[[suggestion]]
Luxembourg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Etniske grupper

Luxembourger 63.1%, portugisere 13.3%, franskmænd 4.5%, italienere 4.3%, tyskere 2.3%, andre EU 7.3%, andre 5.2%

Sprog

Luxembourgsk (national sprog), tysk (administrativt sprog), fransk (administrativt sprog)

Religion

Romersk katolske 87%, andre (herunder protestanter, jøder og muslimer) 13%

Befolkningtal

508 000

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

102 389 PPP$

Nationaldag

23. juni

Andre landesider

Geografi

Luxembourg er et lille land, hvor den længste distance fra grænse til grænse er otte mil. Landet er i vid udstrækning dannet af områderne omkring floderne Sûre og Alzette, som begge løber ud i Sauer, en biflod til Mosel. Den nordlige del af landet udgør en del af Ardennerne, og består af skovklædte bakker og lave bjerge. De sydlige to tredjedele kaldes "Det gode land" og består af brede, frodige dale, der består af sandsten og kalksten. I dalene dyrkes vindruer.

Omkring en tredjedel af Luxembourg er dækket af skov, mest eg og bøg. Faunaen omfatter 55 pattedyr og næsten 300 fuglearter. I særdeleshed har skovene et rigt fugleliv blandt andet spurvehøge, ugler, spætter, mejser, mange sangere og nationalfuglen, fuglekongen. Landet har tempereret fastlandsklima med lange snefyldte vintre og relativt varme og fugtige somre.

Luxembourgs miljøproblemer er først og fremmest luft- og vandforurening i byerne, samt forurening af landbrugsjord.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

6.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Luxembourg, ville vi behøve 6.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynder i middelalderen og fokuserer på fæstningen i Luxembourg, som udviklede sig til et bysamfund, der dengang var et lille, men strategisk vigtigt land i hjertet af Europa. Fra 963 blev landet en uafhængig politisk enhed, oprindeligt også med den belgiske provins Luxembourg som en del af sit område. Fra midten af ​​1400-tallet, blev landet underlagt forskellige europæiske lande og herredømme, indtil landet blev erklæret et storhertugdømme og uafhængig føderal stat under William 1. af Holland i 1815.

Da Belgien løsrev sig fra Nederlandene i 1839 mistede landet mere end halvdelen af ​​sit areal, men vandt også større selvstændighed. Erklæret uafhængig og neutralt land i 1867 og opnåede fuld selvstændighed i 1890, da den hollandske konge Vilhelm 2. døde. Han var nemlig uden sønner og mens hans datter efterfulgte ham som monark i Nederlandene, var der kun mandlig arveret i Luxembourg. En folkeafstemning i 1919 viste et stort flertal for at bevare storhertugdømmets forfatning.

Samfund og politik

Luxembourg var besat af tyske tropper under hele første og anden verdenskrig, hvilket betød, at de opgav neutralitetsprincippet i 1948 og blev en af ​​de grundlæggende nationer i FN, EU og NATO. Landet har spillet en central rolle i Europas nyere historie og er i dag hjemsted for Europa-Parlamentet, Den Europæiske Domstol, Den Europæiske Investeringsbank og en række andre EU-institutioner.

Luxembourg har stabile politiske forhold, og gennem lange perioder, har en koalition af de to store partier, de liberale og de kristensociale, siddet ved magten. Luxembourg er også et af ​​de vigtigste finansielle centre i Europa. De har været i euroen siden begyndelsen, og en folkeafstemning i 2005 gav et flertal for den nye EU-forfatning - et par uger efter den blev afvist af franske og hollandske vælgere.

Økonomi og handel

Luxembourg er et land med stor velstand og økonomisk vækst, lav inflation og arbejdsløshed og har en af ​​de højeste levestandarder i Vesteuropa. Bruttonationalproduktet (BNP) per capita har længe været blandt de højeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sit udgangspunkt i jern- og stålindustrien, der blev etableret i 1800-tallet. Industrien er efterfølgende blevet langt mere varieret og omfatter nu blandt andet fremstilling af kemikalier og gummi, samt etablering af ny højteknologisk industri.

Vækst i servicesektoren, især bank- og finanssektoren, har også været vigtigt, og har i vid udstrækning kompenseret for nedgangen i stålindustrien. Luxembourg er et af Europas mest betydningsfulde finansielle centre, og i 2003 var 178 banker og 14.350 holdingselskaber er etableret i landet. Serviceerhverv bidrog i 2004 med lidt over 80 % af BNP og 85 % af beskæftigelsen. Landets smukke natur og mange middelalderlige borge er attraktioner, der trækker turister til landet. I 2004 besøgte ca. 925 000 turister Luxembourg, omkring dobbelt så mange som landets indbyggere.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Luxembourg på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  2 590
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  24,2
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  33,5
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  590 321
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,7
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,075
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,904
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 282
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  3 541
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  2
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  7
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  17,36
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  12,3
  Hektar pr. person
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,966
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  82
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  13,2
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  98
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  17,3
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  0
  Procent
  Sekundære erhverv
  12
  Procent
  Tertiære erhverv
  88
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar