[[suggestion]]
Makedonien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Skopje

Etniske grupper

Makedonere 64.2%, albanere 25.2%, tyrkere 3.9%, romaere (sigøjnere) 2.7%, serbere 1.8%, andre 2.2% (2002)

Sprog

Makedonsk (officielt) 66.5%, albansk (officielt) 25.1%, tyrkisk 3.5%, roma 1.9%, serbisk 1.2%, andet 1.8% (2002)

Religion

Makedonsk ortodokse 64.7%, muslimer 33.3%, andre kristne 0.37%, andre/uspecificeret 1.63% (2002)

Befolkningtal

2 109 251

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

25 710

Valluta

Makedonsk denar

Bruttonationalindkomst per indbygger

14 942 PPP$

Nationaldag

8. september

Andre landesider

Geografi

Makedonien er en indlandsstat midt på Balkanhalvøen, som består af et bjergrigt landskab med dybe floder. Landet har tre store søer, Ohrid, Prespa og Dojran, som grænser mod nabolandene. Ohridsøen er ifølge forskning 5 millioner år gammel og er dermed en af verdens ældste søer. Landet har tre beskyttede naturområder, som ligger i ubeboede områder. Industribyerne har fabrikker fra det socialistiske Jugoslaviens tid, som stadig kører. Landets største miljøproblemer er luftforurening og affald. Efter at landet gik over til markedsøkonomi, er forureningen alligevel blevet reduceret, fordi mange virksomheder har skåret ned på aktiviteten eller er blevet lukket. Affaldet er det andet store problem, fordi landets eneste sorteringscenter ligger i hovedstaden Skopje. Om sommeren har Makedonien også lokale vandforsyningsproblemer på grund af sit varme middelhavsklima, og en begrænsning af vandforbruget er normalt i varme perioder.

Historie

Det område, som kan betegnes som det geografiske eller historiske Makedonien, var i antikken det store makedonske rige. Makedonien blev senere erobret af romerne, og efter at Romerriget blev delt ved århundredeskiftet 300-400, blev det en del af Byzantiske Rige. I middelalderen tilhørte området Bulgarien og Serbien, indtil osmannerne erobrede det, og landet forblev en del af Det Osmanniske Rige til dets fald i 1900-tallet. Efter Balkan-krigene blev Makedonien delt mellem Grækenland, Bulgarien og Serbien. Under Anden Verdenskrig var det nuværende Makedoniens område besat af Bulgarien og Italien, og landet lykkedes med at frigøre sig under Josip Broz Titos ledelse. Tito blev lederen for den socialistiske folkerepublik Jugoslavien, som efter krigen blev grundlagt i området. Makedonsk sprog og kultur blomstrede op under det jugoslaviske styre. I slutningen af 1980’erne førte kommunismens fald i Østeuropa, samt Titos død, til at flere af delrepublikkerne erklærede sig selvstændige. Makedonien gjorde det i 1991og blev selvstændige på fredelig vis. I begyndelsen af 2000-tallet blev der imidlertid næsten borgerkrig mellem slavisktalende makedoniere og albanere. Den albanske minoritet identificerede sig ikke som makedonere, og mente de havde krav på større indflydelse. I 2001 blev det indgået en fredsaftale, som gav landets minoriteter flere rettigheder.

Samfund og politik

På trods af at Makedonien blev uafhængigt af Jugoslavien på fredelig vis, opstod der efterfølgende indre uro og etniske stridigheder mellem de slavisktalende makedonere og landets albansktalende minoritet. I 2001 udbrød der væbnede kampe i nord, hvor radikale albanere krævede flere rettigheder, og urolighederne spredte sig snart til et større område. Problemet var albanernes situation, fordi de under jugoslavisk styre ikke havde identificeret sig som makedonere, sådan som slaverne havde gjort det. Som et resultat af international fredsforhandling blev regeringskoalitionen udvidet til både at omfatte makedonere og albanske politiske ledere. Landet har siden 1990’erne søgt medlemskab af NATO og EU. En af hindringerne er blandt andet striden om landets navn, som Grækenland ikke accepterer. Makedoniens statsoverhoved er en præsident, som vælges i almene valg for fem år. Præsident repræsenterer landet og er forsvarets øverstkommanderende. Statsministeren og regeringen har sin basis i nationalforsamlingen, som har 120 medlemmer. Grundlovsændringer fra 2001 sikrer minoritetsrepræsentation og indeholder specielle procedurer for sager, som særligt angår minoriteterne i landet.

Økonomi og handel

Selv om Makedonien havde en relativt god vækst i begyndelsen af 2000-tallet, er landet fortsat på et lavere økonomisk niveau, end da det var en del af Jugoslavien.  Økonomien er sårbar for svingninger i resten af verden. Landbruget og industrien var tidligere de vigtigste indtægtskilder, men de sidste år er servicesektoren blevet størst. Økonomien har alligevel fortsat nogle problemer med overgangen fra socialisme til markedsøkonomi. Landets største økonomiske udfordringer er høj arbejdsløshed, lav levestandard og svag økonomisk vækst. Makedoniens levestandard er således noget lavere sammenlignet med tiden, før landet blev selvstændigt. Landet har et besværligt bureaukrati og problemer med korruption. Den etniske konflikt i 2001 satte en stopper for den økonomiske vækstperiode, som havde varet i 5 år. Væksten fortsatte igen i et par år, for så at blive bremset op på grund af den globale finanskrise i 2008. Mange indbyggere er derfor afhængige af penge fra slægtninge, som arbejder i udlandet eller indtægter fra sort arbejde.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Makedonien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  149 950 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  5,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,010
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  21,50
  procent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,661
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  59,2
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  7 510
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  3,61
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  72
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,058
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  37
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  31,66
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  64,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,0
  Procent av BNP
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  4,1
  Procent
  Undervægtige børn
  1,8
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  14
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  1,4
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  75
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  10
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  11
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  16
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  13
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,6
  Procent
  Alfabetisme
  97,8
  Procent
  Antal år i skole
  11
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  91,7
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,160
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  39,0
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  37,50
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  83,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  3 497
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  52,1
  Procent
  Ledighed
  21,6
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  11 279 509 014
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  5 415
  US Dollar
  Primære erhverv
  9
  Procent
  Sekundære erhverv
  24
  Procent
  Tertiære erhverv
  65
  Procent
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  76,3
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Makedonien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1 551
  Personer
  Befolkningstal
  2 085 051
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  5 708
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  446
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,757
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  140
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  73
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,27
  Skala: 1-10 (10 er bedst)