[[suggestion]]
Nicaragua

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

5 540 PPP$

Andre landesider

Geografi

Nicaragua er Mellemamerikas største land og har både kyst mod Stillehavet og det Caribiske hav. Der strækker sig en kæde af aktive og inaktive vulkaner fra nord ned mod Nicaraguasøen, Mellemamerikas største sø. Søen er forbundet med det Caribiske hav i øst af floden San Juan. I området omkring Nicaraguasøen og Managuasøen er der en stor fordybning, hvor der dyrkes bomuld. Det indre land består af en delvist skovklædt højslette, og mellem bjergene er frugtbare dale. I øst er der en bred kyststrækning med laguner, strande og floddeltaer. Her regner det mest. Klimaet i Nicaragua er tropisk og temperaturen varierer ganske lidt. Landets østlige region har den største tilbageværende regnskov i Mellemamerika, men den reduceres hurtigt. Omkring 75 % af den oprindelige skov er fældet til fordel for landbruget. Mindst halvdelen af skovrydningen har fundet sted i løbet af de sidste 60 år. Adgang til rent drikkevand er begrænset på grund af forurening af vandkilderne. Pesticider, der har været anvendt på frugt og bomuldsplantager siden 1970, har medført alvorlige helbredsmæssige problemer for mange arbejdere.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Nicaragua, ville vi behøve 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Før spanierne kom i 1520'erne, blev Nicaragua beboet af forskellige indianerstammer. Landet havde ikke store guldreserver i forhold til andre kolonier, og var en perifer del af det spanske imperium. Spanien erobrede aldrig østkysten, men i 1600-tallet kom Briterne og etablerede et lokalt kongedømme, der var indirekte styret af Storbritannien. I 1821 blev Nicaragua befriet fra Spanien, og i 1838 blev landet en selvstændig republik. 1800-tallet var præget af magtkampe mellem de liberale og de konservative. Fra 1863 fulgte 30 års fredeligt konservativt styre før den amerikanske intervention førte til borgerkrig. Sandino, lederen af ​​modstandsbevægelsen mod USA, blev myrdet i 1934, men hans ideer levede videre. På det tidspunkt regerede Somozafamilien landet. Familien overtog kontrollen med alt af værdi i Nicaragua og blev USA’s trofaste partner. Som et svar på dette skabte den marxistiske Sandinistfronten af ​​National Liberation, FSLN. Bevægelsen blev støttet af en stor del af befolkningen, og i 1979 blev Somoza væltet. Sandinisterne overtog ledelsen og gennemførte en radikal jordreform. Der var meget modstand, især fra grundejere, hvilket betød at kontrarevolutionære grupper blev dannet. En ny borgerkrig brød ud og varede indtil 1990.

Samfund og politik

I 2006 blev Daniel Ortega fra FSLN valgt til præsident efter 17 år i opposition. Ortega lagde vægt på, at partiet gik væk fra marxismen og blev mere socialdemokratisk. En uge før valget støttede FSLN et lovforslag for et totalt forbud mod abort, selv når moderens liv er i fare. Loven blev vedtaget, og der blev spekuleret i hvorvidt FSLN kun stemte for forslaget for, at de konservative fik færre stemmer. Præsidenten kan kun sidde én mandat periode. Ortega forsøger derfor at vinde støtte til en ændring, så han kan sidde længere.

Nicaragua kæmper med fattigdom. Mere end halvdelen af ​​befolkningen er fattige, og en fjerdedel lever i ekstrem fattigdom. Nicaragua er meget klassedelt, og det er næsten umuligt forbedre sin sociale status. Vold i hjemmet og seksuelle overgreb mod piger og kvinder er et stort problem. Det følges af et stort antal ungdomsgraviditeter. Fordi abort er ulovligt, er illegal abort meget almindeligt, hvilket kan føre til alvorlige komplikationer. Nicaragua er meget konservativ. Homoseksualitet blev først accepteret i 2007.

Økonomi og handel

Nicaragua har kæmpet med en dårlig økonomi, hovedsageligt på grund af store forsvarsudgifter under borgerkrige. Siden midten af ​​1990'erne er velstanden steget og i dag er der stadig vækst i økonomien. Landet er fortsat afhængig af udenlandsk bistand. IMF, Den Internationale Valutafond, kræver stramning af de offentlige udgifter for at være villig til at yde finansiel støtte. Derfor har Nicaragua privatiseret statslige virksomheder og skåret dramatisk i forsvarsudgifterne de seneste år. I dag er ulandsbistand omkring 8 % af BNP. Vigtigere er bidraget fra nicaraguanere der bor i udlandet. Fordi Nicaragua er afhængige af nogle få landbrugsprodukter, er landet meget sårbar over for udsving i råvarepriserne på verdensmarkederne. I 2001 førte et fald i kaffepriserne til øget arbejdsløshed og fattigdom for de nicaraguanske landmænd. 1/3 af den faglærte arbejdskraft er beskæftiget i primære erhverv. Det er også denne sektor, der udgør landets eksportsvare. Landet eksporterer varer såsom oksekød, kaffe, tobak og bananer. USA er stadig den vigtigste handelspartner, men siden 2000 er den amerikanske indflydelse faldet til fordel for nabolandene, især Venezuela.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Nicaragua på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Klik på en af tasterne for at få mere information om indikatorerne

 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Bistand modtaget
  562 590 000
  Indikatoren viser offentlig bistand modtaget af et land i millioner 2006-US Dollars.
  Ekstrem fattigdom
  3,2
  Procent
  MPI - Fattigdomsindeks
  0,074
  Skala 0-1 (hvor 0 er bedst)
  Andel af befolkningen som lever under national fattigdomsgrænse
  24,90
  procent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  IHDI - afslører forskellene
  0,507
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  57,3
  Procent
  Befolkning som lever i slum i byer
  45,5
  Procent af bybefolkningen
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  CO2-udslip
  4 862
  Tusind tons
  CO2-udslip per indbygger
  0,81
  Tons CO2 per indbygger
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Landareal lavere end 5 meter over havoverfladen
  3,0
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Antal dræbte i væbnede konflikter
  39
  Antal dræbte pr. 100.000
  Fredsindekset
  1,960
  Skala: 1-5, hvor 1 er bedst og 5 dårligst
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Korruption
  25
  0-100 (der 100 er bedst)
  Politiske rettigheder
  5
  Pressefrihed
  35,53
  Skala hvor 0 er bedst
  Civile rettigheder
  4
  Skala: 1-7 (1 er bedst)
  Sammenbrudte stater
  75,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Fredsbevarende operationer
  Mangler data
  Antal deltagere i fredsbevarende operationer
  Militærudgifter
  0,6
  Procent av BNP
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Underernæret befolkning
  16,2
  Procent
  Undervægtige børn
  2,2
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Børnedødelighed
  17
  Antal per 1000 levendefødte
  Fertilitet
  Mangler data
  Antal børn per kvinde
  Udbredelse af HIV (15-49 år)
  0,1
  Procent
  Forventet levealder
  74
  Antal år
  Malariaspredning
  5,1
  Antal tilfælde per 100 000 indbyggere
  Svangerskabsrelateret dødelighed
  150
  Dødsfald pr. 100.000 levendefødte
  Spædbørnsdødelighed
  7
  Antal pr. 1.000 levendefødte
  Fødsler blandt unge kvinder (15-19 år)
  92
  Levendefødte pr. 1.000 kvinder (15-19 år)
  Tuberkulosetilfælde
  45
  Tilfælde pr. 100.000 indb.
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Læse- og skrivefærdighed blandt unge
  87,0
  Procent
  Alfabetisme
  78,0
  Procent
  Antal år i skole
  12
  År
  Andelen af børn i grundskolen
  97,0
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Ligestilling - Indeks for skævfordeling mellem køn
  0,462
  Skala: 0-1 (Hvor 0 er størst ligestilling mellem mænd og kvinder)
  Ligestilling på arbejdsmarkedet
  39,2
  Procent
  Ligestilling i landets ledelse
  45,65
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Adgang til rent vand
  58,7
  Procent
  Adgang til gode sanitære forhold
  Mangler data
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowatt-timer (kWh)
  Strømforbrug pr. indbygger
  580
  Kwt per innbygger
  Adgang til strøm
  81,8
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Arbejdsløshed blandt unge
  10,2
  Procent
  Ledighed
  4,5
  Prosent
  Bruttonationalprodukt
  13 814 261 536
  PPP-dollar
  BNP per indbygger
  2 222
  US Dollar
  Primære erhverv
  15
  Procent
  Sekundære erhverv
  24
  Procent
  Tertiære erhverv
  54
  Procent
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Andel af individer som bruger internettet
  27,9
  Brugere pr. 100 indbyggere
 •  

  Nicaragua

  Enhed

  Vis graf

  Asylansøgere efter ankomstland
  59
  Personer
  Befolkningstal
  6 284 757
  antal indbyggere
  Flygtninge, efter oprindelsesland
  4 213
  Personer
  Flygtninge, efter ankomstland
  736
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig udvikling
  0,658
  Skala: 0-1 (hvor 1 er bedst)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinder
  77
  År
  Forventet levealder for mænd
  71
  År
  Globalt lykkeindeks
  6,11
  Skala: 1-10 (10 er bedst)