[[suggestion]]
Liechtenstein

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Vaduz

Etniske grupper

Liechtensteinere 65,6 % andre 34,4 %

Sprog

Tysk (officielt)

Religion

Romersk katolsk 76,2 %, Protestanter 7 %, ukendt 10,6 % andre 6,2 %

Andre landesider

Geografi

Liechtenstein er en af Europas mindste stater og ligger indeklemt mellem Østrig og Schweiz. Liechtenstein er det sjette mindste uafhængige land i verden efter areal. landet er 25 km langt og 10 km bredt og består af en flad slette på østsiden af Rhinen samt den vestlige del af de Rätiske alper. Den 6 km brede slette ligger ca. 450 meter over havets overflade og var tidligere sumpland, men blev drænet og opdyrket i 1800-tallet. Bjergene, der primært består af kalksten, når en højde på 2599 meter over havet. Plante- og dyrelivet er varieret og typisk for Alperne. Der er mere end 140 forskellige fuglearter.

Sammen med Uzbekistan er Lichtenstein det eneste land i verden der er såkaldt "dobbelt kystløst", hvilket vil sige at nabolandene heller ingen kyststrækninger har.

Historie

I antikken var Liechtenstein en del af den romerske provins Rhaetia. Under migrationen i 400-tallet bosatte germanere sig i området og området blev senere en del af det Tysk-romerske imperium som bredte sig udover de centrale dele af Europa mellem år 962 og 1806.

Fyrstedømmet har rødder tilbage i 1342, da den sydlige del af landet, Vaduz, blev selvstændig. I 1434 kom den nordlige del, Schellenberg, under samme hersker. Fyrste Johann Adam Andreas af Liechtenstein købte Schellenberg (i 1699) og Vaduz (i 1712) og disse blev i 1719 ophøjet til et fyrstedømme af kejser Karl den 6., med navn efter fyrsteslægten.

Fra 1804 til 1814 var Liechtenstein medlem af Rhinforbundet, fra 1815 til 1866 medlem af Det Tyske Forbund, fra 1852 til 1919 i toldunion med østrig og fra 1923 i toldunion med Schweiz. Hæren i landet blev afskaffet i 1868. I 1938 blev Franz Josef 2. fyrste og i 1984 overlod han regeringsmagten til sin søn prins Hans Adam, som blev fyrste da faderen døde i 1989.

Samfund og politik

I 1990 blev Liechtenstein medlem af FN og i 1995 medlem af EØS. I 1997 gik landets næsten 60 år gamle regeringskoalition i stykker, da Liechtensteins progressive borgerparti gik ud af koalitionen med Fædrelandsunionen.

Landet er blevet kritiseret af det internationale samfund, for manglende vilje til at bekæmpe hvidvaskning af penge og efter sanktionstrusler fra OECD er lovgivningen blevet skærpet. En folkeafstemning i 2003 gav grønt lys for en forfatningsreform, som gjorde Liechtenstein til Europas eneste absolutte monarki, hvor fyrsten personligt udnævner regeringen og dommerne, derudover har han også fået fuldmagt til at opløse nationalforsamlingen. Landet har fået international kritik for ordningen og Europarådet har udvist bekymring over den demokratiske udvikling i landet. I 2004 overdrog Hans Adam styringen af landet til sin søn prins Alois, men beholdt selv positionen som statsoverhoved.

Økonomi og handel

Liechtenstein er et af verdens rigeste lande i verden. Gunstige skatteregler er en af årsagerne til landets økonomiske opsving og udenlandske firmaer som af skattemæssige grunde er registreret i Liechtenstein, udgør en vigtig indtægtskilde. Eksempelvis bidrager udenlandske holdingselskaber med 30 % af statens indtægter.Det flotte landskab og gode vintersportsmuligheder har skabt grundlag for en betydelig turistsektor. I 2003 arbejdede over halvdelen af befolkningen i tjenestesektoren.

I 1930 var 70 % af arbejdsstyrken ansat i landbruget, mens andelen i 2003 var på kun 1,3 %. I landbruget spiller kvæghold den største rolle. I dalene dyrkes vin og frugt, ellers dyrkes kartofler og majs. I forhold til størrelsen er Liechtenstein et stærkt industrialiseret land, og omkring 40 % af arbejdsstyrken arbejder inden for industrien. Produktomfanget er stort og omfatter blandt andet optiske instrumenter, bore- og boltemaskiner, keramik, tekstiler, kunstige tænder og andet tand udstyr og lægemidler. 90 % af energien til landet må importeres

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Liechtenstein på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  160
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  14,5
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  43,1
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  38 155
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,916
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  68
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  0
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  255
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  Mangler data
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  Mangler data
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,19
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Liechtenstein

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  38
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar