[[suggestion]]
Luxembourg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Etniske grupper

Luxembourgere 52.1%, portugisere 16%, franskmænd 7.6%, italienere 3.6%, belgiere 3.4%, tyskere 2.2%, spaniere 1.1%, briter 1%, andre 13% (2018)

Sprog

Luxembourgsk (national sprog), tysk (administrativt sprog), fransk (administrativt sprog)

Religion

Kristne (primært romersk katolske) 70.4%, muslimer 2.3%, andre (inklusiv buddhister, folkereligion, hinduister, jøder) 0.5%, ingen 26.8% (2010)

Befolkningtal

590 321

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

102 389 PPP$

Nationaldag

23. juni

Andre landesider

Geografi

Luxembourg er et lille land, hvor den længste distance fra grænse til grænse er otte mil. Landet er i vid udstrækning dannet af områderne omkring floderne Sûre og Alzette, som begge løber ud i Sauer, en biflod til Mosel. Den nordlige del af landet udgør en del af Ardennerne, og består af skovklædte bakker og lave bjerge. De sydlige to tredjedele kaldes "Det gode land" og består af brede, frodige dale, der består af sandsten og kalksten. I dalene dyrkes vindruer.

Omkring en tredjedel af Luxembourg er dækket af skov, mest eg og bøg. Faunaen omfatter 55 pattedyr og næsten 300 fuglearter. I særdeleshed har skovene et rigt fugleliv blandt andet spurvehøge, ugler, spætter, mejser, mange sangere og nationalfuglen, fuglekongen. Landet har tempereret fastlandsklima med lange snefyldte vintre og relativt varme og fugtige somre.

Luxembourgs miljøproblemer er først og fremmest luft- og vandforurening i byerne, samt forurening af landbrugsjord.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

6.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Luxembourg, ville vi behøve 6.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynder i middelalderen og fokuserer på fæstningen i Luxembourg, som udviklede sig til et bysamfund, der dengang var et lille, men strategisk vigtigt land i hjertet af Europa. Fra 963 blev landet en uafhængig politisk enhed, oprindeligt også med den belgiske provins Luxembourg som en del af sit område. Fra midten af ​​1400-tallet, blev landet underlagt forskellige europæiske lande og herredømme, indtil landet blev erklæret et storhertugdømme og uafhængig føderal stat under William 1. af Holland i 1815.

Da Belgien løsrev sig fra Nederlandene i 1839 mistede landet mere end halvdelen af ​​sit areal, men vandt også større selvstændighed. Erklæret uafhængig og neutralt land i 1867 og opnåede fuld selvstændighed i 1890, da den hollandske konge Vilhelm 2. døde. Han var nemlig uden sønner og mens hans datter efterfulgte ham som monark i Nederlandene, var der kun mandlig arveret i Luxembourg. En folkeafstemning i 1919 viste et stort flertal for at bevare storhertugdømmets forfatning.

Samfund og politik

Luxembourg var besat af tyske tropper under hele første og anden verdenskrig, hvilket betød, at de opgav neutralitetsprincippet i 1948 og blev en af ​​de grundlæggende nationer i FN, EU og NATO. Landet har spillet en central rolle i Europas nyere historie og er i dag hjemsted for Europa-Parlamentet, Den Europæiske Domstol, Den Europæiske Investeringsbank og en række andre EU-institutioner.

Luxembourg har stabile politiske forhold, og gennem lange perioder har en koalition af de to store partier, de liberale og de kristensociale, siddet ved magten. Luxembourg er også et af ​​de vigtigste finansielle centre i Europa. De har været i euroen siden begyndelsen, og en folkeafstemning i 2005 gav et flertal for den nye EU-forfatning - et par uger efter den blev afvist af franske og hollandske vælgere.

Økonomi og handel

Luxembourg er et land med stor velstand og økonomisk vækst, lav inflation og arbejdsløshed og har en af ​​de højeste levestandarder i Vesteuropa. Bruttonationalproduktet (BNP) per capita har længe været blandt de højeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sit udgangspunkt i jern- og stålindustrien, der blev etableret i 1800-tallet. Industrien er efterfølgende blevet langt mere varieret og omfatter nu blandt andet fremstilling af kemikalier og gummi, samt etablering af ny højteknologisk industri.

Vækst i servicesektoren, især bank- og finanssektoren, har også været vigtigt, og har i vid udstrækning kompenseret for nedgangen i stålindustrien. Luxembourg er et af Europas mest betydningsfulde finansielle centre, og i 2003 var 178 banker og 14.350 holdingselskaber er etableret i landet. Serviceerhverv bidrog i 2004 med lidt over 80 % af BNP og 85 % af beskæftigelsen. Landets smukke natur og mange middelalderlige borge er attraktioner, der trækker turister til landet. I 2004 besøgte ca. 925 000 turister Luxembourg, omkring dobbelt så mange som landets indbyggere.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Luxembourg på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,811
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  85,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  9 659
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  17,36
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  81
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  15,66
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,5
  Procent av BNP
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  10
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  6
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  6
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  95,5
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,075
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  46,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  28,33
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  98,2
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  94
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  13 915
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  17,3
  Procent
  Ledighed
  5,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  62 316 359 824
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  104 499
  US Dollar
  Primære erhverv
  0
  Procent
  Sekundære erhverv
  11
  Procent
  Tertiære erhverv
  88
  Procent
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  97,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Luxembourg

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 282
  Personer
  Befolkningstal
  590 321
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  3 541
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,904
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  83
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
  Globalt lykkeindeks
  7,09
  Skala: 1-10 (10 er bedst)