[[suggestion]]
Lesotho

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Maseru

Etniske grupper

Sotho 99.7%

Sprog

Sesotho, engelsk, zulu, xhosa

Religion

Kristne 80%, oprindelig folks religioner 20%

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 951 PPP$

Andre landesider

Geografi

Lesotho er et lille bjergland på størrelse med Belgien. Hele landet ligger over 1.000 meter over havets overflade, det højeste bjerg er 3482 meter. Floden Oranje skærer dybe dale vest i Lesotho og det har medført at der her ligger en landstribe af dyrkbar jord, hvor hovedstaden Maseru også ligger.

Manglen på jord og den intensive udnyttelse af jorden har ført til alvorlig jorderosion, og både plante- og dyreliv er blevet reduceret. Skov findes ikke mere, men hastigt voksende træsorter som eukalyptus er blevet plantet for at forhindre jordens ødelæggelse. Pattedyr fauna omfatter 50 arter. Elefant, løve og leopard forekommer, men alle er truet udryddelse. Med 323 fuglearter registreret, har landet en temmelig rig fuglefauna i forhold til sin størrelse.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Lesotho, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Der har boet mennesker i Lesotho i over 50.000 år. De første indbyggere var jægere og samlere fra San-folket. Fra 1400-tallet udvandrede flere bantu folk, blandt andre sesothotalende mennesker, som nu udgør landets befolkning. Lesotho blev ikke et land, før kong Moshoeshoe (1786-1870), som var samlende leder for Basothoerne.

I 1800-tallet var der mange krige mellem forskellige afrikanske folkeslag, mens hvide bosættere (boerne) bosatte sig i Moshoeshoes kongerige. Basothoerne trak sig tilbage til bjergene for at forsvare sig bedre mod de militært overlegne boere, mens kong Moshoeshoe søgte støtte fra briterne. Efter en del modstand mod kolonisering og væbnede oprør, gik briterne til sidst med til at gøre Lesotho til britisk protektorat.

Basutholand blev administreret separeret og undgik derfor at blive indarbejdet i Sydafrikaunionen, da den blev etableret i 1910. Briterne etablerede en vis grad af selvstyre gennem et nationalt råd, og en overhøvding. Selvstændighed blev opnået i 1966 og der har siden været meget politisk uro i Lesotho.

Samfund og politik

Lesotho er et demokratisk monarki, men lokale embedsmænd har stor magt. Siden uafhængigheden, i 1966, har der været stor politisk uro i Lesotho. Der har været flere kup og kongen er blevet tvunget i eksil flere gange. Fra 1986-1993 havde militæret magten. Den seneste uro havde forbindelse til valget i 1998, da parlamentsvalget blev anfægtet af oppositionen. Demonstrationerne førte til væbnede sammenstød og sydafrikanske og botswanske tropper måtte støtte regeringen i at skabe fred og orden. Tropperne blev trukket tilbage i 1999, hvorefter en proces for at gendanne den demokratiske stat begyndte.

Lesotho er stærkt knyttet til Sydafrika, men forholdet har været anstrengt. For det første på grund af ønsket om at indarbejde Lesotho i Sydafrika, dernæst på grund af Lesothos fordømmelse af apartheid og modtagelse af sydafrikanske flygtninge.

Lesotho er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af hiv / aids epidemien og FN anslår, at 25 til 30 procent af befolkningen er smittet.

Økonomi og handel

Lesotho har få naturressourcer, og kun ti procent af landet er opdyrket. Ikke desto mindre, beskæftiger landbruget mere end 70 procent af befolkningen – især ved husdyrhold.

En fjerdedel af den erhvervsaktive befolkning er beskæftiget i Sydafrika, mange i minerne. Men da guldprisen faldt i midten af ​​90’erne, var det svært at få et job, og det skønnes, at antallet af lesothiske arbejdere i Sydafrika faldt fra 100.000 til 50.000 fra 1996 til 2005. På trods af dette stammer en tredjedel af landets bruttonationalprodukt fra vandrende arbejdstagere i udlandet.

Lesotho har en masse vand i bjergområder, og der er en storstilet udvikling af vandkraft. Det største projekt er Lesotho Highlands Water Project, der startede i 1986 og forventes afsluttet i 2020. Projektet er blevet kritiseret for store indgreb i miljøet. Turismen har også været en vigtig branche i vækst, men kræver politisk ro.

Lesotho er nummer 141 af 169 på FNs indeks over menneskelig udvikling (Human Development Index, 2010)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Lesotho på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  30 360
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  9,0
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  1,6
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  2 263 010
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,8
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,549
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,520
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  49
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  48
  År
  Forventet levealder for mænd
  50
  År
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  59,6
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,8
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  11,2
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  27
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  87
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  68
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,144
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  72
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  852
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,15
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,5
  Hektar pr. person
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,962
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  41
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  16,7
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  80,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  85,1
  Procent
  Alfabetisme
  79,4
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  81,8
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  30
  Procent
 •  

  Lesotho

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  37,9
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  32
  Procent
  Tertiære erhverv
  60
  Procent
  Udenlandsgæld
  876 327 000
  US dollar