[[suggestion]]
Mongoliet

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Ulaanbaatar/Ulan Bator

Etniske grupper

Mongoler (hovedsagelig khalk) 94.9%, tyrkere (hovedsagelig kasakher) 5%, andre (inkluderer kinesere og russere) 0.1% (2000)

Sprog

Khalka-mongolsk 90%, tyrkisk (kasakhisk), russisk (1999)

Religion

Lamaisme (buddhisme) 50%, shamanisme og kristne 6%, muslimer 4%, ingen 40% (2004)

Bruttonationalindkomst per indbygger

12 252 PPP$

Andre landesider

Geografi

Mongoliet er verdens største indlandsstat og består for det meste af steppelandskab. Det er et af de højestbeliggende lande i verden og halvdelen af arealet ligger 1400 meter over havet. Det højeste punkt ligger i de snedækkede mongolske Atlasbjerge og er 4374 meter over havet. Landets sydlige del dækkes af Gobi sandørkenen, hvor man nogen meter under jorden har fundet store vandreserver. Mongoliet har et tørt, kontinentalt klima med store temperaturforskelle og kun en smule nedbør. Landets miljøproblemer er forurening og erosion. En industri, der er meget lidt miljøvenlig, samt brug af kulkraft har forurenet meget af hovedstadens omgivelser. Den ukontrollerede  minedrift bruger også nogen steder giftig kviksølv, som også forurener. Mongoliets vandreserver er meget begrænsede, og derfor vandforurening et alvorlig problem. Ørkenspredning er også et alvorligt miljøproblem. Regeringen er begyndt at satse på bæredygtig energi for, at landet ikke skal være afhængig af energien fra russiske kraftværker.

Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

5.3 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Mongoliet, ville vi behøve 5.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Før landet blev til, levede mongolerne i spredte stammesamfund. En militær leder kaldt Temüjin forenede disse til en stat i 1206. Han blev Djengis Khan og under hans ledelse voksede riget til et imperium, som strakte sig fra Gulehavet til det Kaspiske Hav. Hans efterkommmere udvidede riget, så det strakte sig over store dele af Øst-Asien og Rusland. Mongolriget er det største sammenhængende imperium i verdenshistorien. Fra 1400-tallet var de mongolske steppefolk undertvunget af Kina, med herskerdynastierne Ming og Ching. I 1686 blev riget delt i to: Indre og Ydre Mongoliet. I 1800-tallet fik russerne øget indflydelse i området. Ydre Mongoliet erklærede sig uafhængig, da det kinesiske kejserdømme gik i opløsning i 1911. Fra 1919 blev det igen en del af Kina. En revolutionær bevægelse opstod og var støttet af russerne. Et revolutionært styre kom til magten i 1921, og landet blev erklæret som folkerepublik i 1924. Landet var da verdens anden kommunistiske stat, efter Sovjetunionen.

Samfund og politik

Frem til 1990 var Mongoliet en kommunistisk etpartistat. Efter de mange revolutioner i Øst-Europa i efteråret 1989 oplevede Mongoliet sin egen revolution i 1990, hvilket førte til kommunistregimets fald og etableringen af en ny grundlov i 1992. Landet blev ikke længere kaldt en folkerepublik og den kommunistiske stjerne blev taget af flaget. Ifølge grundloven fra 1992 er Mongoliet en uafhængig, demokratisk enhedsrepublik. Statsoverhovedet og den militære øverstkommanderende er en præsident valgt i almene valg for fire år ad gangen. Den lovgivende myndighed er lagt til den store Khural, valgt i almene valg for fire år. Forsamlingen har 76 medlemmer. Den store Khural anerkender præsidenten, når denne er valgt og udnænver statsministeren og de øvrige ministre. Meget af det nomadiske livs gamle traditioner og strukturer er bevaret i Mongoliet i dag, til trods for modernisering og urbanisering. Fattigdom er udbredt. 

Økonomi og handel

Økonomisk virksomhed i Mongoliet har traditionelt bygget på nomadeliv og landbrug. Landet har store mineralforekomster, som kobber, kul, molybdæn, tin, wolfram og guld. Industrien baserer sig i stor grad på bearbejdning af mineralressourcer og landbrugsprodukter. Sovjetunionens fald havde en meget negativ virkning på økonomien, men i Mongoliet har man fået økonomien tilbage på det rigtige spor gennem markedsøkonomiske reformer. Da landet øgede udnyttelsen af landets mineralressourcer i 00erne, voksede økonomien med næsten ti procent. Kvægproduktion svækkes af kolde vintre. Den ekstremt kolde vinter i 2009 til 2010 førte til, at landet mistede 22% af kvægbestanden. Nabolandenes økonomiske tilstand har en stor påvirkning på Mongoliets økonomi. Landet køber alle sine nødvendige olieprodukter fra Rusland og Kina er Mongoliets vigtigste eksportland. Fra Kina kommer også meget arbejdskraft for at arbejde sort, og det anslås, at den sorte sektor udgør en tredjedel af landets værdiskabelse. Turismen er en voksende indtægtskilde i Mongoliet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Mongoliet på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  763 920 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,043
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  21,60
  procent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,639
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  67,6
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  42,7
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  20 840
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  7,13
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,821
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  37
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  1
  Pressefrihed
  29,51
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  54,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,7
  Procent av BNP
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  18,7
  Procent
  Undervægtige børn
  1,0
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  17
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,0
  Procent
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Malariaspredning
  Mangler data
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  44
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  9
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  27
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  428
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  98,5
  Procent
  Alfabetisme
  98,3
  Procent
  Antal år i skole
  14
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  97,9
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,278
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  45,4
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  17,11
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  2 018
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  81,8
  Prosent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  14,5
  Procent
  Ledighed
  6,3
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  11 433 635 876
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  3 717
  US Dollar
  Primære erhverv
  10
  Procent
  Sekundære erhverv
  38
  Procent
  Tertiære erhverv
  47
  Procent
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  23,7
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Mongoliet

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  9
  Personer
  Befolkningstal
  3 121 772
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  6 403
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  9
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,741
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  73
  År
  Forventet levealder for mænd
  65
  År
  Globalt lykkeindeks
  5,29
  Skala: 1-10 (10 er bedst)