Velkommen til de nye Globalis sidene

.

Malta

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Valletta

Etniske grupper

Maltesere (stammer fra gamle kartagenere og fønikere med indslag af italienere og andre middelhavsfolk)

Sprog

Maltesesisk (officielt) 90.2%, engelsk (officielt) 6%, flersprogede 3%, andre 0.8% (2005)

Religion

Romersk katolske over 90% (2011)

Befolkningtal

431 239

Styreform

Republik

Areal

320 km2

Valluta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

29 526 PPP$

Andre landesider

Geografi

Øgruppen består af øerne Malta, Gozo, Camino og flere ubeboede klipper. Øerne ligger i Middelhavet - 93 kilometer syd for Sicilien. De ligger på en sokkel, som udgør resterne af den landgang, som engang forbandt Sicilien og Afrika. Øernes forrevne klippekyst er ypperlige steder til havne, og på grund af sin centrale beliggenhed har Malta gennem historien været et vigtigt sted for handel og søfart. Landskabet er præget af lave bakker og terrasselandbrug. Vandforsyning er et problem i de tørre sommermåneder. Landet har et udpræget middelhavsklima. Flere fuglearter, som tilbringer sine somre i Nordeuropa, trækker over Malta. 

Historie

Malta har været beboet fra den tidlige stenalder - år 3 000 f.Kr. Befolkningen bestod af kulter, der tilbad Moder Jord, og de byggede verdens ældste megalittiske monumenter før sumerernes og egypternes arkitektur eksisterede. De første erobrere, som kom til området, var fønikere, og efter dem kom kartagenerne, som etablerede handelscentre og havne. Malta blev en del af Romerriget i 218 f.Kr. og det Byzantinske Rige i 534. I år 870 blev Malta erobret af araberne. Araberne påvirkede maltesisk kultur meget, indtil normannerne erobrede øerne i 1090, og indlemmede dem i Syditalien og Sicilien, som en del af det kongedømme, de havde grundlagt. Malta var i løbet af de næste 400 år under flere herredømmer. Fra 1530 til 1798 var Malta besat af Johanniterordenen (Malteserordenen). De byggede mange kirker, klostre, paladser og fæstninger. Napoleon erobrede Malta i 1798, men malteserne gjorde oprør, og ved hjælp af briterne fik de jaget franskmændene væk fra øen. Malta blev frivilligt en del af det britiske imperium og udgjorde en vigtig base for briterne i Middelhavet. Under Anden Verdenskrig blev østaten omringet af tyskerne og italienerne, men de allierede brød blokaden for at levere brændstof og mad til malteserne, og den dag huskes som et vigtigt vendepunkt i landets historie. Malta fik fuldkommen selvstændighed i 1964, og de sidste britiske tropper forlod øen i 1979. 

Samfund og politik

Malta er et parlamentarisk demokrati inden for det britiske Commonwealth. Grundloven fra uafhængigheden i 1964 blev ændret ti år senere, og landet blev en republik. Tidligere var den britiske dronning statsoverhoved. Landets statsoverhoved er i dag præsidenten, som udnævnes af parlamentet. Præsidenten har primært formelle opgaver. Udøvende magt er lagt til regeringen, som dannes af parlamentet. Parlamentet har 65-69 repræsentanter, som vælges hvert femte år. Politikken har siden uafhængigheden været præget af to nogenlunde lige store partier, arbejderpartiet MLP og det kristelig demokratiske nationalistparti PN. Konservativ katolsk religion spiller en vigtig rolle i maltesisk politik og skilsmisse og abort er ulovligt. Landet har længe fulgt et neutralitetsprincip i sin udenrigspolitik, selvom det blev medlem af EU i 2004. Beliggenheden mellem Nordafrika og Europa gør landet til en naturlig indgangsport til EU, og landet har haft en del problemer med illegal indvandring. Malta får regelmæssig støtte fra EU for at håndtere den uberegnelige indvandringsstrøm.

Økonomi og handel

Malta har begrænsede naturressourcer og er afhængig af handel med andre lande. Malta importerer mad og råvarer og eksporterer industrivarer. Turisme er en meget vigtig del af Maltas økonomi, og landet besøges årligt af omkring en million turister. I 2007 stod turismen for omkring en tredjedel af landets BNP. Maltas økonomi var tidligere i høj grad afhængig af britiske marineanlæg. I dag bruges militærværfterne til bygning og vedligeholdelse af både. Finans- og forsikringsbranchen er også vigtige sektorer for landets økonomi. Malta kom med i eurosamarbejdet i begyndelsen af 2008. Økonomien er afhængig af udenrigshandel, og derfor har de sidste års finanskriser medført udfordringer for landets økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Malta på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  6,2
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  12,3
  Procent
  Ledighed
  5,9
  Prosent
  Primære erhverv
  2
  Procent
  Sekundære erhverv
  33
  Procent
  Tertiære erhverv
  65
  Procent
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  320
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  28,0
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  1,1
  Procent
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  431
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  1,4
  Antal børn per kvinde
  Forventet levealder
  80
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  82
  År
  Forventet levealder for mænd
  78
  År
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  GDI - ligestillingsudvikling
  0,923
  Skala
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,217
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,856
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Korruption
  55
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  12,86
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  29,0
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  40,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  4 736
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  Mangler data
  Procent
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  178
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  7 075
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  0
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  0,6
  Procent av BNP
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  6
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  13
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  9
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  12
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  24,76
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  5,24
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,2
  Procent
  Alfabetisme
  94,1
  Procent
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Malta

  Enhed

  Vis graf

  Bruttonationalprodukt
  9 746 478 873
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  22 776
  US Dollar