[[suggestion]]
Mexico

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

17 275 PPP$

Andre landesider

Geografi

Mexico er verdens’ 14. største land. Over halvdelen af ​​landet ligger over 1000 m. Klimaet varierer fra tropisk og subtropisk på kysten til tempereret i højlandet. Hovedstaden, Mexico By, ligger i 2300 meters højde over havet, i et område domineret af majestætiske vulkaner. Centrale dele af landet består af et stort plateau omgivet af bjergkæderne Sierra Madre Occidental i vest og Sierra Madre Oriental i øst. Selv om halvdelen af ​​landet består af ørken, er der skovklædte bjerge, frodige dale og store områder med tropisk regnskov. Mexico står over for store miljømæssige udfordringer, såsom skovrydning, luft- og vandforurening og truet biodiversitet. Boreulykken i den mexicanske golf den 20. april 2010 har forværret miljøets tilstand væsentligt. Dybvands riggen ”Deepwater Horizon "eksploderede og sank, og enorme mængder af olie har dagligt slippet ud i havet og spredt sig til kystområderne. Ulykken beskrives som historiens største olieudslip. I den Mexicanske Golf findes næsten 1 % af verdens koralrev, hvor der findes 56 arter af havpattedyr. Hvilke konsekvenser ulykken vil få på lang sigt er usikker.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Mexico, ville vi behøve 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Landets historie menes at have haft sin spæde begyndelse for mere end 20.000 år siden. Den første kultur der markerede sig var den olmekiske. Fra 1000 f.Kr. udviklede dette oprindelige folk, en kultur af avanceret arkitektur i de centrale dele af landet. Siden har Mexico været beboet af en række indianske folk på forskellige tidspunkter. I de seneste århundreder, har Mexico kæmpet med mange politiske konflikter. Landet har været invaderet af Spanien, Nordamerika og Frankrig. Den europæiske erobring begyndte i 1519 med den spanske erobrer Hernán Cortés, og Mexico blev spansk koloni indtil 1821, hvor landet blev selvstændigt. I 1845 gjorde USA krav på Texas, som oprindeligt tilhørte Mexico. Dette resulterede i en krig mellem landene, der endte med Mexicos territorium blev halveret. I 1860’erne blev Mexico erobret af franskmændene, men de trak sig ud af landet efter et par år. Med indførelsen af ​​diktatur øgede de politiske spændinger i landet. Den mexicanske revolution brød ud i 1910 og varede i ti år. Det startede som et oprør mod diktaturet, men blev en kamp for social lighed og menneskerettigheder. Fra  1940 begyndte landet at stabilisere - både politisk og økonomisk.

Samfund og politik

Mexico er en føderal republik med 31 stater og et føderalt distrikt, der også er landets hovedstad. Styresystemet i delstaterne og forbundet deles mellem de 3 magter - den udøvende, lovgivende og dømmende. Den udøvende magt ligger hos republikkens præsident, som vælges for en periode på seks år. Siden 2006, var Felipe Calderón Hinojosa præsident. Calderón tilhører det konservative parti PAN - et kristendemokratisk parti. Han arbejder for frihandel med USA og privatisering af offentlige virksomheder. En af præsidentens store sociale udfordringer er at bekæmpe narkotikarelateret kriminalitet, et problem, der har eskaleret gennem de seneste par år. Det samme gælder for korruption. Mexico er stærkt påvirket af de store indkomstforskelle. Halvdelen af ​​befolkningen lever i fattigdom, og ytringsfrihed er stadig ingen garanti. Gennem historien har landet haft problemer med beskyttelsen af ​​civile rettigheder.

Økonomi og handel

I 1994 gennemgik Mexico en dyb økonomisk krise, og pesoen blev betydeligt svækket. Det var den værste økonomiske krise landet havde oplevet siden 1930'erne - da inflationen og renten steg og der kom højere arbejdsløshed. I de seneste år Mexico har undergået en imponerende forbedring og er i dag blandt de 15 stærkeste økonomier i verden. Mexico har en åben markedsøkonomi og er det land i verden med flest frihandelsaftaler. Landets økonomi er meget sårbar over for udsving i den amerikanske økonomi, fordi de er direkte forbundet. Mexico har været ramt hårdt af den globale finansielle krise i 2008. Omkring 86 % af eksporten og 2 / 3 af importen består af handelen med USA. Landet er verdens største producent af sølv og verdens  5. største olieproducent.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Mexico på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  737 480 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  2,5
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,025
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  43,60
  procent
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  3,8
  Procent
  Undervægtige børn
  1,0
  Procent
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  13
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  2,1
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  77
  Antal år
  Malariaspredning
  0,3
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  42
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  8
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  63
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  22
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  99,1
  Procent
  Alfabetisme
  94,9
  Procent
  Antal år i skole
  13
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  95,5
  Procent
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  36,6
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  42,60
  Procent
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  42,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  45
  Procent
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  9 677
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  8,4
  Procent
  Ledighed
  3,4
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  8 910
  US Dollar
  Primære erhverv
  3
  Procent
  Sekundære erhverv
  34
  Procent
  Tertiære erhverv
  62
  Procent
  Udenlandsgæld
  432 602 000 000
  US dollar
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  1 964 375
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  11,6
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  34,0
  Procent
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  130 759 074
  antal indbyggere
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,345
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,774
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder for kvinder
  80
  År
  Forventet levealder for mænd
  75
  År
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  11,1
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  2 872
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  96 763
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  19 385
  Personer
  Internt fordrevne
  345 000
  Internt fordrevne
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  37
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,583
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  3,87
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  2,5
  Hektar pr. person
 •  

  Mexico

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,951
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  28
  0-100 (der 100 er bedst)
  Globalt lykkeindeks
  6,60
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  3
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  71,5
  Indeks (0-120)