[[suggestion]]
Malawi

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 169 PPP$

Andre landesider

Geografi

Malawi er et land i det sydøstlige Afrika. Det meste af landarealet er 1000-1500 meter over havets overflade og består af højsletter og bjerge. Den østafrikanske ”Rift Valley” går gennem landet fra nord til syd. Her ligger Lake Malawi, som er den tredjestørste sø i Afrika. Søen tegner sig for 20 % af landarealet. I lavlandet finder vi dyrereservater, og pattedyrsfaunaen her omfatter næsten 200 arter. Omkring 82 % af Malawis befolkning er beskæftiget i landbruget. Tørke og oversvømmelser udgør en trussel for branchen. Skovrydning er et stort miljøproblem i Malawi. Fiskebestandene i Lake Malawi er truet af forurening, overfiskeri og faldende vandstand.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Malawi, ville vi behøve 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I 1800-tallet førte arabiske handelsfolk omfattende slavehandel med malawiere. I 1859 ankom den skotske opdagelsesrejsende og missionær David Livingstone, der ønskede at afslutte slaveriet. Hans ankomst blev fulgt af britiske missionærer, der spredte det kristne budskab, og i 1891 Malawi blev en britisk koloni. Briterne navngav landet Nyasaland, sølandet, men da landet blev selvstændigt i 1964, fik det navnet Malawi. Med uafhængighed forsvandt monarkiet, og en etpartistat med Hastings Banda som præsident blev oprettet. Bandas konservative politik mødte stor modstand. I 1971 blev han udråbt til præsident på livstid. Med dette tiltog protesternes omfang, og i 1992 kunne befolkning endelig stemme om, hvorvidt de ønskede demokrati eller fortsættelse af etpartisystemet. Med et klart flertal for demokratiet ved folkeafstemningen blev der afholdt frie valg to år senere. Dette førte til Bandas fald, og sejr for Malawis nye præsident - Bakili Muluzi.

Samfund og politik

Præsident Bingu wa Mutharika, vandt et omstridt præsidentvalg i 2004 og besad embedet til hans død i 2012. Mutharika brød med partiet for hans forgænger og begyndte partiet ”Democratic Progressive Party”. Mutharikas ultimative mål var at skabe økonomisk velstand og bekæmpe korruption, der er udbredt siden Bandas tid. Siden han kom til magten, er flere tidligere politikere blevet arresteret og anklaget for korruption. I 2009 blev tidligere præsident Bakili Muluzi anklaget for over 80 tilfælde af korruption. Den gennemsnitlige levealder i Malawi er 52 år for mænd og 54 år for kvinder og børnedødeligheden er høj. Dette skyldes faktorer som for eksempel utilstrækkelig kost og ringe adgang til medicinsk behandling. AIDS er grunden til, at mange børn vokser op uden forældre. Selvom børnearbejde er forbudt, arbejder mange børn i landbruget.

I 2012 tog Joyce Band over som præsident, og blev med dette Afrikas anden kvindelige præsident i historien. Hendes præsidentsskab skabte håb, men er blevet præget af en alvorlig korruptions skandale som gjorde, at hun tabte valget i 2014. Den nye præsident er Bingu wa Mutharikas lillebror, Peter Mutharika.

Økonomi og handel

Efter indførelsen af ​​demokrati er også økonomien blevet reformeret. Statsligt ejerskab og engagement i erhvervslivet er stærkt reduceret. I perioden 2006-2008 kunne Mutharika fremvise en rekordstor økonomisk vækst. Landets fødevareproduktion var i overskud, og eksporten steg betydeligt, takket være præsidentens subsidieringsprogram for frø og gødning. Malawi er først og fremmest et landbrugsland og et af ​​de få afrikanske lande, der normalt er selvforsynende med fødevarer. Jordbruget, og dermed økonomien, er dog sårbar over for klimatiske svingninger, tab af arbejdskraft og prisudsving på eksport. Tobak tegner sig for over halvdelen af ​​landets eksportindtægter. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe. Lake Malawi danner grundlag for omfattende fiskeri og tiltrækker turister.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Malawi på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet