[[suggestion]]
Libanon

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Beirut

Etniske grupper

Arabere 95%, armenere 4%, andre/ingen 1%

Sprog

Arabisk, fransk, engelsk, armensk

Religion

Sunnimuslimer 27%, shiamuslimer 27%, drusere 5.6%, kristne 40.5%, andre/uspecificeret 1.3% (2012)

Befolkningtal

6 093 509

Styreform

Republik

Areal

10.450 km2

Valluta

Pund à 100 piaster

Bruttonationalindkomst per indbygger

14 309 PPP$

Nationaldag

22. november

Andre landesider

Geografi

Libanon er et land med mange høje bjerge. De to bjergkæder Libanon og Antilibanon har begge bjergtoppe på omkring 3000 meter, som er snedækkede fra december til maj. En frugtbar slette følger kysten langs Middelhavet. Landet har middelhavsklima med fugtige, milde vintre og tørre, varme somre. Jorderosion og forurening af grundvandet truer den libanesiske landbrugssektor, som ellers har gode, naturgivne forudsætninger.

Earth Ecoprint

1.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Libanon, ville vi behøve 1.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Libanon har betalt en høj pris for de konflikter, der fulgte i kølvandet på oprettelsen af staten Israel i 1948. De store palæstinensiske flygtningelejre i det sydlige Libanon blev udgangspunktet for den palæstinensiske befrielseskamp, og dette var en medvirkende faktor til, at der i 1975 udbrød krig mellem vestlige, Israel-venlige kristne og radikale muslimske grupperinger. Borgerkrigen i Libanon varede i 15 år. Nabolandene Syrien og Iran bidrog finansielt og materielt til at opbygge den shiamuslimske militære organisation Hizbollah. Årsagen til dette var, at de ønskede større indflydelse på Libanon. Hizbollah holder til i det sydlige Libanon og har efterhånden fået så meget magt, at området fungerer som en stat i staten. Organisationen blev oprettet for at kæmpe mod israelerne, der havde hærstyrker i Libanon fra 1982 til 2000, men fortsatte også sine aktiviteter efter Israel trak sig tilbage. Hizbollah menes i dag at være større end den libanesiske hær.

Samfund og politik

Libanons politiske system forsøger at afværge konflikten mellem den muslimske og kristne del af befolkningen. I fredsaftalen, der blev underskrevet efter borgerkrigen, blev man enige om, at præsidentembedet og jobbet som forsvarsminister skulle forbeholdes kristne maronitter, statsministeren skulle være sunnimuslim, formanden for parlamentet shiamuslim og næstformanden druser. Pladserne i parlamentet deles som udgangspunkt ligeligt mellem kristne og muslimer. På denne måde har man ønsket at indkludere alle landets etniske grupper og få alle til at deltage i det libanesiske demokrati.

Den nationale pagt som fordeler magten mellem religiøse grupper gælder fortsat. I den står det at præsidenten skal være maronitt (kristen), statsministeren skal være sunnimuslim, mens parlamentslederen skal være shiamuslim. Derudover er der regler for hvor mange muslimer og kristne, der må være i parlamentet. Alle de tre grupper skal være repræsenteret i regeringen. På grund af dette er religiøse tilhørsforhold stadig meget vigtigt i libanesisk politik, og mange af uenighederne, som førte til borgerkrigen, er fortsat til stede den dag i dag. Selv om PLO ikke længere opererer fra Libanon, har landet fortsat en stor palæstinsk befolkning, som ikke har statsborgerskab. Forholdet til Israel er anspændt, og der er flere gange brudt ud i væbnet konflikt mellem Israel og den shiamuslimske gruppe/parti Hizbollah. Forholdet til Syrien er et andet tema, som har præget libanesisk politik i flere årtier. Efter den syriske borgerkrig brød ud, er over en million syrere flygtet til Libanon. Hizbollah er gået ind i krigen på syriske myndigheders side, og det frygtes at krigshandlingerne i Syrien vil sprede sig til Libanon.

Økonomi og handel

Libanons økonomi blev betydeligt svækket af krigen, og de fleste udenlandske selskaber trak sig ud. Erhvervslivet har været igennem en vækstperiode i de seneste år, efter at situationen stabiliserede sig, og borgerkrigen sluttede. Krigshandlingerne i løbet af sommeren 2006 har sat landet mange årtier tilbage og vil få alvorlige konsekvenser for Libanons videre udvikling. Libanons udenrigshandel består hovedsagelig af frugt, grøntsager og forskellige tekstiler. Landet fik i modsætning til nabolandene tidligt etableret en betydelig industri. Libanon har ikke selv olie, men modtager olie fra nabolandene til videre forarbejdning. De fremstiller også møbler og forskellige trævarer. Men også industrien er blevet ramt af de langvarige væbnede konflikter i landet. Libanon står i 2019 med en enorm international gæld, hvilket er en af landets største udfordringer.  

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Libanon på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  1 305 520 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  27,40
  procent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,594
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  87,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,1
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  24 070
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  4,30
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,4
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  74
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,778
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  28
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Pressefrihed
  32,44
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  86,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  10 518
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  4,5
  Procent av BNP
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  10,9
  Procent
  Undervægtige børn
  6,6
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  15
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  5
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  17
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  12
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,2
  Procent
  Alfabetisme
  91,2
  Procent
  Antal år i skole
  11
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  86,3
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,381
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  24,8
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  3,13
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  47,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  20
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  2 893
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  22,2
  Procent
  Ledighed
  6,2
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  53 576 985 687
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  8 809
  US Dollar
  Primære erhverv
  4
  Procent
  Sekundære erhverv
  14
  Procent
  Tertiære erhverv
  70
  Procent
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  78,2
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Libanon

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  7 434
  Personer
  Befolkningstal
  6 093 509
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  14 625
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 483 778
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,757
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  11 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  75
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,20
  Skala: 1-10 (10 er bedst)