[[suggestion]]
Monaco

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Monaco

Etniske grupper

Monegaskere 32.1%, franskmænd 19.9%, italienere 15.3%, britere 5%, belgiere 2.3%, schweizere 2%, tyskere 1.9%, russere 1.8%, amerikanere 1.1%, hollændere 1.1%, marokkanere 1%, andre 16.6% (2016)

Sprog

Fransk(officielt), engelsk, italiensk, monegasisk

Religion

Romersk-katolske 90%, andre 10%

Befolkningtal

38 897

Styreform

Fyrstedømme

Areal

2 km2

Valluta

Euro

Nationaldag

19. november

Andre landesider

Geografi

Fyrstedømmet Monaco ligger 15 kilometer øst for den franske kystby Nice. Landet er verdens næstmindste efter Vatikanstaten med et areal på bare 1,95 kvadratkilometer. Monaco ligger de nederste skråninger af Alpes-Maritimes. Fyrstedømmet har et typisk middelhavsklima med milde, fugtige vintre og varme, tørre somre. Landet har et kuperet terræn og det højeste punkt er 162 meter over havet. Med undtagelse af de anlagte parker er hele området bebygget. Kystlinjen er en blanding af klipper og lave bugter. Landet består hovedsageligt af et byområde, som er delt i fire områder. Monaco-Ville er den oprindelige gamle by, hvor hovedstaden ligger. La Condamine ligger ved havneområdet, Monte-Carlo ligger i byens nordlige del og Fontvieille er et nyt område, som er indvundet fra havet.  

Historie

Monaco blev grundagt i 1215 som en koloni for den italienske by Genova, og slægten Grimaldi har styret det siden år 1297. I årene 1789-1814 var byen under fransk herredømme. Efter at have været Sardiniens protektorat indtil 1860, blev landets selvstyre anerkendt i en aftale mellem Frankrig og Monaco i 1861. Monacos fyrste regerede landet som enehersker, indtil en ny grundlov blev vedtaget i 1911. Syv år senere lavede man en aftale om, at Monaco skulle overføres til at være under Frankrigs beskyttelse, og at landet skulle følge Frankrigs politiske, militære og økonomiske interesser. 

En ny grundlov fra 1962 fjernede dødsstraffen, gav kvinder stemmeret og grundlagde en højesteret for at garanteret grundlæggende friheder for indbyggerne. I 2002 blev det også besluttet, at landet skulle blive selvstændigt selvom Grimaldi-slægten ikke skulle producere arvtagere til tronen. For at mindske chancen for brud for slægtens arvelinje, ændrede man i 2005 grundloven, således at kvinder også har ret til at arve Grimaldi-slægtens fyrstetitel i landet.

Samfund og politik

Monaco har været et konstitutionelt monarki siden 1911. Fyrsten er statens overhoved og titlen som fyrste går i arv i familien. Den udøvende myndighed ligger hos regeringen, som er på 5 medlemmer og ledes af statsministeren. Den lovgivende myndighed er delt mellem fyrsten og et folkevalgt nationalråd. Nationalrådet har 24 medlemmer. Bestemmelser, som er godkendt af nationalrådet, sendes til regeringen til godkendelse, og derefter undertegnes de af fyrsten. Monaco har ikke sædvanlige partier, men kandidater grupperes på lister. Den nuværende fyrste er Albert d 2. Fyrstedømmet har toldunion og andre specielle handelsaftaler med Frankrig. Frankrig har blandt andet ansvaret for landets forsvar. Monaco blev medlem af FN i 1993 og Europarådet 2004. Fyrstedømmet er i dag et fashionabelt ferie- og forlystelsessted, og er berømt blandt andet for spillekasinoet i Monte Carlo.

Økonomi og handel

Monacos indbyggere betaler ikke skat på indtægter og formue. Turismen er landets vigtigste indtægtskilde. Monaco er også et vigtigt bank- og finanscentrum. Staten er den største ejer af Société des Bains de Mer, som driver kasinoet, restauranter, hoteller og operaen samt arrangerer Monte Carlo Rally og Monaco Grand Prix. I industriområdet Fontvieille findes en del letindustri. Staten og Grimaldi-slægten ejer en betydelig del af landet  ejendomme og anden kapital. Telefon- og posttjenesten samt tobaksindustrien er statsmonopoler. Fyrstedømmet Monaco udgiver ingen økonomisk statistik. Landet var på OECD's sortliste over skatteparadiser i 2000 og 2002.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Monaco på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  Mangler data
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  Mangler data
  procent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  100,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  Mangler data
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  Mangler data
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  25,3
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Pressefrihed
  Mangler data
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  1
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
  Undervægtige børn
  Mangler data
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  3
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  Mangler data
  Procent
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  2
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  0
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
  Antal år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  Mangler data
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  Mangler data
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  20,83
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  100,0
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  100
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  6 468 252 212
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  168 011
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  14
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  97,1
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Monaco

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstal
  38 897
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  4
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  25
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (10 er bedst)