[[suggestion]]
Namibia
Namibias flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Windhoek

Etniske grupper

Ovambo 50%, kavango 9%, herero 7%, damara 7%, nama 5%, caprivi 4%, baster 2%, tswana 0,5%, hvide 6%, blanding/andre 7,5%

Sprog

Engelsk, afrikaans, tysk, diverse stammesprog

Religion

Kristne 80%, andre/ingen 20%

Befolkningtal

2 392 370

Styreform

Republik

Areal

824 290 km2

Valluta

Dollar à 100 cents

Bruttonationalindkomst per indbygger

10 625 PPP$

Nationaldag

21. mars

Andre landesider

Geografi

Namibia er et stort land med en lang kystlinje på mere end 160 mil. Den tørre Namib Ørken strækker i et tyndt bælte langs kysten. Længere mod øst går landskabet over i højere liggende plateauer. Nogle få floder skærer sig gennem det ellers tørre landskab og danner frugtbare områder, hvor størstedelen af befolkningen bor. Langs landets østlige grænse til Botswana begynder den enorme Kalahariørken, og i nord ligger langstrakte sletter med sparsom vegetation. Over en tredjedel af Namibia består af ørken, og der er høje temperaturer og kun lidt nedbør i løbet af året. Landet rammes ofte af tørke, og der kan gå mange måneder uden regn. Manglen på rent drikkevand er også et af de største miljøproblemer. Det tørre klima betyder desuden, at den sparsomme dyrkbare jord, som findes i landet, er meget udsat for erosion og nedbrydning.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Namibia, ville vi behøve 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Indtil for omkring 1000 år siden var Namibia beboet af nomadiske san-folk. Op gennem 1000-tallet begyndte andre folkegrupper og forskellige khoikhoi og bantufolk at bosætte sig i området, og små kongeriger voksede frem langs flodbredderne. Portugisiske søfarere kom flere gange til kysten i 1400-tallet, men begav sig ikke ind i landet. Først i 1800-tallet begyndte folk udefra at undersøge Namibia. Folk på flugt fra det britiske styre i Kapkolonien (i dag Sydafrika), handelsfolk og missionærer begyndte at bosætte sig i området og brugte i mange tilfælde de indfødte som slaver. Under Berlin-konferencen i 1885 blev området tysk koloni under navnet Tysk Sydvestafrika. Kolonimagten fordelte størstedelen af sine ressourcer på de mere end 10.000 tyske tilflyttere, hvilket førte til at herero- og namafolket gjorde oprør. Tyskerne slog hårdt ned på oprøret, og mere end 65.000 hereroer og 20.000 namaer blev dræbt. Det tyske koloniherredømme endte i 1915, da Namibia blev invaderet af Sydafrika – en besættelse, som trods forskellige udsving, varede ind til landet blev selvstændigt i 1990.

Samfund og politik

Namibia regeres af en præsident, der både leder regeringen, er statsoverhoved og hæren øverstkommanderende. Både Parlament og præsident vælges for fem år ad gangen. Namibisk politik domineres nærmest totalt af den marxistiske befrielsesbevægelse SWAPO, som kæmpede mod det sydafrikanske apartheidstyre i landet fra 1966 til 1989. SWAPO har mistet noget af sin popularitet på grund af indblanding i borgerkrigene i Angola og Den Demokratiske Republik Congo, men har fortsat flertal i parlamentet. Oppositionen anklager SWAPO for valgfusk, og mener partiet har for meget magt, men internationale valgobservatører godkendte det sidste valg. Landets myndigheder respekterer i store træk indbyggernes menneskerettigheder. Ligesom en række nabolande i det sydlige Afrika kæmper Namibia at få omfordelt jorden, der tidligere blev ejet af det hvide mindretalsstyre i kolonitiden. Landet er også hårdt ramt af hiv/aids-epidemien og har nogle af de største indkomstforskelle i verden.

Økonomi og handel

Namibia er rig på mineraler og fiskeressourcer, og disse to industrier dominerer økonomien. Landet er blandt verdens førende inden for eksklusive diamanter, sølv og zink. Kun 3% af arbejdsstyrken arbejder i mineralindustrien, og indtægterne fra denne sektor er fordelt meget ujævnt i befolkningen, som stadig har skarp opdeling af hvide og sorte. Størstedelen af den fattige, sorte landsbybefolkning arbejder inden for landbruget og producerer for det meste kun nok til eget forbrug. I de seneste år har regeringen forsøgt at få udenlandske investorer til landet, og enkelte industrivirksomheder inden for tekstil er blevet oprettet.

Namibia har højere kreditværdighed og lavere korruption end mange andre lande i regionen. Alligevel går den økonomiske udvikling langsomt. En af grundene er lille hjemmemarked og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Landet slider for at skabe nye arbejdspladser, og i 2010 var 51% af befolkningen arbejdsløse. De sidste år har regeringen forsøgt at få udenlandske investorer til landet, og enkelte industriforretninger inden for tekstil er blevet etableret. Under finanskrisen i 2008-2009 blev indtægterne fra diamantindustrien halveret, men i årene efter er økonomien begyndt at vokse igen. Namibias økonomi er stærkt knyttet til den Sydafrikanske økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Namibia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  186 690 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  13,4
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,183
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  28,70
  procent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,422
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  37,8
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  39,4
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  3 755
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  1,58
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  0,2
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  5
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,806
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  53
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Pressefrihed
  18,95
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  68,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  3,4
  Procent av BNP
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  25,4
  Procent
  Undervægtige børn
  7,1
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  44
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  3,5
  Procent
  Forventet levealder
  63
  Antal år
  Malariaspredning
  44,6
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  265
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  18
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  82
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  423
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  94,4
  Procent
  Alfabetisme
  88,3
  Procent
  Antal år i skole
  9
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  97,0
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,474
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  48,2
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  46,15
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  Mangler data
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  1 585
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  51,8
  Prosent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  48,0
  Procent
  Ledighed
  23,1
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  13 253 698 015
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  5 231
  US Dollar
  Primære erhverv
  7
  Procent
  Sekundære erhverv
  28
  Procent
  Tertiære erhverv
  61
  Procent
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  36,8
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Namibia

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  821
  Personer
  Befolkningstal
  2 587 801
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  1 586
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  4 096
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,647
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  63
  År
  Forventet levealder for mænd
  62
  År
  Globalt lykkeindeks
  4,64
  Skala: 1-10 (10 er bedst)