[[suggestion]]
Nauru

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Yaren (de facto, har ikke en officiel hovedstad)

Etniske grupper

Nauruere 58%, andre stillehavsfolk 26%, kinesere 8%, europæere 8%

Sprog

Nauruansk (officielt), engelsk

Religion

Protestanter 45.8%, romersk katolske 33.2%, andre 14.1%, ingen 4.5%, uspecificeret 2.4% (2002)

Bruttonationalindkomst per indbygger

13 966 PPP$

Andre landesider

Geografi

Landet består af koraløer lige syd for ækvator i Stillehavet. I midten af øen findes der et ca 60 meter højt plateau med fosfatforekomster. Man antog, at øens store fosfatforekomster ville ende, men der findes fortsat små forekomster, som man udnytter. Minedriften har været i gang i hundrede år og ødelagt 4/5-dele af øens areal ved at gøre jorden ufrugtbar. Øens højplateau er omkranset af et 150 til 300 meter bredt relativt frugtbart lavland, hvor der vokset kokospalmer og figentræer blandt andet. Frugttræer vokser også omkring Buada lagunen. Landet har meget begrænsede ferskvandsressourcer og man skaffer drikkevand ved at samle regnvand i beholdere. Man frygter, at klimaforandringerne kan medføre oversvømmelser på øens lavtliggende dele.

Historie

Naurus oprindelige befolkning stammer sandsynligvis fra mikronesiske søfarere, som troede på gudinden Eijebong. To af de oprindelige stammer på øen uddøde i 1900-tallet. De første europæiske besøgende på Nauru var hvalfangere, og alkoholen og våbnene de medbragte ødelagt de oprindelige stammers rolige sameksistens. I 1878 begyndte en 10 år lang borgerkrig og 500 af landets 1400 indbyggere døde. I 1888 blev Nauru annekteret af Tyskland og udvindingen af de opdagede fosfatforekomster begyndte et par år senere. Australien besatte landet, da Første Verdenskrig brød ud i 1914, og efter krigen hav Folkeforbundet området som et værgemandat til Australien, Storbritannien og New Zealand. Under Anden Verdenskrig erobrede Japan øen og flyttede 1200 nauruere til Caroline Islands som tvangsarbejdere. De, som overlevede, kom tilbage til Nauru i 1946. Landet var et australsk mandatområde fra 1947 indtil det blev selvstændigt i 1968. Senere førte Nauru en retssag mod Australien om skaderne påført på øen under australsk styre, og i 1993 gik Australien med til at betale en erstatning på 107 millioner australske dollars og et årlig bidrag på 2,5 millioner australske dollar til forbedring af miljøet på øen.

Samfund og politik

Ifølge grundloven fra 1968 er Nauru en demokratisk republik. Det folkevalgte parlament har et kammer med 18 medlemmer. Præsidenten, som både statsoverhovede og regeringens leder, vælges af parlamentet. Forvaltningen udøves i fællesskab af regeringen og Naurus lokalforvaltningsråd, som ledes af en overhøvding. Landets politistyrker er under civilt styre, og landet har ingen militære tropper. Landets politik præges af stor ustabilitet og af den voksende bekymring for øens fremtid. Nauru blev en rig stat efter selvstændigheden på grund af fosfatudvindingen, men fra begyndelsen af 1990erne faldt produktionen kraftigt og var i år 2000 praktisk talt udtømt. Den usikre økonomiske situation har ført til hyppige regeringskriser og skifte af præsident. 

I 2013 blev der holdt valg og ændringer i grundloven for håb om en mere stabil politisk fremtid. 

Økonomi og handel

Økonomien har været fuldkommen baseret på udvinding af fosfat, som over mange år gav landet store indtægter. Gennemsnitsindtægten var blandt de højeste i regionen, og i en periode havde man verdens højeste indtægt per indbygger. I dag trues landet af fattigdom og er afhængig af økonomisk hjælp fra udlandet. Økonomien svækkes også af korruption og misbrug af en investeringsfond, som havde til hensigt at sikre befolkningens fremtid efter fosfatforekomsterne slap op. Efter 2000 har Nauru levet først og fremmest af salg af fiskerirettigheder i sine farvande og draft af en australsk flygtningelejr som et supplement til landets bistand. Nauru importerer 90% af sine næringsmidler andre basisprodukter fra udlandet, men transporten er blevet et problem. Det nationale flyselskabs eneste fly blev beslaglagt på grund af betalingsvanskeligheder og landet blev afhængig af charterfly for at importere varer.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Nauru på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  Mangler data
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  Mangler data
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  0,0
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  11 312
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  Mangler data
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  Mangler data
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for mænd
  Mangler data
  År
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  0,0
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  733
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  0
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  1 092
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  Mangler data
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  Mangler data
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  29
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  73
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  4,02
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  Mangler data
  Hektar pr. person
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Korruption
  Mangler data
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  2
  Civile rettigheder
  2
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  96,5
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  66
  Procent
 •  

  Nauru

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  Mangler data
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Sekundære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Tertiære erhverv
  Mangler data
  Procent
  Udenlandsgæld
  Mangler data
  US dollar