[[suggestion]]
Mikronesien

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Palikir

Etniske grupper

Chuukesere 48.8%, pohnpeianere 24.2%, kosraeanere 6.2%, yapesere 5.2%, yap (fra ydre øer) 4.5%, asiater 1.8%, polynesiere 1.5%, andre 6.4%, ukendt 1.4% (2000)

Sprog

Engelsk (offielt sprog og dagligdags tale), chuukese, kosrean, pohnpeian, yapese, ulithian, woleaian, nukuoro, kapingamarangi

Religion

Romersk katolske 52.7%, protestanter 41.7%, andre 3.8%, ingen/uspecificeret 0.8% (2000)

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 509 PPP$

Andre landesider

Geografi

Mikronesienføderationen består af 607 øer, som ligger i de østlige og centrale dele af øgrupperne Caroline Islands, øst for Filippinerne. Øerne deles i fire grupper, som er delstater i Mikronesienføderationen. Øerne Pohnpei, Kosrae og øerne i Chuuklagunen er bjergrige og af vulkansk oprindelse. Hovedøen i Yap er derimod af kontinental oprindelse. Næsten alle de resterende øer er flade koralatoller, som består af en eller flere småøer. Den største ø er Pohnpei, som i sig selv udgør omkring halvdelen af hele føderationens areal. Hovedstaden Palikir ligger også på Pohnpei. Klimaet er tropisk, og det er varmt året rundt. Nedbørsmængderne er store og Pohnpei er kendt for at være verdens mest fugtige steder med en årlig nedbørsmængde på 4900 mm (mod 745 mm om året i Danmark). Øerne rammes fra tid til anden af naturkatastrofer som orkaner og tørke. I marts 2006 afholdte FN en konference om biodiversitet og lancerede i den forbindelse et program til flora og faunabeskyttelse i Stillehavet.

Historie

Mikronesiernes forfædre bosatte sig på Caroline Islands for over 4000 år siden. På øerne var det traditionelle samfund styret af høvdinge. De største samfund var på øgrupperne Yapi og Pohnpei. Portugiserne fandt vej til øerne, da de ledte efter krydderiøer i 1500-tallet, og spanierne kom lige efter dem og grundlagde en koloni i området. Tyskland købte øerne af Spanien i 1899. I 1914 blev øerne besat af Japan og i 1944 af amerikanske styrker. Efter Anden Verdenskrig blev øerne en del af et tilsynsområde under FN, forvaltet af USA. Fire af områdets øgrupper ratificerede den nye grundliv i 1979 og dannede Mikronesienføderationen. Naboområderne Palau, Marshalløerne og Nord-Marianerne bestemte sig for ikke at blive en del af denne statsdannelse og blev egne stater. Mikronesien har siden 1986 haft en vis tilknytning ved en aftale om fri forening. Forsvaret sørger USA for, og til gengæld får de gang til strategisk beliggende øer mod økonomisk bistand.

Samfund og politik

Øverste lovgivende myndighed i føderationen ligger hos en kongres med 14 senatorer. Fire senatorer vælges af delstaterne og sidder i fire år. De øvrige ti vælges for to år ad gangen af mindre kredse - inddelt efter befolkningsstørrelse. Den udøvende myndighed ligger hos præsidenten, som vælges af kongressen blandt de fire delstatsrepræsentanter. Præsidentembedet skifter mellem delstaterne. I kongressen er der ingen formelle, politiske partier, og en har ret lidt magt i de lokale sager, som for eksempel over budgetsager som delstaterne bestemmer over selv. Hver af de fire delstater har en høj grad af selvstyre med egne forfatninger, valgte lovgivende forsamlinger og guvernører. Delstaterne har også forskellige kulturelle og historiske traditioner. Landsbyer ledes på traditionel vis.

Økonomi og handel

Mikronesienføderationen har en underudviklet industri. Landet er afhængig af økonomisk støtte fra USA, som er blevet gradvist reduceret. Tekstilindustrien, som hovedsageligt drives af øgruppen Yapi beskæftiger 500 mennesker, og er dermed landets største private industrivirksomhed. Andre industrier, som landbrug og fiskeri anslås at udgøre kun 25% af BNP, men statistikkerne er mangelfulde. For at mindske afhængigheden til USA blev der i 1995 vedtaget en økonomisk udviklingsplan med støtte fra Den Asiatiske Udviklingsbank. Det ene mål var at reducere statens rolle som arbejdsgiver og støtte privat industrivirksomhed. Man anbefalede også at satse på fiskeri- og turistindustrierne, som i Mikronesien-området er gode potentielle indtægtskilder. Landets udvikling begrænses alligevel af dets isolerede beliggenhed og dårlige infrastruktur. I den senere tid har fiskeriindustrien og turismen oplevet en markant vækst. Øerne er, som tidligere nævnt, meget udsatte for naturkatastrofer forårsaget af klimaforandringer. Når tyfoner o. lign. hærger, påvirkes infrastrukturen, handlen og dermed også økonomien.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Mikronesien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  98 020 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  16,0
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  41,20
  procent
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  32
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  3,1
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  46
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  17
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  44
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  165
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  84,0
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  Mangler data
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  0,00
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Adgang til strøm
  75,4
  Prosent
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 188
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  6
  Procent
  Tertiære erhverv
  67
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  700
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  2,9
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  Mangler data
  Procent
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  531 996
  antal indbyggere
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,627
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder for kvinder
  70
  År
  Forventet levealder for mænd
  68
  År
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  Mangler data
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  1,45
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Mikronesien

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  74,4
  Indeks (0-120)