[[suggestion]]
Litauen

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Vilnius

Etniske grupper

Litauere 84 %, Polakker 6,6 %, Russere 5,8 %, Hviderussere 1,2 %, andre eller uspecificeret 2,3 % (2011)

Sprog

Litauisk (officielt) 82 %, Russisk 8 %, Polsk 5.6 %, andet eller uspecificeret 4.4 %

Religion

Romersk katolsk 77,2 %, Russisk ortodokse 4,1 %, andre 2,4%, ateister 6,1 %, uspecificeret 10,1% (2011)

Befolkningtal

2 876 475

Styreform

Republik

Areal

65 300 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

29 862 PPP$

Nationaldag

16. februar

Andre landesider

Geografi

Litauen har et moderat indlandsklima med gennemsnitstemperaturer på mellem -5 °C og 18 °C. Omkring en tredjedel af landet er dækket af skov, primært gran og fyr, men også eg, elm, bøg, lin, løn og ask er almindelig. Landets dyrebestand omfatter 68 forskellige arter af pattedyr, blandt andet elge, hjorte, rådyr, vildsvin og los. 

Kun meget få steder i Litauen når op over 200 meter over havets overflade, og det meste af landet ligger lavere end 100 meter over havets overflade. De centrale dele af landet er et svagt bølget sletteland med brede floddal. Langs kysten strækker et bælte af sandduner sig, som i nord vender direkte ud mod Østersøen.

Miljøproblemer i Litauen er især forurening af jorden og grundvandet, på grund af petroleumsprodukter, samt kemikalier i områderne omkring militære baser.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Litauen, ville vi behøve 3.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Litauen havde handelsforbindelser med middelhavsområdet under Romerriget og med Skandinavien i vikingetiden. De fleste litauiske stammer boede inde i landet, isoleret fra handelsvejene, hvilket gjorde, at de fik lov til at leve forholdsvis fredeligt. Dette var også grunden til, at de kunne beholde deres hedenske religion helt op til 1300-tallet, hvilket er længere end noget andet folk i Europa.

Den første politiske samling af litauerne skete i 1236 af fyrst Mindaugas. Fra slutningen af 1300-tallet blev der gennem et ægteskab indgået en polsk-litauisk union, som varede til slutningen af 1700-tallet. Siden da var størstedelen af landet en del af Rusland, frem til uafhængigheden i 1919. Litauen var uafhængigt fra 1919 og indtil 1940, hvor landet blev besat af sovjetiske tropper og blev proklameret som unionsrepublik i Sovjetunionen. Der var igennem hele perioden kraftig modstand og meget guerillavirksomhed mod besættelsesmagten. Landet blev igen uafhængigt i september 1991, efter mere end et års åben konflikt med Moskva. Litauen blev med det samme anerkendt som en suveræn stat og blev medlem af FN samme år. Litauen er medlem af NATO og EU, og i 2015 blev landet en del af eurozonen. 

Samfund og politik

Litauen er et parlamentarisk demokrati, selvom det er præsidenten, som tager alle store afgørelser i udenrigspolitikken. Siden uafhængigheden i 1991 har den politiske situation i Litauen været ustabil og mange nye partier er kommet til. Korruption og tomme løfter om øget velfærd for alle, har ført til stor utilfredshed i befolkningen og til dannelsen af flere populistiske partier. Både i 90'erne og i 2003 måtte politiske ledere gå af på grund af sager angående korruption og økonomisk svindel. Vælgerne har stemt imod den siddende regering ved hvert eneste valg siden selvstændigheden, hvilket har medført et hyppigt politisk skifte.  


Litauen kæmper, ligesom mange andre post-sovjetiske stater, med eftervirkningerne fra sovjettiden, men russificeringen af Litauen var ikke så stærk, som i nabolandene. Sammenlignet med Estland og Letland er det russiske mindretal i Litauen ikke særlig stort, kun 5 % af befolkningen. Forholdet til Rusland er i dag en vigtig del af litauisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, især når det kommer til energispørgsmål. Litauen har i se senere år forsøgt at blive uafhængig af Rusland når det gælder leverancen af olie og gas, blandt andet har landet indgået en handelsaftale med USA om leverance af gas. 
I foråret 2004 blev Litauen medlem af både EU og NATO, i 2007 gik landet ind i Schengen-samarbejdet og i 2015 blev landet medlem af eurozonen og indførte euroen som ny valuta. 

Litauens forhold til Rusland er blevet forværret efter Ukraine-krisen. Litauen har været en af de største kritikere af Ruslands annektering af Krim-halvøen. Kulden mellem de to lande er blevet forstærket af Litauens pro-EU politik, samt bestræbelsen på at blive uafhængig af Ruslands gas- og olieimport.

Økonomi og handel

Før anden verdenskrig var Litauen et typisk landbrugsland med en aktiv markedsøkonomi. Landet eksporterede hør, mejeriprodukter og tømmer. Især i 1960’erne blev udbygningen af industrien prioriteret. De baltiske økonomier var i Sovjettiden tæt integreret i den sovjetiske økonomi og det planøkonomiske system. Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 blev markedsøkonomien genindført i Litauen, og tjenestesektoren voksede markant. I dag er tjenestesektoren den vigtigste. 
Økonomien faldt kraftigt under finanskrisen i 2009, men har siden stabiliseret sig. Væksten de sidste år skyldes i høj grad øget efterspørgsel på hjemmemarkedet, især af energisektoren, handelssektoren, og bygge- og anlægssektoren. I 2015 blev Litauen en del af eurozonen. Landet har mangel på kvalificeret arbejdskraft, blandt andet på grund af en stor emigration. Ifølge officiel statistik har mere end 10 % af den totale befolkning forladt landet siden uafhængigheden i 1991. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Litauen på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  22,20
  procent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,858
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  IHDI - afslører forskellene
  0,757
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinder
  78
  År
  Forventet levealder for mænd
  67
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,15
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  67,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstæthed
  46
  Indbyggere per kvardratkilometer
  Økologisk fodaftryk
  5,8
  Hektar pr. person
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  12 838
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  4,38
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,2
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  159
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  2 011
  Personer
  Fredsindekset
  1,749
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korruption
  59
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  22,06
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  39,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,7
  Procent av BNP
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  4
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  73
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  10
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  14
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  50
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,9
  Procent
  Alfabetisme
  99,8
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  98,3
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,121
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  50,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  21,28
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  91,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  61
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  10 852
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  3 821
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  18,4
  Procent
  Ledighed
  6,0
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  47 544 459 559
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  16 810
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  26
  Procent
  Tertiære erhverv
  66
  Procent
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  77,6
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Litauen

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  142
  Personer
  Befolkningstal
  2 876 475
  antal indbyggere