[[suggestion]]
Malaysia

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kuala Lumpur

Etniske grupper

Malajer 50%, kinesere 24%, andre oprindelige folk 11%, indere 7%, andre 8%

Sprog

Bahasa malaysisk, engelsk, kinesisk, tamil og en række mindre sprog, særlig mange på Borneo

Religion

Muslimer 60%, buddhister 19%, kristne 9%, hinduer 6%, andre/uspecificeret/ingen 6%

Befolkningtal

29.240.000

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

330.803 km2

Valluta

Ringgit

Bruttonationalindkomst per indbygger

27 683 PPP$

Andre landesider

Geografi

Malaysia er geografisk opdelt i øst og vest. Den vestlige del af landet strækker sig over den sydlige spids af den malaysiske halvø og den østlige del er placeret på øen Borneo. På halvøen domineres landskabet af bjergkæder med toppe op til 2100 meter over havets overflade. Hele kysten består af lavland, der strækker sig et stykke ind over mod bjergene. De to provinser på Borneo består af frugtbart lavland i de nordlige kystområder, som går over i bakkelandskab, og højlandsområder længere inde i landet. Helt sydligt danner høje bjerge en naturlig grænse med den indonesiske del af øen. Malaysia har meget tropisk regnskov, der dækker næsten to tredjedele af landet. Klimaet er tropisk med begrænset monsuntid, høje temperaturer og høj luftfugtighed året rundt. Afskovning af store områder for at bygge palmeolieplantager truer naturmangfoldigheden. Et andet stort miljømæssigt problem er forurenet drikkevand og ureguleret emissioner fra biler og tungindustri, som ødelægger luftkvaliteten i de større byer.

Earth Earth Ecoprint

2.5 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Malaysia, ville vi behøve 2.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Malaysia ligger i et område, som i århundreder har været et centralt knudepunkt for handel i Sydøstasien. På grund af det barske terræn, har store, folkerige imperier aldrig eksisteret i området, men i stedet har der været en række mindre kongeriger i det første årtusinde e.Kr. I 1300-tallet voksede et betydeligt magtcentrum frem omkring kystbyen Malakka. Byen blev regeret af en muslimsk sultan, hvilket sikrede stærke forbindelser til andre nærliggende muslimske stater. Malakka blev erobret af portugiserne i 1500-tallet, før hollænderne og briterne gjorde deres indtog i området et par århundreder senere. I 1800-tallet, blev størstedelen af nutidens Malaysia gjort til britisk koloni. Under Anden Verdenskrig blev landet besat af Japan, før landet fik sin endelige selvstændighed i 1957. Siden selvstændigheden har landet været styret af en bred, tværpolitisk koalition med Det Nationale Samlingsparti UMNO som den største fraktion.

Samfund og politik

Malaysia har et symbolsk monarki, hvor en af de ​​sultaner, der leder de tretten delstater i landet udvælges til at være konge i fem år ad gangen. Den reelle magt ligger hos regeringen, som dannes med udgangspunkt i repræsentanterne i underhuset, og ledes af statsministeren. De politiske partier i landet er hovedsagelig organiseret efter etnicitet eller religion, og der er ingen etableret højre/venstre akse i politikken. UMNO har været det største parti i alle regeringskoalitioner siden selvstændigheden, og dominerer store dele af erhvervslivet. I de seneste år har oppositionen vokset sig stærkere, bl.a. fik det islamiske parti, PAS, magten i en af ​​delstaterne, og indførte sharia-lovgivning. Efter terrorangrebet på USA den 11. september 2001 forsøgte landet at vælte nogle af de islamiske ekstremistiske grupper i landet under dække af at deltage i den globale krig mod terror. Islams indflydelse er, sammen med etniske modsætninger, blandt de vigtigste politiske spørgsmål i Malaysia.

Retssystemet er ikke uafhængigt, og landets myndigheder anklages for brud til ytringsfriheden.

Økonomi og handel

Malaysia har en stærk eksportrelateret økonomi. Landet eksporterer store mængder af gummi, råolie, træværk og vegetabilsk olie. Under engelsk styre blev gummi- og palmetræer indført til kommerciel produktion, og landet blev verdens største producenter af gummi og palmeolie. Gunstige reguleringer og et åbent marked betyder, at landet er attraktivt for udenlandske investeringer, der vokser jævnt. Malaysia blev ramt hårdt af den finansielle krise i Asien i 1997. Med hjælp fra Den Internationale Valutafond, IMF, kom økonomien hurtigt på fode igen, og landet er i dag blandt de mest velstående i regionen. På trods af, at Malaysia har en veletableret markedsøkonomi, har regeringen betydelige interesser i flere sektorer, og det regerende parti UMNO har mange og tætte bånd til industrien. I 1970'erne indførte regeringen reformer for at mindske den høje andel af kinesiske og andre mindretal i erhvervslivet, ved at give indfødte malajer fordele i uddannelse og i den offentlige sektor. Detnne politik går under navnet bumiputrapolitik. Selvom situationen er en helt anden i dag, er reformerne stadig gældende, og kinesiske og andre mindretal bliver stærkt diskrimineret i dele af arbejdslivet. Regeringen har sat et mål om at landet skal være på niveau med vestlige industrinationer inden 2020.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Malaysia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  -29 250 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  0,60
  procent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  72,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  242 821
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  8,03
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  1,3
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  1
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,619
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  9
  Antall henrettede
  Korruption
  47
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  4
  Pressefrihed
  36,74
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  63,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  1,1
  Procent av BNP
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  2,9
  Procent
  Undervægtige børn
  11,5
  Procent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  8
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,3
  Procent
  Forventet levealder
  75
  Antal år
  Malariaspredning
  0,1
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  40
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  4
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  12
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  93
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  97,6
  Procent
  Alfabetisme
  93,7
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  98,6
  Procent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,291
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  38,1
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  10,36
  Procent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  92,1
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  82
  Procent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  4 596
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  10,6
  Procent
  Ledighed
  3,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  314 710 259 511
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  9 952
  US Dollar
  Primære erhverv
  9
  Procent
  Sekundære erhverv
  39
  Procent
  Tertiære erhverv
  51
  Procent
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  80,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Malaysia

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  51 240
  Personer
  Befolkningstal
  32 042 458
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  10 028
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  151 370
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,802
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  73
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,34
  Skala: 1-10 (10 er bedst)