[[suggestion]]
Myanmar (Burma)

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Nay Pyi Taw

Etniske grupper

Burmenere 68%, shan 9%, karen 7%, rakhine 4%, kinesere 3%, indere 2%, mon 2%, andre 5%

Sprog

Burmesisk, mindre sprog

Religion

Buddhister 89%, kristne 4%, muslimer 4%, animister 1%, andre 2%

Befolkningtal

54.164.262

Styreform

Parlamentarisme

Areal

676.560 km2

Valluta

Kyat

Bruttonationalindkomst per indbygger

5 721 PPP$

Nationaldag

4. januar ( uafhængighed i 1948)

Andre landesider

Geografi

Myanmar kan inddeles i tre geografiske regioner: bjergområderne i vest, det centrale sletteland midt i landet og det højtliggende Shanplateau mod øst. De mange bjergkæder udspringer fra Himalaya og skærer gennem hele landet. Mellem bjergene er meget dybe, langstrakte og smalle dale. Mere end halvdelen af landet er dækket af tæt skov, og kystområderne domineres af frugtbar jord. Klimaet er tropisk, med store variationer mellem årstiderne og megen nedbør i regntiden. Gennemsnitstemperaturen er høj i hele landet, men med visse forskelle mellem syd og de køligere områder i nord. Udslip fra industrien udgør ikke noget stort problem, men skovrydning og udslip fra olieudvinding er en voksende udfordring.

I 2008 blev landet ramt af cyklonen Nargis, der dræbte 138.000 mennesker, og gjorde titusinder hjemløse.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Myanmar (Burma), ville vi behøve 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie


Nutidens Myanmar blev forenet som et uafhængigt rige så tidligt som i 1000-tallet, men efter Kublai Khans hærgen i området i 1200-tallet, fulgte en lang periode med stor ustabilitet og skiftende herskere. Først i midten af 1700-tallet, da Shan-kongedømmet i nord overtog kontrollen med den sydlige del, blev der etableret et sammenhængende styre over hele området. En udvidelse af det britiske imperium i Sydøstasien i begyndelsen af 1800-tallet, førte til en række erobringstogter i Myanmar, som endte med, at landet blev en del af britisk Indien i 1886. Myanmar blev selvstændigt fra Storbritannien i 1948, men kommunistiske, kinesiske og etniske guerillagrupper modarbejdede regeringen, som til sidst blev afsat i et militærkup i 1962. Protester over hele landet blev slået ned af militæret med hård hånd, og i 1974 blev landet omdøbt til Den Socialistiske Republik Burma, som blev styret af Burmas Socialistiske Programparti, som var landets eneste legale politiske organisation. Alle andre partier blev forbudt, og partiet styrede enevældigt frem til 1988, hvor der udbrød store protester over dårlig økonomisk ledelse og et ønske om demokrati. Det var starten på landets demokratibevægelse, hvor Aung San Suu Kyi fremstod som en lederskikkelse. Samme år overtog militæret igen magten i landet ved et nyt militærkup, der afsatte hele den politiske ledelse og fordelte alle ministerposter mellem militære ledere.

Aung San Suu Kyi var med til at oprette Den Nationale Liga for Demokrati i 1988, som protest mod det militærestyre og deres hårde nedkæmpelse af de folkelige protester for demokrati. I 1989 blev Aung San Suu Kyi sat i husarrest sammen med andre ledere af partiet, frem til 1995 hvor hun første gang blev løsladt. Derefter blevet hun sat i husarrest yderligere 4 gange, og i perioderne hvor hun ikke var i husarreste havde hun fortsat forbud mod at have kontakt med oppositionsfæller eller den vestlige presse.  

Juntaen omdøbte i 1989 landet til Myanmar, navneændringen har tidligere stået som et symbol på militærjuntaens brutale styre. Og i reformperioden i 2011 var navnet centrum for meget politisk debat. Dele af befolkningen holdte fast i  navnet Burma for at ligge afstand til militærjuntaen. I dag bruger burmeserne selv navnet Myanmar, som også er blevet det officielle internationale anerkendte  navn for landet. 
I 1990 gik militærregimet med til at afholde valg, efter en tid med mange folkelige protester, men da Aung San Suu Kyis parti vandt valget, nægtede militærregimet at anerkende valgresultatet og give magten fra sig. 

Aung San Suu Kyi fik Nobels Fredspris i 1991 for sit ikke-voldelige arbejde for demokrati. Demokratibevægelsen blev så groft undertrykt i løbet af 90’erne og 00’erne, at USA og EU valgte at indføre sanktioner mod Myanmar. I 2011 fik landet igen en civilregering. Den nye præsident, Then Sein, startede en demokratiseringsprocess.

Samfund og politik

Efter 2011 er der sket store politiske omvæltninger i Myanmar. Den siddede præsident har indført en række demokratiske reformer, der blandt andet indebærer at Aung San Suu Kyi kan virke som politiker igen. Alligevel har militæret fortsat meget magt. 25% af pladserne i Parlamentet er reserveret til deres repræsentanter, og juntaen har i praksis vetoret, når det kommer til grundlovsændringer. De vigtigste politiske partier er juntaens Unions Solidaritets- og Udviklingsparti (USDP), og Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD). Ved valget i 2015 vandt Aung San Suu Kyis parti NLD med to tredjedele af pladserne i parlamentet, hvilket betyder at partiet kan kontrollere parlamentet og vælge den næste præsident. 

Myanmar er en forbundsstat. Landet er inddelt i syv delstater for de forskellige etniske minoriteter, og syv divisioner, der er den største folkegruppe burmanerne. Formelt skal der være selvstyre i delstaterne, men i praksis ligger magten hos militæret. Der er over 100 forskellige etniske grupper i landet. Derudover bliver den muslimske del af befolkningen set ned på af den buddhistiske majoritet. Rohingyaerne, en muslimsk befolkningsgrupper, der bor i den vestlige del af landet, bliver af FN beskrevet som en af verdens mest forfulgte befolkningsgrupper. Situationen mellem rohingyaerne og den buddhistiske majoritet har eskaleret i et sådan omfang, at der nu er tale om en humanitær krise. Siden august 2017 er mere end 745 000 rohingyaer flygtet fra Myanmar til Bangladesh og siden 1. marts 2019 har Bangladesh nægtet at tage imod flere flygtninge. 

Økonomi og handel

Myanmar er rigt på ressourcer og har meget god jord, forekomster af olie og store områder egnet til skovbrug. Landet har aldrig fået udbygget et egentligt vejnet eller fungerende industriområder og kæmper for at udnytte ressourcerne. Betydelig bistandsmidler forsvandt efter kuppet i 1988, og i de efterfølgende år har stadigt strengere sanktioner fra det internationale samfund isoleret størstedelen af den burmesiske industri. Jord- og skovbrug, fiskeri, minedrift og energiudvinding er vigtige indtægtskilder i Myanmars officielle økonomi. Derudover har landet en skyggeøkonomi, som ikke registreres som en del af de officielle budgetter. Vigtige indtægtskilder i skyggeøkonomien er bl.a. smugling af ædelsten, tropisk tømmer og opium. Som en del af demokratiseringsprocesserne, arbejder myndighederne nu med at justere landets budgetter, så de bliver mere ensartede og der kommer en højere grad af gennemsigtighed. I de seneste år, har Verdensbanken og andre internationale donorer åbnet op for at give bistand og lån til Myanmars, og landet har desuden fået slettet dele af sin udlandsgæld. Kina har været og er fortsat landets klart vigtigste handelspartner. Også da andre lande boykottede landet, var Kina den vigtigste handelspartner.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Myanmar (Burma) på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  1 542 800 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  6,4
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,176
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  32,10
  procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,466
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  32,1
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  41,0
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  21 632
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,42
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  3,6
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  500
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,302
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  29
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  5
  Pressefrihed
  44,92
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  5
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  96,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  2,5
  Procent av BNP
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  10,5
  Procent
  Undervægtige børn
  7,0
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  49
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,3
  Procent
  Forventet levealder
  66
  Antal år
  Malariaspredning
  3,7
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  121
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  24
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  36
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  358
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  84,8
  Procent
  Alfabetisme
  75,6
  Procent
  Antal år i skole
  10
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  97,7
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,374
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  39,8
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  10,16
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  217
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  57,0
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  12,2
  Procent
  Ledighed
  1,6
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  67 068 745 521
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  1 257
  US Dollar
  Primære erhverv
  26
  Procent
  Sekundære erhverv
  36
  Procent
  Tertiære erhverv
  35
  Procent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  30,7
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstal
  53 855 735
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 197 835
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  0
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,578
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  635 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  68
  År
  Forventet levealder for mænd
  64
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,36
  Skala: 1-10 (10 er bedst)