt kontinental klima, med varme og tørre somre og kolde vintre. Kosovo er bjergrigt land, med højeste punkt 2656 meter over havets overflade (deravica) 39,1 % af land arealet er skov og 52 % er landbrugsområder.

Historie

I middelalderen var Kosovo centrum for det serbiske rige. I slaget ved Kosovo i 1389 blev serberne nedkæmpet. Dette førte til 500 år med ottomansk styre, som førte til migration af tyrkere og albanere. Kosovo hørte til Det Osmanniske Rige indtil 1913, da det blev delt mellem Serbien og Montenegro. Da Jugoslavien blev dannet efter Anden Verdenskrig (1946), blev Kosovo etableret som en provins i Serbien. I 80'erne opstod kravet om uafhængighed, hvilket fik Serbien til at stramme grebet om provinsen. Serbiske overgreb mod civile i Kosovo, fik NATO til at gå til luftangreb. Over en million Kosovoalbanere blev fordrevet fra deres hjem. I juni 1999 trak serberne sig tilbage og NATO afblæste sine bombeangreb. FN overtog administrationen af området, og NATO-styrken KFOR blev indsat. Kosovo erklærede sig uafhængigt 17.februar 2008, men Serbien mener løsrivelsen er ugyldig, og regner stadig Kosovo for at være en provins i deres eget land. Den Internationale Domstol konkluderede i juli 2010, at Kosovo med sin uafhængighedserklæring ikke har overtrådt international lov. Alligevel er det kun de 81 ud af FN's 192 medlemslande der anerkender Kosovos uafhængighed.  

Samfund og politik

Kosovo er præget af etniske spændinger, primært mellem Kosovo-albanere og serbere. Fordomme og manglende gensidig tillid har eksisteret i mange årtier. De omkring 120.000-150.000 serbere, der bor i Kosovo har i efterkrigstiden levet med frygten for hævnaktioner. Mindretal såsom romaer og ashkalier, er også udsat for udstødelse og forskelsbehandling. Kosovo har i kølvandet på krigen været præget af organiseret kriminalitet, narkosmugling og menneskehandel, og oplever høj arbejdsløshed.

Kosovo har en lovgivende forsamling med 120 medlemmer. Forsamlingen har 10 pladser reserveret til kosovo-serbere og ti pladser for ikke-serbiske minoriteter (Bosniakker, Roma etc). Forsamlingen vælger præsident og statsminister. Lokale myndigheder i de provinser i Kosovo med flertal af serbere, har etableret Community Assembly of Kosovo and Metohija, et ”alternativt" parlament som underkender Kosovos uafhængighed.

Økonomi og handel

Kosovo er blandt Europas fattigste lande. Landbrug og minedrift er grundlaget i økonomien, men mangel på moderne udstyr, penge og viden giver dårlige afkast. Da landet var en del af Jugoslavien fik de et økonomisk bidrag fra de rigere dele af Jugoslavien, mens infrastrukturen i Kosovo forblev ringe. Jugoslaviens opløsning og krigen i 1990erne forværrede den økonomiske situation. Landet får nu økonomisk støtte fra det internationale samfund. Kosovo er medlem af Verdensbanken og IMF, og har klaret at holde inflationen på et lavt niveau på grund af indførelsen af euroen som møntenhed. Penge som kosovoalbanere i udlandet sender hjem er en vigtig indtægtskilde, nemlig omkring 1/6 af BNP (2013). Kosovo er afhængig af at importere varer, og har et stort underskud i sin officielle handelsbalance. Imidlertid regnes der med at den sorte økonomi er omfattende, med narkotikahandel, cigaretsmugling, prostitution og menneskehandel.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kosovo på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  Mangler data
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  Mangler data
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  Mangler data
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  Mangler data
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  Mangler data
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  Mangler data
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  Mangler data
  Civile rettigheder
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Kosovo

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar