[[suggestion]]
Luxembourg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Etniske grupper

Luxembourgere 52.1%, portugisere 16%, franskmænd 7.6%, italienere 3.6%, belgiere 3.4%, tyskere 2.2%, spaniere 1.1%, briter 1%, andre 13% (2018)

Sprog

Luxembourgsk (national sprog), tysk (administrativt sprog), fransk (administrativt sprog)

Religion

Kristne (primært romersk katolske) 70.4%, muslimer 2.3%, andre (inklusiv buddhister, folkereligion, hinduister, jøder) 0.5%, ingen 26.8% (2010)

Befolkningtal

583 000 (2017)

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

102 389 PPP$

Nationaldag

23. juni

Andre landesider

Geografi

Luxembourg er en lille indlandsstat i Vesteuropa – cirka på størrelse med Fyn. Landet ligger omkring floderne Sûre og Alzette. Den nordlige del af landet består af skovklædte bakker og små bjerge. I syd finder man store frugtbare dale.

En tredel af Luxembourg er dækket af skov. Landet har tempereret mellemeuropæisk klima med lange snefulde vintre og forholdsvis varme og fugtige somre.

Luxembourgs miljøproblemer er hovedsageligt luft- og vandforurening i byerne samt forurening af landbrugsjord.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

6.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Luxembourg, ville vi behøve 6.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynder i middelalderen og drejer sig om borgen Luxembourg. Der udviklede sig et bysamfund rundt om denne, som senere blev en lille, men strategisk, vigtigt land i hjertet af Europa. I 963 blev landet en selvstændig politisk enhed. Da var den belgiske provins, som også hed Luxembourg, en del af området.

Fra midten af 1400-tallet var Luxembourg underlagt forskellige europæiske lande og herredømmer - helt frem til landet blev erklæret et storhertugdømme og en selvstændig forbundsstat under Vilhelm 1 af Holland i 1815. Da Belgien løsrev sig fra Holland i 1839, mistede Luxembourg over halvdelen af sit areal, men vandt også større selvstændighed.

Landet blev erklæret selvstændig og neutral i 1867 og opnåede fuld uafhængighed i 1890, da den hollandske kong Vilhelm den 2. døde. Luxembourg var besat af tyske tropper under hele 1. og 2. Verdenskrig. Dette førte til, at landet forlod neutralitetsprincippet og blev en af de grundlæggende nationer i både FN, EU og NATO.

Samfund og politik

Luxembourg er et repræsentativt demokrati i form af et monarki med en storhertug som statsoverhoved. Storhertugens rolle er hovedsaglig ceremoniel. Landet ledes af en statsminister, som kaldes «regeringspræsident». Parlamentet vælges hvert femte år.

Luxembourg har stabile politiske forhold. Det kristendemokratiske parti har ledet næsten alle regeringer siden 1919, og der er politisk enighed om de fleste store spørgsmål. Omkring 40% af befolkningen er udenlandske statsborgere – hovedsageligt fra andre EU-lande. De fleste indfødte luxembourgere snakker tre sprog; luxembourgisk, fransk og tysk. Landet er i dag sæde for Europaparlamentet, Europadomstolen, Den Europæiske Investeringsbank og flere andre EU-institutioner.

Økonomi og handel

Luxembourg er et højindtægtsland med solid økonomisk vækst, lav inflation og lav arbejdsløshed. Landet har en af de højeste levestandarder i Vesteuropa. Bruttonationalproduktet (BNP) per indbygger har længe været blandt de højeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien, som blev etableret i 1800-tallet.

Industrien er senere blevet langt mere differentieret og omfatter nu blandt andet produktion af kemikalier og gummi. Endvidere er der etableret en ny højteknologisk industri. Serviceudbydende industrier - særlig bank- og finanssektoren - bliver imidlertid vigtigere og vigtigere, og Luxembourg er nu et af Europas vigtigste finanscentre.

Mange er bekymret for, at landets økonomi er blevet afhængig af finanssektoren, fordi den dermed bliver sårbar for internationale svingninger. Landet oplevede økonomisk nedgang under finanskrisen i 2009, men rettede sig hurtigt igen. Arbejdsløsheden er dog stadig lidt højere end før finanskrisen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Luxembourg på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet