[[suggestion]]
Malawi

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 169 PPP$

Andre landesider

Geografi

Malawi er et land i det sydøstlige Afrika. Det meste af landarealet er 1000-1500 meter over havets overflade og består af højsletter og bjerge. Den østafrikanske ”Rift Valley” går gennem landet fra nord til syd. Her ligger Lake Malawi, som er den tredjestørste sø i Afrika. Søen tegner sig for 20 % af landarealet. I lavlandet finder vi dyrereservater, og pattedyrsfaunaen her omfatter næsten 200 arter. Omkring 82 % af Malawis befolkning er beskæftiget i landbruget. Tørke og oversvømmelser udgør en trussel for branchen. Skovrydning er et stort miljøproblem i Malawi. Fiskebestandene i Lake Malawi er truet af forurening, overfiskeri og faldende vandstand.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Malawi, ville vi behøve 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

I 1800-tallet førte arabiske handelsfolk omfattende slavehandel med malawiere. I 1859 ankom den skotske opdagelsesrejsende og missionær David Livingstone, der ønskede at afslutte slaveriet. Hans ankomst blev fulgt af britiske missionærer, der spredte det kristne budskab, og i 1891 Malawi blev en britisk koloni. Briterne navngav landet Nyasaland, sølandet, men da landet blev selvstændigt i 1964, fik det navnet Malawi. Med uafhængighed forsvandt monarkiet, og en etpartistat med Hastings Banda som præsident blev oprettet. Bandas konservative politik mødte stor modstand. I 1971 blev han udråbt til præsident på livstid. Med dette tiltog protesternes omfang, og i 1992 kunne befolkning endelig stemme om, hvorvidt de ønskede demokrati eller fortsættelse af etpartisystemet. Med et klart flertal for demokratiet ved folkeafstemningen blev der afholdt frie valg to år senere. Dette førte til Bandas fald, og sejr for Malawis nye præsident - Bakili Muluzi.

Samfund og politik

Præsident Bingu wa Mutharika, vandt et omstridt præsidentvalg i 2004 og besad embedet til hans død i 2012. Mutharika brød med partiet for hans forgænger og begyndte partiet ”Democratic Progressive Party”. Mutharikas ultimative mål var at skabe økonomisk velstand og bekæmpe korruption, der er udbredt siden Bandas tid. Siden han kom til magten, er flere tidligere politikere blevet arresteret og anklaget for korruption. I 2009 blev tidligere præsident Bakili Muluzi anklaget for over 80 tilfælde af korruption. Den gennemsnitlige levealder i Malawi er 52 år for mænd og 54 år for kvinder og børnedødeligheden er høj. Dette skyldes faktorer som for eksempel utilstrækkelig kost og ringe adgang til medicinsk behandling. AIDS er grunden til, at mange børn vokser op uden forældre. Selvom børnearbejde er forbudt, arbejder mange børn i landbruget.

I 2012 tog Joyce Band over som præsident, og blev med dette Afrikas anden kvindelige præsident i historien. Hendes præsidentsskab skabte håb, men er blevet præget af en alvorlig korruptions skandale som gjorde, at hun tabte valget i 2014. Den nye præsident er Bingu wa Mutharikas lillebror, Peter Mutharika.

Økonomi og handel

Efter indførelsen af ​​demokrati er også økonomien blevet reformeret. Statsligt ejerskab og engagement i erhvervslivet er stærkt reduceret. I perioden 2006-2008 kunne Mutharika fremvise en rekordstor økonomisk vækst. Landets fødevareproduktion var i overskud, og eksporten steg betydeligt, takket være præsidentens subsidieringsprogram for frø og gødning. Malawi er først og fremmest et landbrugsland og et af ​​de få afrikanske lande, der normalt er selvforsynende med fødevarer. Jordbruget, og dermed økonomien, er dog sårbar over for klimatiske svingninger, tab af arbejdskraft og prisudsving på eksport. Tobak tegner sig for over halvdelen af ​​landets eksportindtægter. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe. Lake Malawi danner grundlag for omfattende fiskeri og tiltrækker turister.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Malawi på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  1 515 470 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  71,4
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,244
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  50,70
  procent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,332
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  15,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  66,7
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  1 276
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,07
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,0
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,811
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  32
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  29,36
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  85,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,8
  Procent av BNP
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  26,3
  Procent
  Undervægtige børn
  2,7
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  55
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  2,1
  Procent
  Forventet levealder
  55
  Antal år
  Malariaspredning
  231,1
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  1 080
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  23
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  136
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  131
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  72,9
  Procent
  Alfabetisme
  62,1
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  96,3
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,614
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,2
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  16,67
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  11,0
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  9,0
  Procent
  Ledighed
  5,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  6 303 292 264
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  338
  US Dollar
  Primære erhverv
  26
  Procent
  Sekundære erhverv
  14
  Procent
  Tertiære erhverv
  50
  Procent
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  13,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Malawi

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  14 499
  Personer
  Befolkningstal
  19 164 728
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  3 670
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  34 973
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,477
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  55
  År
  Forventet levealder for mænd
  55
  År
  Globalt lykkeindeks
  3,41
  Skala: 1-10 (10 er bedst)