[[suggestion]]
Marshalløerne

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Majuro

Etniske grupper

Marshallesere 92.1%, blandede marshallesere 5.9%, andre 2% (2006)

Sprog

Marshallesisk (officielt) 98.2%, andre sprog 1.8% (1999)

Religion

Protestanter 54.8%, assembly of god 25.8%, romersk katolske 8.4%, bukot nan jesus 2.8%, mormonere 2.1%, andre kristne 3.6%, andre 1%, ingen 1.5% (1999)

Befolkningtal

52 993

Styreform

Konstitutionelle myndigheder i fri forbindelse med USA

Areal

180 km2

Valluta

Amerikanske dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 023 PPP$

Nationaldag

1. mai

Andre landesider

Geografi

Marshalløerne ligger i Stillehavet, nord for ækvator, omtrent 4000 kilometer nordøst fra Australien. Østaten består af 29 atoller og fem større øer. Øerne danner to grupper: Ratakkæden og Ralikkæden, som betyder solopgangs- og solnedgangskæderne. To tredjedele af befolkningen bor på atollen Majuro, hvor hovedstanden ligger, og øen Ebebe i Kwajalein-atollen. De ydre øer er tyndt befolket på grund af få muligheder for beskæftigelse og økonomisk udvikling. Det anslås, at der findes op til 1150 småøer og skær, som betyder småøer bestående af sten. Marshalløerne ligger i en tropisk zone og har et meget hedt og fugtigt klima. Regntiden er mellem maj og november. Øerne har i perioder problemer med adgang til ferskvand, fordi det samles fra regnvand. Øerne er udsat for tropiske orkaner. Ingen af atollernes koraløer hæver sig mere end 10 meter over havet. Derfor er landet sårbart for klimaændringer, som medfører havstigning og de tropiske orkaner.

Historie

Man ved ikke meget om Marshalløernes ældre historie. Man antager, at øerne er blevet befolket af mikronesiske folkeslag for ca. 4000 år siden. Før europæernes ankomst i 1500-tallet, blev øerne styret af små høvdingedømmer. Den spanske opdagelsesrejsende De Saavedra ankom til øerne i 1529, og spanierne var antageligt de første europæere, som kom til området. Øerne blev opkaldt efter den engelske opdagelsesrejsende John Marshall, som udforskede øerne i 1799. Øerne var et tysk protektorat fra 1885, og tyskerne byggede handelsstationer på øerne Jaluit og Ebon for at udnytte den blomstrende kokoshandel. Marshallesiske iroij-høvdinge styrede stadig på lokalt niveau under Tysklands indirekte koloniadministration. Da første verdenskrig brød ud, blev Marshalløerne erobret af Japan. Efter hårde kampe overtog USA magten i 1944. Fra 1947 tilhørte øerne USA’s tilsynsområde i Stillehavet efter en bestemmelse fra FN’s Sikkerhedsråd. USA gennemførte i årene 1946 til 58 i alt 23 kernefysiske prøvesprængninger over Bikini- og Eniwetok-atollerne. I 1986 blev Marshalløerne en selvstændig stat, men har stadig en aftale om at være frit associeret med USA (Compact of Free Association).

Samfund og politik

I følge grundloven fra 1979 er Marshalløerne en parlamentarisk-demokratisk republik. Marshalløerne er et forholdsvist nyt demokrati, som har elementer fra den traditionelle hierarkiske kultur på øerne. Næsten alle præsidenter har været traditionelle høvdinger. Den lovgivende myndighed er lagt til en forsamling kaldet Nitijela, valgt for fire år ad gangen. Forsamlingen, som har 33 medlemmer (kaldt senatorer), vælger præsidenten blandt sine egne medlemmer for fire år. Præsidenten er både statsoverhoved og regeringschef. Præsidenten vælger så de øvrige ministre fra forsamlingen. Forsamlingen rådgives af et overhøvdingeråd på 12 medlemmer. Retsvæsenet på Marshalløerne er uafhængigt. Ifølge associationsaftalen sørger USA for øernes forsvar og har militære baser på øerne. De forpligter sig til at give årlige økonomisk bidrag til Marshalløerne. Endvidere har marshallerne ret til at studere, arbejde og bo i USA.

Flere studier har vist en øgning i antallet af kræfttilfælde på øerne på grund af atomprøvesprængninger i 1940erne og 1950erne. Dette har ført til uenigheder mellem USA og Marshalløerne - og amerikanerne er gået med til at betale erstatninger. Moderniseringen af samfundet på øerne har skabt sociale problemer som stofafhængighed og øget kriminalitet. 

Økonomi og handel

Marshalløernes økonomi består af en traditionel del, som hovedsageligt er baseret på landbrug til underhold, og en moderne servicesektor på de store øer Majuro og Ebeye. Økonomien er afhængig af bistand fra USA, som står for 60% af landets budget. Servicesektoren udgør en stor del af BNP. En betydelig del af sektoren er offentlige arbejdspladser og den offentlige sektor på øerne er stor. Øerne har de senere år satset på fiskeri og turisme og forsøger at udvikle de perifere øer. De forsøger at tiltrække udenlandske investeringer, blandt andet gennem et internationalt skibsfartsregister. Marshalløerne må importere det meste af, hvad de behøver og har kun selv få eksportprodukter. Kokosnødprodukter, som kopra og kokosnøddeolie, står for omkring halvdelen af eksporten. Arbejdsløshed er et stort problem for landet. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Marshalløerne på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  72 500 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  71,5
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  103
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,94
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  43,8
  Prosent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  34
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  16
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  85
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  480
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,5
  Procent
  Alfabetisme
  98,3
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  77,1
  Procent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  Mangler data
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  9,09
  Procent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  93,1
  Prosent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  204 173 430
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 843
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  14
  Procent
  Tertiære erhverv
  71
  Procent
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  38,7
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Marshalløerne

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  53 167
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,708
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)