Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Mali

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bamako

Etniske grupper

Mande 50% (bambara, malinke, soninke), peul 17%, voltaikere 12%, songhai 6%, tuareg og mauerere 10%, andre 5%

Sprog

Fransk (officielt), bambara 80%, en række afrikanske sprog

Religion

Muslimer 90%, kristne 1%, traditionelle trosretninger 9%

Befolkningtal

17.819.000

Styreform

Republik

Areal

1.240.190 km2

Valluta

Maliske CFA franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 428 PPP$

Nationaldag

22. september

Andre landesider

Geografi

Mali er en indlandsstat i Vestafrika. Arealmæssigt er landet det 8. største i Afrika og størstedelen af landet består af ørken eller halvørken. Det nordlige Mali ligger i Sahara-ørkenen. Sahels slettelandskab deler landet på midten. I sydvest og i indlandsdeltaet er der savanne og frugtbart jord. Klimaet er tropisk, men i den sydlige del gør floderne klimaet i Niger og Senegal køligere og mere fugtigt. Der er regntid fra juni til oktober. Malis største miljøproblem er tørke. Ørkenspredning fører til jorderosion, og til at skovområder og enge reduceres. Et andet stort problem er mangel på rent drikkevand. Malis plante- og dyreliv trues også af tørke, og derudover er der krybskytter og ødelæggelse af naturområder. Myndighederne har etableret beskyttede naturområder, men har dog ikke ressourcer nok til at kontrollere krybskytterne eller ulovlig skovhugst.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Mali, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Mali var længe et kultur- og handelscentrum i Nordvestafrika. Mellem 600-tallet og slutningen af 1500-tallet, blev landet styret af tre mægtige kongeriger. I 1591 blev landet invaderet af muslimske styrker fra Marokko-området, hvilket var starten på en periode med meget uro, og konflikter mellem muslimske og ikke-muslimske afrikanske folkeslag. I slutningen af 1800-tallet blev Mali en fransk koloni under navnet Fransk Sudan. En modstandsbevægelse voksede frem efter 2. verdenskrig, og i 1960 fik Mali sin selvstændighed. I 1968 tog en gruppe unge officerer magten gennem et statskup. De indsatte Moussa Traoré som diktator. Fra slutningen af 1980’erne voksede kravene om demokrati og et flerpartisystem. I 1991 blev Traoré afsat i et militærkup ledet af Amadou Toumani Tourè. Kuppet banede vej for et flerpartistyre. En ny forfatning blev vedtaget ved folkeafstemning i 1992. På trods af en fredsaftale i 1990’erne, var der store uroligheder mellem regeringen og nomadebefolkningen, tuaregerne, som krævede selvstyre i det nordlige Mali. Den noget vaklende demokratiske udvikling i landet fortsatte alligevel frem til 2012, hvor et nyt militærkup afsatte præsidenten. Kuppet blev imidlertid mødt med så massiv international fordømmelse, at kupmagerne bestemte sig for at udskrive et nyt valg.

Samfund og politik


Ifølge forfatningen fra 1992 er Mali en præsident-styret republik, hvor præsidenten vælges hvert femte år. Præsidenten udnævner statsministeren, som derefter udnævner resten af regeringen. Den lovgivende magt ligger hos nationalforsamlingen med 147 medlemmer, der vælges for en femårig periode. Mali har et flerpartisystem, men ifølge grundloven er det ikke tilladt at danne partier baseret på etniske eller religiøse grupperinger. Siden 1990’erne er Mali blevet anset som et forgangsland for demokratisering i Afrika. Dog har landets politik længe været præget af konflikten mellem regeringen og tuaregerne, der gør krav på områder i landets nordlige del. Græsningsarealer og begrænsede vandressourcer er et centralt tema i konflikten, og voldsom tørke har tidligere drevet store dele af tuaregerne på flugt til Libyen, hvor de blev inddraget i Gadaffies hær.

Konflikten mellem regeringen og tuaregerne blussede op i forbindelsen med krigen i Libyen og afsættelsen af Gaddafi, hvor mange af de arbejdsløse soldater vendte tilbage til Mali. Tuaregerne mobiliserede sig og gjorde krav på en selvstændig stat i det nordlige Mali.
Militærets utilfredshed med regeringens håndtering af tuaregernes oprør førte til militærkuppet i marts 2012. Kort tid efter erklærede tuaregerne og islamistiske grupper det nordlige område i Mali, for deres egen stat, under navnet Assawad. Løsrivelsen medførte international fordømmelse. I løbet af sommeren drev islamister tuaregerne ud af Assawad, og indførte sharia-lovgivning. Dette, og faktummet at Al-Qaeda har en stærk tilstedeværelse i området. Da oprørerne i årsskiftet 2012-2013 begyndte at bevæge sig mod hovedstaden, Bamako, gik Frankrig og en række andre lande ind i Mali for at bidrage med militærhjælp til Malis regering. I sommeren 2013 overtog en international styrke (MINUSMA) med FN-mandat dele af Frankrigs rolle. Læs mere om konflikten på vores konflikt-profil om Mali.

Økonomi og handel

Mali regnes for at være et af verdens fattigste lande, og er afhængig af bistand. Erhvervslivet er i vid udstrækning baseret på landbrug, som beskæftiger 80 procent af befolkningen. De vigtigste produkter i landbruget er bomuld, kvæg og korn. 10% af befolkningen lever som nomader, og der findes ikke meget industri i landet. Malis vigtigste eksportprodukter er bomuld, guld og kvæg. Landet eksporterer også meget fisk til andre vestafrikanske lande. Mali har store mineralressourcer, som man først havde mulighed for at udnytte efter økonomiske reformer blev indført, og da udenlandske investorer begyndte at interessere sig for det lukrative minedrift. Mali er Afrikas tredjestørste guldproducent efter Sydafrika og Ghana. Landet har oplevet betydelig økonomisk vækst fra 1990’erne, og har gennemført reformer for at diversificere økonomien og bekæmpe fattigdommen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Mali på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  11,2
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  11,0
  Procent
  Ledighed
  8,1
  Prosent
  Primære erhverv
  40
  Procent
  Sekundære erhverv
  22
  Procent
  Tertiære erhverv
  38
  Procent
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  1 240 190
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  5,3
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  3,9
  Procent
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  18 542
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  6,7
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  52
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  53
  År
  Forventet levealder for mænd
  51
  År
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  21,4
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  0,786
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,689
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,442
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  32
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  8,84
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  93,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  25,6
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  49,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  56,3
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  637
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  154 211
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  15 917
  Personer
  Internt fordrevne
  61 621
  Internt fordrevne
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  175
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,132
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  1,4
  Procent av BNP
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  115
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  172
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  587
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  58
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  7
  Pressefrihed
  38,27
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,06
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,5
  Hektar pr. person
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  49,4
  Procent
  Alfabetisme
  33,1
  Procent
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  77,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  25
  Procent
 •  

  Mali

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  12 746 688 962
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  744
  US Dollar