[[suggestion]]
Namibia
 
Namibias flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Windhoek

Etniske grupper

Ovambo 50%, kavango 9%, herero 7%, damara 7%, nama 5%, caprivi 4%, baster 2%, tswana 0,5%, hvide 6%, blanding/andre 7,5%

Sprog

Engelsk, afrikaans, tysk, diverse stammesprog

Religion

Kristne 80%, andre/ingen 20%

Befolkningtal

2 392 370

Styreform

Republik

Areal

824 290 km2

Valuta

Dollar à 100 cents

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 382 PPP$

Nationaldag

21. mars

Andre landesider

Geografi

Namibia er et stort land med en lang kystlinje på mere end 160 mil. Den tørre Namib Ørken strækker i et tyndt bælte langs kysten. Længere mod øst går landskabet over i højere liggende plateauer. Nogle få floder skærer sig gennem det ellers tørre landskab og danner frugtbare områder, hvor størstedelen af befolkningen bor. Langs landets østlige grænse til Botswana begynder den enorme Kalahariørken, og i nord ligger langstrakte sletter med sparsom vegetation. Over en tredjedel af Namibia består af ørken, og der er høje temperaturer og kun lidt nedbør i løbet af året. Landet rammes ofte af tørke, og der kan gå mange måneder uden regn. Manglen på rent drikkevand er også et af de største miljøproblemer. Det tørre klima betyder desuden, at den sparsomme dyrkbare jord, som findes i landet, er meget udsat for erosion og nedbrydning.

Historie

Indtil for omkring 1000 år siden var Namibia beboet af nomadiske san-folk. Op gennem 1000-tallet begyndte andre folkegrupper og forskellige khoikhoi og bantufolk at bosætte sig i området, og små kongeriger voksede frem langs flodbredderne. Portugisiske søfarere kom flere gange til kysten i 1400-tallet, men begav sig ikke ind i landet. Først i 1800-tallet begyndte folk udefra at undersøge Namibia. Folk på flugt fra det britiske styre i Kapkolonien (i dag Sydafrika), handelsfolk og missionærer begyndte at bosætte sig i området og brugte i mange tilfælde de indfødte som slaver. Under Berlin-konferencen i 1885 blev området tysk koloni under navnet Tysk Sydvestafrika. Kolonimagten fordelte størstedelen af sine ressourcer på de mere end 10.000 tyske tilflyttere, hvilket førte til at herero- og namafolket gjorde oprør. Tyskerne slog hårdt ned på oprøret, og mere end 65.000 hereroer og 20.000 namaer blev dræbt. Det tyske koloniherredømme endte i 1915, da Namibia blev invaderet af Sydafrika – en besættelse, som trods forskellige udsving, varede ind til landet blev selvstændigt i 1990.

Økologiske fodaftryk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Namibia ville vi bruge 1,2 jordkloder.

Samfund og politik

Namibia regeres af en præsident, der både leder regeringen, er statsoverhoved og hæren øverstkommanderende. Både Parlament og præsident vælges for fem år ad gangen. Namibisk politik domineres nærmest totalt af den marxistiske befrielsesbevægelse SWAPO, som kæmpede mod det sydafrikanske apartheidstyre i landet fra 1966 til 1989. SWAPO har mistet noget af sin popularitet på grund af indblanding i borgerkrigene i Angola og Den Demokratiske Republik Congo, men har fortsat flertal i parlamentet. Oppositionen anklager SWAPO for valgfusk, og mener partiet har for meget magt, men internationale valgobservatører godkendte det sidste valg. Landets myndigheder respekterer i store træk indbyggernes menneskerettigheder. Ligesom en række nabolande i det sydlige Afrika kæmper Namibia at få omfordelt jorden, der tidligere blev ejet af det hvide mindretalsstyre i kolonitiden. Landet er også hårdt ramt af hiv/aids-epidemien og har nogle af de største indkomstforskelle i verden.

Menneskelig udvikling

12

129 av 188

Namibia er nummer 129 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Namibia er rig på mineraler og fiskeressourcer, og disse to industrier dominerer økonomien. Landet er blandt verdens førende inden for eksklusive diamanter, sølv og zink. Kun 3% af arbejdsstyrken arbejder i mineralindustrien, og indtægterne fra denne sektor er fordelt meget ujævnt i befolkningen, som stadig har skarp opdeling af hvide og sorte. Størstedelen af den fattige, sorte landsbybefolkning arbejder inden for landbruget og producerer for det meste kun nok til eget forbrug. I de seneste år har regeringen forsøgt at få udenlandske investorer til landet, og enkelte industrivirksomheder inden for tekstil er blevet oprettet.

Namibia har højere kreditværdighed og lavere korruption end mange andre lande i regionen. Alligevel går den økonomiske udvikling langsomt. En af grundene er lille hjemmemarked og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Landet slider for at skabe nye arbejdspladser, og i 2010 var 51% af befolkningen arbejdsløse. De sidste år har regeringen forsøgt at få udenlandske investorer til landet, og enkelte industriforretninger inden for tekstil er blevet etableret. Under finanskrisen i 2008-2009 blev indtægterne fra diamantindustrien halveret, men i årene efter er økonomien begyndt at vokse igen. Namibias økonomi er stærkt knyttet til den Sydafrikanske økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Namibia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet