[[suggestion]]
Letland

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Riga

Etniske grupper

Lettere 59,3%, russere 27,8%, hviderussere 3,6%, ukrainere 2,5%, polakker 2,4%, litauere 1,3%, andre 3,1% (2009)

Sprog

Lettisk (officielt) 58,2%, russisk 37,5%, litausk og andre 4,3% (2000)

Religion

Protestanter 19,6%, ortodokse 15,3%, andre kristne 1%, andre/uspesificeret 64,1% (2006)

Befolkningtal

1 929 938

Styreform

Republik

Areal

64 480 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

25 587 PPP$

Nationaldag

18. november

Andre landesider

Geografi

Letland er et lavtliggende sletteland - mere end halvdelen af landet ligger under 100 meter over havets overflade. Langs kysten af Østersøen i vest er der en kyststrækning med klitter og laguner. Letland har over 2000 søer, de fleste af dem i øst. Næsten halvdelen af landet er dækket af skov, hvoraf gran og fyr er de mest almindelige træsorter. Landets eneste større flod, Daugava, løber fra Valdaj i Rusland og munder ud i Riga-bugten. Letland har kystklima mod vest og fastlandsklima i øst.

Industrien fra sovjettiden og sovjetiske militære baser forårsagede alvorlig forurening af vand og jord. Letland har siden 1990 arbejdet hårdt på at nedbringe forureningen og afbøde miljøskaderne. I løbet af de sidste 20 år, er forurening faldet fra industrien med 46 %, og mængden af spildevand er reduceret med 44 %. I dag er prioriteten på forbedring af drikkevandskvaliteten, affaldshåndtering og reduktion af luftforureningen. Letland er en pioner, når det kommer til truede arter. Blandt andet har landet beskyttet ulven, og antallet af ulve i 1998 var omkring 1000 dyr.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Letland, ville vi behøve 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Letland var uafhængigt, indtil det 13.århundrede. Så kom tyskerne med kors og sværd, og i 1230 var det meste af landet under tysk kontrol. I 1500-tallet hvor tyskerne var svækket, overtog Litauen og Polen store dele af landet. Sverige overtog fra 1629 den nordlige del af Letland. Under Sverige, blev lettisk genindført som undervisningssprog og Bibelen blev oversat til lettisk. Tysk blev dog bevaret som administrativt sprog. Rusland ønskede at styre en lang vej til Østersøen og gjorde flere forgæves forsøg på erobring. Efter den svensk-russiske krig måtte Sverige overdrage Letland til Rusland i 1721. I den lange fredsperiode der fulgte, blev landet genopbygget, og oplevede en sund økonomisk udvikling. Indflydelsen fra Rusland var omfattende. Rusland blev alvorligt svækket af revolutionen i 1918, og to år senere erklærede Letland sig selvstændig. For at beskytte sin uafhængighed, valgte Letland I mellemkrigstiden at være neutral overfor stormagterne. I en hemmelig angrebsaftale mellem Tyskland og Sovjetunionen i 1939, blev landet, sammen med Estland, "overført" til Sovjetunionen, mens Litauen gik til Tyskland. Tyskland besatte dog også Letland, og med undtagelse af årene 1941 til 1944, var Letland en del af Sovjetunionen indtil 1991. Al nationalisme blev i den sovjetiske periode slået ned, og en massiv indvandring af russere under sovjetunionen truede med at gøre letterne til et mindretal. Med Mikhail Gorbatjov som ny partileder i 1985 fulgte en mildere sovjetisk politik, og uafhængighedsbevægelsen voksede under 1980erne. I 1991 blev landet selvstændigt.

Samfund og politik

Letland er en republik med en præsident valgt af parlamentet, Saeima. Præsidenten vælges for fire år ad gangen, og kan ikke genvælges. Saiema består af 100 direkte valgte politikere, som også vælges for fire år ad gangen. 


Forholdet til Rusland har været anstrengt siden uafhængigheden. Strenge love om statsborgerskab blev indført, hvilket har ført til at omkring 17 % af befolkningen mangler stemmeret, størstedelen af dem russere.
Politikken har siden uafhængigheden været præget af splittelse. De mange koalitionsregeringer har været ustabile, kortlivede og tilbøjelige til korruption. Regeringspartierne har stået i centrum eller højre af det politiske spektrum.

I 2004 blev Letland medlem af EU efter år med stramme budgetter for at få økonomien på fode. Overgangen til markedsøkonomi har ført til stor social ulighed og øget fattigdom i landområderne. Sundhedsforholdene i Letland er dårlige sammenlignet med andre EU-lande. Der er ikke nok sundhedstilbud, dels fordi sundhedsvæsenet er flyttet til de EU-lande med højere lønninger. Letland er også et transitland for narkotika fra Centralasien via Rusland til Vesteuropa.

I lyset af Ukraine-krisen er sikkerhedspolitik blevet et dominerende emne i lettisk politik. Desuden har flygtningekrisen også skabt en del debat i Letland.

Økonomi og handel

Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi efter uafhængigheden fra Sovjet har været hård for Letland. Frem til 1991 blev landbrug og industri holdt i gang af statslige tilskud og var samtidig afhængig af det sovjetiske marked. Et år efter uafhængigheden, faldt industriproduktionen med næsten 50 %. Landbrug blev ramt hårdt, og ledigheden steg, især i landdistrikterne. Inflationen steg kraftigt som følge af fri prisfastsættelse. Letland blev ydet lån fra IMF og landet blev tvunget til store nedskæringer for at håndtere økonomien.


I midten af 1990'erne øgedes produktion og et stort privatforbrug skabte en høj vækst i landet frem til finanskrisen i 2008. Finanskrisen ramte Letland hårdt, og landet har modtaget kriselån fra IMF og EU. Dog har Letland  oplevet høj og stabil økonomisk vækst i gennem de seneste år. 
I dag er de fleste job i den private sektor og den private sektors andel af BNP var omkring 70 % i 2006. Servicesektoren dominerer, og landbruget er gået i stå siden uafhængigheden, dels på grund af dårlig konkurrenceevne på det europæiske marked. Skov- og byggeindustrien er derimod steget, og der er en positiv udvikling i møbel- og tekstilindustrien. Fiskeriet er vigtigt, og mere end 2/3 sild eksporteres. Letland handler mest med de europæiske lande, men også handel med Rusland er steget i de seneste år.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Letland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  22,50
  procent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,759
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  67,7
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  6 975
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  3,50
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,9
  Prosent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,689
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  58
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  19,53
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  44,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  26
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  18
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  32
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,8
  Procent
  Alfabetisme
  99,9
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,3
  Procent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,191
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  50,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  16,00
  Procent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  81,9
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  78
  Procent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  3 507
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  18,4
  Procent
  Ledighed
  7,9
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  30 463 302 414
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  15 685
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  20
  Procent
  Tertiære erhverv
  73
  Procent
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  81,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Letland

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  239
  Personer
  Befolkningstal
  1 929 938
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  280
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  725
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,847
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  79
  År
  Forventet levealder for mænd
  69
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,94
  Skala: 1-10 (10 er bedst)