[[suggestion]]
Mauritania

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Noukachott

Etniske grupper

Mauriske og sorte folkeslag

Sprog

Arabisk, pulaar, soninke, wolof, fransk, hassaniya

Religion

Muslimsk

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 853 PPP$

Andre landesider

Geografi

Mauretanien er et tørt land med en masse ørken og få bjergområder. To tredjedele af landet er dækket af Sahara, hvor det næsten aldrig regner og der kun kan leve få planter. Dette område er meget tyndt befolket, og oplever ekstreme udsving i temperaturen fra 0 grader om natten og op til 50 grader i løbet af dagen. Længere mod syd i landet er Sahelørkenen og Senegal-floden. Disse områder er mere frugtbare end den store ørken i nord. Langs den lange kyststrækning er klimaet mere tempereret, men selv her er der meget lidt nedbør og tyndt befolket. Mauretaniens største miljømæssige problem har siden tørkeperioderne i 1960- og 70, været ørkendannelse. Mere og mere frugtbar jord er dækket af golde, sandede sletter. Manglende kontrol med fældning af de sparsomme skove fører til, at jorden blotlægges og blæser væk. Landet kæmper også med manglende adgang til rent vand, både på grund af faldende nedbørsmængder og på grund af manglende rensning af spildevand og udslip fra industrien.

Earth Ecoprint

1.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Mauritania, ville vi behøve 1.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

For omkring 3500 år siden var Sahara et frugtbart slettelandskab, med rig flora og fauna og spredte bosættelser. Omkring år 200 e.Kr. begyndte berberne fra Nordafrika at bosætte sig i området. De sydlige regioner af dagens Mauretanien var domineret af Mali - og Ghanaimperierne i 800-tallet, mens den nordlige blev indlemmet i det muslimske Almoravidimperium. I 1500-tallet, erobrede marokkanske styrker store dele af landet og indførte det arabiske sprog og kultur. Omtrent på samme tid begyndte europæiske kolonimagter at etablere midlertidige handelsstationer langs hele den vestafrikanske kyst. Under konferencen i Wien i 1815, blev Frankrig tilkendt fuld kontrol over kyststrækningen i dagens Mauretanien og Senegal. Mauretanien blev en del af den franske Vestafrika-føderation AOF i 1920 og fik uafhængighed i 1960. I 1975 gik Mauretanien ind i Vestsahara for at forhindre, at Marokko udvidede sit territorium mod syd. Efter lange kampe mod den vestsahariske frihedsbevægelse Polisario og et militærkup i 1978, trak landet sig ud af Vestsahara. I løbet af de næste par årtier blev landet regeret af udemokratiske skiftende regeringer indtil et militærkup i 2005, hvor regeringen blev afsat.

Samfund og politik

I årtier efter uafhængigheden blev præsident Moktar Ould Daddahs parti, PPM, det eneste tilladte politiske parti. Da Daddah blev væltet i 1978, lovede hærchefen at indføre demokrati. Først i 1991 blev andre politiske partier tilladt, og det første demokratiske valg blev afholdt så sent som i 2007. Mauretansk politik er stærkt personfokuseret, og handler meget lidt om partitilhørsforhold og langt mere om, hvilken etnisk gruppe politikerne tilhører. Det mauretanske samfund er delt mellem de arabiske nationer i nord og de afrikanske i syd. Traditionelt har arabere undertrykt folkeslagene i syd, og holdt dem som slaver i flere århundreder. Slaveri er stadig udbredt i mange områder, selv om regeringen forbød denne praksis i 1981. Landet er underudviklet og befolkningen mangler tillid til politikerne, efter mange årtiers udemokratisk styre. I de seneste år har regeringen slået hårdt ned på islamistiske grupper og flere organisationer har kritiseret landet for grove krænkelser af menneskerettighederne. Et stigende antal vestafrikanere tager til den nordlige havneby Nouadhibou for at komme til De Kanariske Øer. Denne rejse foregår i små, dårligt udstyrede både, der betyder, at der hvert år dør flere hundrede mennesker under overfarten.

Økonomi og handel

Mauretanien er et meget fattigt land, og de fleste af indbyggerne er beskæftiget i simpel landbrug og dyrehold. Landets vigtigste ressourcer er rige fiskebanker langs kysten og store forekomster af jernmalm i hele landet. Dårlig økonomisk forvaltning og flere årtiers tørkeproblemer har tvunget landet til at optage store lån, og Mauretanien kæmper i dag med stor udenlandsgæld. Siden 1980'erne har landet deltaget i reformprogrammer i samarbejde med Den Internationale Valutafond IMF. Store dele af den tidligere statsejede industri er blevet solgt til private ejere. På trods af, at gælden er blevet reduceret, er Mauretanien helt afhængig af hjælp fra andre lande. Udenlandske olieselskaber er begyndt at interessere sig for mulige olieforekomster langs kysten, og har indledt produktionen på flere felter. I 2006 begyndte landet for første gang at eksportere olie, guld og kobber, som førte til at bruttonationalproduktet (BNP) steg med næsten 12 procent på et år.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Mauritania på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  1 030 700
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  0,4
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  0,2
  Procent
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  4 540 068
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  4,4
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,627
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,520
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  59
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  61
  År
  Forventet levealder for mænd
  57
  År
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  6,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  79,9
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  5,6
  Procent
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  413
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  44 074
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  78 183
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  8
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,355
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  54
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  111
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,67
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,3
  Hektar pr. person
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,818
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  28
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  18,0
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  6
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  92,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  62,6
  Procent
  Alfabetisme
  52,1
  Procent
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  57,9
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  40
  Procent
 •  

  Mauritania

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  47,3
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  17,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  23
  Procent
  Sekundære erhverv
  36
  Procent
  Tertiære erhverv
  42
  Procent
  Udenlandsgæld
  3 521 909 000
  US dollar