[[suggestion]]
Kuwait

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kuwait

Etniske grupper

Kuwaiter 45%, andre arabere 35%, sydasiater 9%, iranere 4%, andre 7%

Sprog

Arabisk (officielt), engelsk

Religion

Muslimer 85% (Sunni 70%, Shia 30%), andre (herunder kristne, hinduister, parsi) 15%

Befolkningtal

3 583 399

Styreform

Monarki

Areal

17 820 km2

Valluta

Dinar à 1000 fils

Bruttonationalindkomst per indbygger

74 264 PPP$

Nationaldag

25. februar

Andre landesider

Geografi

Kuwait er et ørkenland, der består af bølgende sandsletter, med lave bakker i vest. Bakker har en særlig betydning, fordi råolien, på grund af tyngdekraften, strømmer fra oliefelterne ved Burghan til eksporthavnene ved kysten. Den brede Kuwait Gulf skærer sig ind i landet, hvilket skaber et stort og godt beskyttet havneområde. Kuwait omfatter flere øer ud for kysten, men kun én af dem, Faylakah, er beboet.

Kuwait har et subtropisk ørkenklima med meget varme, tørre somre og kølige vintre. Maksimal temperaturen om sommeren overstiger 50° C og minimums temperaturen falder ned til 0° C om vinteren. Der forekommer hyppigt sandstorme og vegetationen er meget sparsom. Den nordlige del af Kuwait er grusørken, den sydlige sandørken.
Kuwaits miljøproblemer er først og fremmest mangel på frisk vand, men en af ​​de største og mest moderne afsaltningsanlæg leverer størstedelen af ​​landets adgang til vand. Kuwait har også problemer med luftforurening.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Kuwait, ville vi behøve 4.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Kuwait har været beboet i mindst 4000 år, primært af nomadiske mennesker. Det nuværende Sabah dynasti har regeret siden 1756. 1899-1961 var Kuwait under britisk beskyttelse, men landet blev selvstændigt i 1962. Irak anerkendte først uafhængigheden i 1963 - mod en betydelig finansiel støtte. Det har dog altid været et konfliktfyldt forhold, og Irak betragter Kuwait som en tabt provins.
Efter selvstændigheden fik Kuwait en grundlov og et parlament. Samtidig voksede olieindustrien. Olien gav kuwaitere arbejde og mulighed for at opbygge et velfærdssystem. Forholdet mellem Irak og Kuwait svingede fra dårligt til værre i slutningen af 80’erne. Grundene var mange. Med revolution i Iran i 1979 blev det nye regime anset som en større trussel end Irak. Samtidig med at Kuwait stadig frygtede Irak, støttede de dem alligevel i deres to krig mod Iran.

Forholdet mellem Irak og Kuwait blev forværret i slutningen af ​​1980erne. Landede mødtes i 1990 for at finde en løsning på konflikten, men forhandlingerne slog fejl. Resultatet var, at Irak besatte Kuwait og meddelte, at landet blev Iraks 19. provins. FN's Sikkerhedsråd fordømte invasionen og krævede øjeblikkelig tilbagetrækning. Da kravet ikke blev opfyldt, gav Sikkerhedsrådet bemyndigelse til FN's medlemslande til at tage "alle nødvendige midler" i brug for at genoprette fred og sikkerhed. I januar 1991 startede den amerikanskledede "Operation Desert Storm" med det formål at befri Kuwait, hvilket førte til, at Irak trak sig tilbage.

Forholdet til USA blev styrket som en følge af krigen, og i eftertiden har Kuwait været velvillige til at USA og Storbritannien har brugt landet som base blandt andet under krigen mod Irak i 2003. Tilknytningen til amerikanske tropper i landet har ført til flere terrorangreb i Kuwait, som Al Qaida antages at stå bag.  

Politikken i Kuwait har historisk set været præget af modsætninger mellem regeringen, som domineres af den styrende emirens slægt Sabah, og parlamentet. Da oppositionen i parlamentet forsøgte at stille regeringen til ansvar for, hvordan statslige penge blev brugt, gik regeringen af, og et valg blev udløst. I perioden 2006 og 2011 gik regeringen af syv gange under samme statsminister, sheik Naser al-Mohammed Al Sabah. Ved det sidste valg i 2013, som blev boykottet af de fleste oppositionelle, blev antallet shia-muslimer halveret, mens sunni-muslimer og liberale gik frem. Også ved dette valget gik flest mandater til kandidater, som i første række repræsenterer forskellige klaner. 

Samfund og politik

Levestandarden i Kuwait er høj, og landet har et godt udbygget velfærdssystem med pensioner, gratis sundhedssektor og uddannelse. Det kuwaitiske samfund er inddelt i traditionelle klaner. Selv om levestandarden er høj, er forskellene mellem landets rigeste og den almindelige befolkning stor. Rigest er kongefamilien Sabah og den gamle erhvervsdrivende klasse. Befolkningen er ung, næsten 40% er under 25 år. Næsten alle bor i Kuwait City eller i en af de mindre byer nær hovedstaden.

Den oprindelige kuwaitiske befolkning udgør kun en tredjedel af landets indbyggere. Resten af befolkningen er stort set udenlandske gæstearbejdere fra Asien eller andre arabiske landene. I Kuwait findes der over 100 000 statsløse arabere, beduiner og palæstinensere. I 1999 blev gruppen lovet, at hvis de kunne bevise, at de havde boet i landet siden 1965, kunne de få statsborgerskab. Processen er trukket ud, og der opstår fra tid til anden demonstrationer, som politiet har slået hårdt ned på. I 2014 kom Kuwait til enighed med Comorerne om at statsløse gæstearbejdere kunne få statsborgerskab på Comorerne. I bytte skulle comorerne få penge til at opbygge deres skole- og sundhedsvæsen. De fleste af de statsløse har takket nej til tilbuddet, siden de som statsborgere på Comorerne vil kunne blive udvist fra Kuwait. Det er vanskeligere, når de forbliver statsløse. 


Efter befrielsen blev der fremført krav om politisk liberalisering og demokrati i Kuwait. Kravene blev delvist opfyldt med valget af nyt parlament i 1992 og regelmæssige valg siden. Den politiske liberalisering er fortsat, om end i et langsomt tempo. Kvinder fik valgret i 2005, og samme år fik Kuwaits kabinet sit første kvindelige medlem. Emiren (den kuwaitiske leder) har stadig en omfattende magt, og al-Sabah familien indtager mange vigtige positioner.

I 2009 blev fire kvinder valgt til regeringen, og kvinder har i de senere år fået adgang til flere erhverv som politi og militær. Fra 2009 kunne en kvinde få et pas uden tilladelse fra en mandlig slægtning, men der er endnu ikke fuld ligestilling. Blandt andet vægter kvinders vidnesbyrd ikke så tungt som mænds i retten – og retten til statsborgerskab arves gennem faderen.
Formelt har der været pressefrihed siden 1992, og der er et forholdsvist åbent debatmiljø. Dog er der en del selvcensur blandt journalister og redaktører. Internet og medier er statsejede og kontrolleres af myndighederne.

Økonomi og handel

Den første olie blev fundet i Kuwait i 1938, men på grund af anden verdenskrig kom industrien ikke ordentlig i gang før 1946. Olieforekomsterne ændrede Kuwait både som samfund og stat med en hurtig modernisering, der begyndte i 1950. Før olien var Kuwait et fattig ørkenland med fiskeri som sin vigtigste ressource. Med store indtægter i et lille land var udviklingen af infrastruktur og indførelse af sociale ydelser let. Kuwait har en af verdens højeste levestandarder og opsparer penge i en fond til fremtidige generationer. Ca. ti procent af verdens kendte olieforekomster findes i Kuwait.

De meget betydelige olieindtægter kontrolleres i vid udstrækning af den nærmest enevældige al-Sabah familie, og rigdommen i landet er ujævnt fordelt. Det samme gælder for velfærdsydelser, der ikke gælder halvdelen af ​​befolkningen, nemlig de udenlandske gæstearbejdere.
Landet har meget lidt dyrkbar jord, det lider af mangel på vand og er derfor uegnet til landbrug. Næsten alle fødevarer skal importeres. Kuwaits offentlige sektor er enorm. Otte ud af ti kuwaitere, som er i arbejde, er ansat i den offentlige sektor. Af disse udgør omtrent en ud af fem noget produktivt, resten udgør udelukkende udgift på statsbudgettet. Fire femtedele af statsbudgettet går til lønninger og forskellige tilskud. Udover de store lønudgifter har regeringen garanteret indbyggerne i landet korte arbejdsdag, gratis sundheds- og skoletjeneste. 

Kuwait er nummer 47 af 169 i FN's indeks over menneskelig udvikling (Human Development Index 2010).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kuwait på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  4 230 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  98,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  95 408
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  25,22
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  8,2
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  135
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,799
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  5
  Antall henrettede
  Korruption
  41
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  5
  Pressefrihed
  33,86
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  55,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  5,8
  Procent av BNP
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  3,1
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  75
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  4
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  4
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  6
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  27
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,1
  Procent
  Alfabetisme
  96,1
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  87,3
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,335
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  31,9
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  3,08
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  15 213
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  18,0
  Procent
  Ledighed
  2,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  120 126 277 613
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  29 040
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  56
  Procent
  Tertiære erhverv
  35
  Procent
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  98,0
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Kuwait

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 038
  Personer
  Befolkningstal
  4 197 128
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  2 061
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 566
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,803
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  76
  År
  Forventet levealder for mænd
  74
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,02
  Skala: 1-10 (10 er bedst)