[[suggestion]]
Nepal
Nepals flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Katmandu

Etniske grupper

Chhettri 15.5%, brahman-hill 12.5%, magar 7%, tharu 6.6%, tamang 5.5%, newar 5.4%, kami 3.9%, yadav 3.9%, andre/ingen 39.7% (2001)

Sprog

Nepalsk, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi (2001)

Religion

Hinduer 80.6%, buddhister 10.7%, muslimer 4.2%, kiranter 3.6%, andre/ingen 0.9% (2001)

Styreform

Republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 478 PPP$

Andre landesider

Geografi

En stor del af bjergkæden Himalaya ligger i Nepal, blandt andet verdens højeste bjerg, Mount Everest. Landet har en række andre bjergtoppe på over 8000 meter, og tre fjerdedele af Nepals samlede areal er bjergområder. Slettelandskabet i syd anvendes hovedsageligt til landbrug; det samme gælder landets mange frugtbare dale. Klimaet varierer i forhold til hvor mange meter over havets overflade, man er: I lavlandet er der subtropisk klima, mens der i bjergene er så koldt, at der er sne og gletsjere hele året rundt. Nepal har i begrænset omfang udbygget potentialet for vandkraft i landets mange floder og vandfald. Foreløbig er det primært skoven, der anvendes som energikilde. Træbrændsel står for for hele 90 procent af al energi, der anvendes i Nepal. Dette har ført til afskovning og erosion. Småbønders opdyrkning af nogle bjergområder har imidlertid forhindret erosion af jorden. Landet kæmper med med forurenet vand på grund af dårlige sanitære forhold og udslip fra den beskedne industri, der findes i landet. Forurening fra biler og andre køretøjer gør at luftkvaliteten er dårlig i de større byer.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Nepal, ville vi behøve 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Nepal ligger klemt inde mellem Indien og Kina, som begge har haft stor indflydelse i landet gennem hele historien. Landet har dog aldrig været koloniseret, selv om både indere og englændere i lange perioder har styret udenrigspolitikken. Nepal er et land med en lang tradition for enerådige konger med stor magt og korrupte politikere. Netop ønsket om at fjerne landets konstitutionelle monarki, førte til det blodige maoistiske oprør, også kendt som "Folkets krig" fra 1996. Kampene, der fulgte det næste årti, krævede næsten 15.000 menneskeliv. I 2005 blev Nepal et af verdens sidste absolutte monarkier, da kong Gyanendra afsatte statsministeren og de valgte. Gyanendra selv blev installeret som konge, da hans bror, den siddende kong Birendra, blev dræbt af sin egen søn i 2001. Efter massive demonstrationer og internationalt pres, blev parlamentet genindsat i foråret 2006. Så kom fredsforhandlingerne mellem regeringen og maoisterne, hvilket førte til en omfattende fredsaftale i november samme år. I juni 2008 abdicerede kongen, og Nepal blev en republik.

Samfund og politik

Processen med at skrive en ny grundlov blev lang og til tider dramatisk, med flere store demonstrationer og tab af menneskeliv. Politiske uenigheder efter borgerkrigen gjorde arbejdet vanskeligt, men i 2015 blev den nye grundlov vedtaget.

Den nye grundlov etablerer Nepal som en sekulær føderal republik med syv provinser. Grundlæggende friheder og rettigheder garanteres i grundloven. Det samme gør et demokratisk flerpartisystem og et uafhængigt retsvæsen. Præsidenten er landets statsoverhoved, mens statsministeren er regeringschef. Parlamentet består af to kamre og har regler for hvor mange kvinder og etniske minoriteter der som minimum skal repræsenteres.

Det første valg, efter den nye grundlov trådte i kraft, blev gennemført i 2017. En alliance af maoisterne og kommunisterne vandt en klar sejr efter at have gået til valg på økonomisk vækst og forøgelse af velstand for Nepals indbyggere.

Kun cirka halvdelen af landets indbyggere har elektricitet eller indlagt vand. Der er mange forskellige folkegrupper og store forskelle mellem klasser, kultur og leveforhold. Kastesystemet lever videre blandt folk, på trods af at det er forbudt ved lov, og ligger til hindring for en mere retfærdig udvikling. Kvinder har svage rettigheder og vold i hjemmet er ikke usædvanligt. Mange piger og kvinder bliver tvangsgift, og kvinder har en begrænset arveret.  

Økonomi og handel

Nepal er et af verdens fattigste lande og defineres af FN som et af de mindst udviklede lande (MUL) Store dele af befolkningen lever udelukkende af hvad de selv dyrker, og det skønnes, at omkring 40 procent af befolkningen er underernærede. Landbruget er vigtigt i Nepal. I lavtliggende områder dyrkes sukkerrør, ris, korn, oliefrø, grøntsager, tobak, jute og krydderier. De indbyggere, der lever i over 3000 meters højde, har husdyrdrift som deres vigtigste levebrød. Industrien er kun lidt udviklet, men Nepal producerer tæpper og tekstiler til eksport. Turismen er efterhånden vokset til at være en vigtig indtægtskilde for landet. Dette har dog også gjort mange af landets indbyggere sårbare over for politisk turbulens, fordi turisterne udebliver, når der er uroligheder. Konstante regeringsskift har ført til at den økonomiske politik hele tiden ændrer sig. Korruption er udbredt. Underskuddet i statsbudgettet dækkes ved hjælp af bistand (som Danmark er med til at yde) og lån fra udlandet. Derudover er de penge, som nepalesere, der arbejder i udlandet, sender hjem, en vigtig del af landets økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Nepal på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Totalt landareal
  147 180
  100 hektar
  Arealbrug, dyrkbar mark
  14,7
  Procent af totalt landareal
  Landområder dækket af skov
  25,4
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Befolkningstal
  29 624 035
  1000 indbyggere
  Fertilitet
  2,1
  Antal børn per kvinde
  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,497
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,574
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Forventet levealder
  69
  Antal år
  Forventet levealder for kvinder
  70
  År
  Forventet levealder for mænd
  68
  År
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  15,0
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  54,3
  Procent af bybefolkningen
  Underernæret befolkning
  7,8
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  137
  Personer
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  21 613
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  21 623
  Personer
  Internt fordrevne
  2
  Internt fordrevne
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  457
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  2,053
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Militærudgifter
  Mangler data
  Procent av BNP
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  28
  Antal per 1000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  Mangler data
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfælde
  158
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip per indbygger
  0,28
  Tons CO2 per indbygger
  Økologisk fodaftryk
  1,0
  Hektar pr. person
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  GDI - ligestillingsudvikling
  0,925
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  31
  0-100 (der 100 er bedst)
  Ligestilling i landets ledelse
  Mangler data
  Procent
  Globalt lykkeindeks
  30,5
  Skala: 1-100 (100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  3
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  87,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  90,0
  Procent
  Alfabetisme
  64,7
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  91,6
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  46
  Procent
 •  

  Nepal

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge kvinder
  Mangler data
  Procent
  Arbejdsløshed blandt unge
  5,1
  Procent
  Ledighed
  Mangler data
  Prosent
  Børnearbejde
  21,7
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  Mangler data
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primære erhverv
  27
  Procent
  Sekundære erhverv
  16
  Procent
  Tertiære erhverv
  51
  Procent
  Udenlandsgæld
  4 009 917 000
  US dollar